Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про зміни у законодавстві щодо надання допомоги дітям померлого годувальника

29 бер 2017

Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника” від 07.02.2017 р. №1836-VIII, відповідно до якого в разі смерті годувальника його діти зможуть отримувати державну соціальну допомогу незалежно від страхового стажу, набутого померлим на дату смерті, а також незалежно від розміру доходів сім’ї. Таку допомогу призначають у разі відсутності права на отримання пенсії по втраті годувальника.

Також передбачено можливість отримання на дитину-інваліда одночасно і допомоги у зв’язку з інвалідністю, і допомоги у зв’язку з втратою годувальника.

Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" призначаються такі види державної соціальної допомоги:  державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; державна соціальна допомога на догляд. 
Державна соціальна допомога згідно Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"  призначається особі, яка:

1) є дитиною померлого годувальника (у тому числі народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який не мав на день смерті страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для інваліда III групи (далі – дитина померлого годувальника);

2)  є особою, яка досягла віку, встановленого статтею 1 цього Закону, і не мають права на пенсію по інвалідності або державну допомогу у звязку з інвалідністю;

3)  є малозабезпеченою особою (крім інвалідів, зазначених у пункті 4, та дітей померлого годувальника); 

4) є інвалідом I групи, середньомісячний сукупний дохід якого не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Допомога дитині померлого годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника. 
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначаються довічно особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", інвалідам - на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи, а дитині померлого годувальника - до досягнення 18 років. Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також у професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), допомога призначається до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, а дітям-сиротам - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні. 

Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам за умовами, передбаченими частиною першою статті 4 цього Закону, встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

- інвалідам 1 групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня”, на одну дитину померлого годувальника – 100 відсотків, на двох дітей – 120 відсотків, на трьох і більше дітей – 150 відсотків;

- інвалідам 2 групи – 80 відсотків;

- інвалідам 3 групи – 60 відсотків;

- особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 цього закону, - 30 відсотків.

Якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника (державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам") і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" , ці виплати призначаються одночасно.

За додатковою інформацією звертатися до УСЗН виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Незалежності, 29), телефон 9-05-33, або до центру надання адміністративних послуг  (вул. Курчатова, 1), телефон  9-11-66.