Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Інформуємо громадськість міста про виконання бюджету міста Нетішина у січні - березні 2018 року

19 кві 2018

У І кварталі 2018 року бюджетом міста отримано 92 290,5 тис.гривень доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що на 15,0 % або на
12 050,8 тис.гривень більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.

Темп росту власних доходів міста до відповідного періоду минулого року склав 119,8 %.

До загального фонду бюджету міста у січні-березні 2018 року надійшло 90 069,1 тис.гривень. У структурі доходів загального фонду власні надходження складають 63,6 відсотка (57 318,0 тис.гривень).

Виконання доходів загального фонду до показників затверджених міською радою на відповідний період, без врахування міжбюджетних трансфертів, становить 103,8 %.

Надходження у вигляді офіційних трансфертів у січні - березні 2018 року становлять 32 751,1 тис.гривень, у тому числі: освітня субвенція –
8 829,0 тис.гривень, медична субвенція – 8 306,5 тис.гривень.

Основний приріст доходів загального фонду досягнуто завдяки росту надходжень по податку та збору на доходи фізичних осіб. Даний податок у структурі доходів загального фонду бюджету займає найбільшу питому вагу
(74,4 %). У січні - березні 2018 року надійшло 42 646,5 тис.гривень податку та збору на доходи фізичних осіб. Темп приросту до відповідного періоду минулого року склав 24,9 %. Основним платником податку на доходи фізичних осіб по м.Нетішин є ВП „ХАЕС” НАЕК „Енергоатом”, питома вага якого у сплаті даного податку становить 73,5 %.

Другим за обсягом джерелом доходів бюджету міста є надходження земельного податку та орендної плати за землю, надходження яких у І кварталі 2018 року склали 7 456,8 тис.гривень. У структурі доходів загального фонду бюджету даний податок займає 13,0 %.

Решта надходжень загального фонду бюджету міста становлять 12,6 %
(7 214,7 тис.гривень), з них:

- акцизний податок – 1 856,5  тис.гривень;

- місцеві податки і збори (окрім плати за землю) – 4 188,5 тис.гривень;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності –
209,2 тис.гривень;

- решта –  960,5 тис.гривень.

У м.Нетішин в середньому на одного жителя припадає 1549,14 гривень доходів загального фонду бюджету міста, що на 262,92 гривень більше відповідного періоду минулого року.  

Доходів спеціального фонду надійшло 2 221,4  тис.гривень.

Найбільший відсоток у структурі спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 97,0 % або 2 155,3 тис.гривень.

За січень - березень 2018 року по загальному фонду бюджету міста касові видатки становлять 83918,3 тис.грн., в тому числі по галузях:

- «Державне управління» - 10322,7 тис.грн. в тому числі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 89,7 тис. грн., що на 13,1 тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року;

- «Освіта» – 28688,6 тис.грн., що становить 34 % касових видатків бюджету міста. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду здійснено у сумі 1119,1 тис.грн., видатки на харчування склали 1228,3 тис.грн.;

- «Охорона здоров’я» - 13701,7 тис.грн.;

- «Соціальний захист і соціальне забезпечення» - 17186,8 тис. грн., у тому числі видатки на соціальне забезпечення –  15861,8 тис.грн.;

- «Культура і мистецтво» - 2333,6 тис.грн., питома вага касових видатків по галузі в бюджеті міста  становить 3 %;

- «Фізична культура і спорт» - 173,7 тис.грн;

- «Житлово – комунальне господарство» - 3748,1 тис.грн., з них: утримання та ефективна експлуатація об”єктів житлово – комунального господарства – 78,6 тис.грн., організація благоустрою населених пунктів – 3519,5 тис.грн., регулювання цін/тарифів на житлово – комунальні послуги – 150 тис.грн.;

- «Економічна діяльність» - 590,9 тис.грн.;

- «Інша діяльність» - 107,5 тис.грн.;

-  «Реверсна дотація» - 6559,8 тис.грн.,

- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» – 505,0 тис.грн

До відповідного періоду минулого року видатки загального фонду зросли на 13725,0 тис. грн.

Значну питому вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 45 відсотків, видатки на соціальне забезпечення – 19 відсотків, видатки на поточні трансферти – 13 відсотків, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 відсотка.

За січень - березень 2018 року із загального фонду місцевого бюджету на харчування спрямовано 1285,8 тис.грн., з них: харчування дітей у дошкільних навчальних закладах спрямовано – 782,6 тис.грн., у загальноосвітніх школах – 445,7 тис.грн., харчування дітей у центрі соціальної реабілітації дітей – інвалідів – 25,3 тис.грн., соціальні послуги з відпуску хлібобулочних виробів для соціально – незахищених жителів міста – 17,1 тис.грн., послуги з надання продуктових наборів для соціально – незахищених  верств населення міста – 15,1 тис.грн.

Касові видатки за вказаний період по спеціальному фонду здійснено у сумі 2394,3 тис.грн., зокрема по галузях: „Державне управління” – 166,1 тис.грн., „Освіта” – 1052,0 тис.грн., „Охорона здоров’я – 886,7 тис.грн., “Соціальний захист і соціальне забезпечення” - 1,5 тис.грн., ”Культура і мистецтво” – 63,8 тис.грн., “Житлово – комунальне господарство” – 129,2 тис.грн., «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» – 95,0 тис.грн. До відповідного періоду минулого року видатки збільшились на  179,8 тис.грн.