Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Проводиться конкурс на розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів бюджету міста Нетішина на вкладних (депозитних) рахунках у банках

11 січ 2018

Заявка – пропозиція

щодо розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів бюджету міста Нетішин на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Відповідно до вимог статті 16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р №6 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках ” (із змінами), пункту 20 рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2066 „Про бюджет міста Нетішина на 2018 рік”, рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 10 січня 2018 №1/2018 „Про проведення конкурсу з визнання установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Нетішина на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2018 році, оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Нетішина на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2018 році”. Загальний обсяг коштів, що прогнозується розмістити на депозитний вклад складає 10 млн. гривень.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, за умови якщо:

  • держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів банку;
  •  до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

 2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Нетішин згідно з пунктом 20 рішення  тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від                 21 грудня 2017 року № 37/2066 „Про бюджет міста Нетішина 2018 рік” здійснюється в обсягах фактично вільних коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Нетішина.

3. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Нетішин на вкладних (депозитних) рахунках у банках такі документи:

 - заяву на участь у конкурсі;

 - конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Нетішин на вкладних (депозитних) рахунках у банках, які обов’язково включають пропозиції щодо:

  • процентної ставки;
  • терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету міста Нетішин за письмовим зверненням фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради;
  • розміру незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;
  • умов та періодичності сплати процентів;

- завірені належним чином копії:

= свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;

=свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

= статуту банку;

= положення про філію (відділення) банку;

= банківських ліцензій на право здійснення банківських операцій;

= довіреності керівника представництва (філії, відділення) банку;

= довідку Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6) пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N6 (із змінами);

= довідки зі статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видані банку та філії/відділенню (в разі наявності);

= витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, виданий банку державним реєстратором.

 4. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням виконавчого комітету Нетішинської міської ради і банком є:

- можливість зняття або поповнення вкладу в межах суми визначеної в заявці –пропозиції щодо розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів бюджету міста Нетішин на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

- права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;

 - заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

 - в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки повернення вкладів або процентів на вклад (до п’яти календарних днів). Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

6. В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01. 2011p. N 6 (зі змінами).

7. Критеріями при визначенні банку - переможця є:

- розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

- термін повернення коштів на рахунок бюджету міста Нетішина за письмовим зверненням фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

 - розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;

- строки перерахування до бюджету м. Нетішин процентів за вкладом;

8. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

9. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 17-15 год. 17 січня 2018р. за адресою: м.Нетішин, вул. Шевченка, 1 каб. № 5б. Контактний телефон 9-00-23. На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 14 год. 18 січня  2018р."

10. Розкриття пропозицій відбудеться 18 січня 2018р. 14 год. за адресою: м.Нетішин, вул. Шевченка, 1 каб. № 4.

 11. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

 12. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

13. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

14. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

15. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі.

16. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пункті 8  заявки - пропозиції. 

Ключові слова: Кошти, Бюджет