Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

05 гру 2018

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

Заходи з енергоефективності в місті Нетішині

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

NTSH-1 Реконструкція системи вуличного освітлення в м.Нетішин Хмельницької області Нетішинська міська рада, надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату реконструкції системи вуличного освітлення в м.Нетішин шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження системи управління освітленням вулиць.

 

Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами кредиту, націленого на придбання:

 • Розробки  проектно-кошторисної документації, демонтаж застарілого обладнання та утилізація 876 демонтованих ламп, постачання та монтаж 613 світлодіодних світильників орієнтовною потужністю 71 Вт, 224 світлодіодних світильників орієнтовною потужністю 108 Вт. та 45нових декоративних світлодіодних світильників з орієнтовною потужністю 40 Вт., модернізації існуючої системи управління освітленням шляхом встановлення 16 шаф управління освітленням  з терміналами, заміну металевих 882 кронштейнів, підвішування
  5040 метрів самонесучого ізольованого проводу з використанням арматури для його підвішування, встановлення 40 опор ліній електропередачі, а також постачання та монтаж додаткового електротехнічного обладнання необхідного для реконструкції системи вуличного освітлення в м. Нетішин шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження системи управління освітленням вулиць.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасник  тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
 • Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять років;
 • Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
 • Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
 • у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно будуть  розпочаті у квітні 2019 року та триватимуть до вересня 2019 року.

 

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документи будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

 

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у тендерних документах . Метою забезпечення  тендерної пропозиції є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 14:00, 22 січня 2019р.,  після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для  Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об’єктів та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться о 14:00, 20 грудня 2018 р., за адресою вказаною нижче.

Всі запити для отримання роз'яснень повинні бути отримані Замовником до 17:00, 27 грудня 2018 року.

Зверніть увагу, що після закінчення терміну не дозволяється надсилати запити для отримання роз'яснень.

 

Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

 

Контактна особа: Романюк Іван Васильович    

Замовник: Нетішинська міська рада

Адреса: 30100, Україна, Хмельницька обл., місто Нетішин, вул. Шевченка,1

Телефон: +38(098)503-94-95

Факс: відсутній

Е-mail:  iv.romanyuk@gmail.com

 

 

Дата: 4  грудня 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

Energy efficiency measures in Netishyn city

INVITATION FOR TENDERS

NTSH-1Reconstruction of street lighting of the city of Netishynof Khmelnytska oblast.

Municipality ofNetishyn City Councilhereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the cost of reconstruction of street lighting in the city of Netishyn by technical upgrading the lighting fixture based on LED technology and implementation of a street lighting control system.

The Employer now invitestenders from Contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

 • Development of design estimate documentation, dismantling of outdated equipment and disposal of 876 dismantled lamps, supply and installation of 613 LED fixtures with  approximate capacity of 71W, 224LED fixtures with  approximate capacity of 108W and 45 new decorative LED fixtures with an approximate capacity 40 W,modernization of the existing system street lighting control  by installation of 16 terminal points, replacement of 882 metal brackets, stringing 5040 meters of CIP cable withusing valves,installation 40electrical poles andsupply and installation of all necessary electrical equipment forreconstruction of the city street lighting by technical upgrading the lighting fixture based on LED technology and implementation of a street lighting control system.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least twotimes greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
 • the Tenderer has satisfactorily supplied similar plant and works to other purchasers and completed at least five (5) similar contracts in the recent five years
 • the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;
 • the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
 • in the case of a Tenderer offering to supply plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to supply the plants in the Purchaser’s country.

 

In preparation of their offers, the Tenderers should take into account that the works in this contract will tentatively start on April, 2019 and end on September, 2019.

 

Tender documents, upon request from prospective tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two.

 

All tenders must be accompanied by a tender security in the in the form of tender-securing declaration whose form is provided in Tender Document. The purpose of tender security is to ensure the tenderers are serious about their participation, irrespective of the contract size.

 

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 14:00 a.m. on January 22, 2019, at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

 

Pre-tender meeting of Tenderers with the Employer for visiting the project site and discussion of technical and logistical issues will be held at 14:00 a.m., on December 20, 2018, at the below address.

 

All requests for clarification must be received by the Employer till December 27, 2018, at 17:00.

Please, note that it is not allowed to send the requests for clarification after the deadline.

 

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following office:

 

 

Contact person:   Mr. Ivan Romanyuk

Employer’s entity: Netishyn City Council

Address : 1Shevchenko street, city of Netishyn,Khmelnitsky region, 30100, Ukraine.

Tel:         +38(098)503-94-95

Fax: none

E-mail:iv.romanyuk@gmail.com     

 

 

Date: December4, 2018