Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

До уваги платників податків і зборів.

19 лис 2018

Повідомляємо що від 11.09.2018:

- рахунки з облiку надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв за балансовими рахунками 3111, 3121, 3141, 3151, 3131, 3311, 3321, 3421, 3422, 3412, вiдкритi на iм'я управлiнь Казначейства на балансi Головного управлiння Казначейства (банк отримувача - ГУДКСУ у Хмельницькiй областi, МФО 815013), будуть закритi. Останнiй день здiйснення зарахування надходжень на вищезазначенi рахунки -10.09.2018;

- зарахування податкiв, зборiв, платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв (крiм ЄСВ), буде здiйснюватися лише на рахунки, вiдкритi на балансi Державної казначейської служби України (банк отримувача - Казначейство України (ЕАП), МФО 899998) на iм'я управлiнь Державної казначейської служби України у районах та мiстах Хмельницької областi (далi - управлiнь Казначейства), якi були введенi в дiю з 02.07.2018 року.

Актуальнi реквiзити таких бюджетних рахункiв для зарахування податкiв, зборiв, платежiв до державного i мiсцевих бюджетiв, вiдкритих на балансi Державної казначейської служби України (банк отримувача - Казначейство України (ЕАП), МФО 899998), розмiщенi на Веб-порталi Державної казначейської служби України www.treasury.gov.ua на сторінці Головного управлiння Державної казначейської служби України у Хмельницькiй областi в рубрицi «Реквiзити рахунків».

 

Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради