Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

06.10.2016                                                   Нетішин                                    № 330/2016-рк

 

Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про запобігання корупції", постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», зі змінами, та з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради:

 

1. Визначити уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради начальника юридичного відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради Латишеву Оксану Володимирівну.

 

2. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради згідно з додатком.

 

3. Керівникам відокремлених структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради, комунальних підприємств, установ Нетішинської міської ради визначити уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.

 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від           03 квітня 2014 року № 78/2014-рк «Про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету Нетішинської міської ради».

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                              О.О.Супрунюк

 

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

06.10.2016 № 330/2016-рк

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради

 

 

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством за розпорядженням Нетішинського міського голови.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна Нетішинському міському голові.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє в його усуненні, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб виконавчого комітету Нетішинської міської ради, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

5) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами виконавчого комітету Нетішинської міської ради, інформує в установленому порядку про такі факти міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

 6) веде облік посадових осіб виконавчого комітету Нетішинської міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

7) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

8) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності посадових осіб виконавчого комітету Нетішинської міської ради до вчинення корупційних правопорушень;

9) повідомляє у письмовій формі Нетішинського міського голову та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

2) отримувати від посадових осіб виконавчого комітету Нетішинської міської ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

3) ініціювати перед Нетішинським міським головою питання щодо надсилання запитів до державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа проводить або бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій виконавчого комітету Нетішинської міської ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа залучається до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Нетішинською міською радою або її виконавчим комітетом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

 

 

 

3

 

10. Уповноважена особа забезпечується службовим приміщенням, телефонним зв’язком, комп’ютерною технікою та засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань її роботи.

11. Керівництво виконавчого комітету Нетішинської міської ради сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                   В.Я.Пашинська