Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про створення робочої групи з питання реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Нетішин

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

07.11.2016                                      Нетішин                               № 207/2016-р

 

 

Про створення робочої групи з питання реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Нетішин

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 30 вересня 2016 року № 17/796 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Нетішин»:

 

1. Утворити робочу групи з питань реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Нетішин (далі - робоча група).

 

2. Затвердити склад робочої групи згідно з додатком 1.

 

3. Затвердити Положення про робочу групи з питань реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Нетішин згідно з додатком 2.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

07.11.2016 № 207/2016-р

 

 

СКЛАД

робочої групи з питань реалізації громадського бюджету (бюджету участі)

у місті Нетішин

 

Супрунюк

Олександр Олексійович

- міський голова, голова робочої групи

 

 

Кравчук

Валентина Федорівна

- начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради, заступник голови робочої групи

 

 

Клочко

Тетяна Леонідівна

- головний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету міської ради, секретар робочої групи

 

 

Керницька

Любов Миколаївна

- начальник управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, головний архітектор міста

 

 

Козела

Борис Аркадієвич

- громадський представник територіальної громади міста (за згодою)

 

 

Латишева

Оксана Володимирівна

- начальник юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради

 

 

Лелях

Віктор Борисович

- голова ГО «Нетішинське міське об’єднання воїнів АТО» (за згодою)

 

 

Миронюк

Володимир Миколайович

- начальник відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради

 

 

Михалєвська

Людмила Богданівна

- громадський представник територіальної громади міста (за згодою)

 

 

Папіж

Світлана Вікторівна

- голова міської ГО «Милосердя» (за згодою)

 

 

Рижук

Сергій Олексійович

- голова Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська організація пауерліфтингу" (за згодою)

 

Самохіна

Марія Олександрівна

 

- голова постійної комісії Нетішинської міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (за згодою)

 

 

Саєнко

Наталія Володимирівна

- начальник управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради

 

 

Славинська

Тетяна Броніславівна

- начальник відділу комунального господарства виконавчого комітету міської ради

 

 

Третьяк

Олександр Анатолійович

- голова ГО «Фонд розвитку духовної культури громади» (за згодою)

 

 

 

Форсюк

Сергій Миколайович

- громадський представник територіальної громади міста (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                           О.П.Бобіна

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

07.11.2016 № 207/2016-р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групи з питань реалізації громадського бюджету (бюджету участі)

у місті Нетішин

 

1. Загальні положення

1.1. Робоча група з питань реалізації громадського бюджету (бюджету участі) в місті Нетішин (далі – робоча група) – постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган, члени якого у межах чинного законодавства України координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування громадського бюджету міста Нетішин.

1.2. Робоча група діє відповідно до чинного законодавства України, рішень Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та цього Положення.

2. Завданнями робочої групи є:

2.1. Розгляд пропозицій, наданих мешканцями міста, та результатів попередньої оцінки, проведеної структурними підрозділами виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Затвердження переліку позитивно оцінених пропозицій для винесення на голосування для визначення пропозицій-переможців, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету міста.

2.2. Організація та проведення голосування шляхом збору підписів з залученням представників від мешканців міста.

2.3. Підрахунок голосів, затвердження підсумків голосування та визначення пропозицій-переможців, які отримають фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста Нетішин.

2.4. Розгляд проблемних та спірних питань, що виникають в процесі впровадження громадського бюджету у міста Нетішин.

3. Робоча група, відповідно до покладених на неї завдань, має право:

3.1. Заслуховувати авторів пропозицій під час складання переліку позитивно оцінених пропозицій для винесення на голосування для визначення пропозицій-переможців та отримувати від них додаткову інформацію.

3.2. Здійснювати контроль за дотриманням рівних умов для мешканців міста під час проведення голосування, надавати мешканцям консультаційну допомогу.

3.3. Отримувати інформацію від розпорядників бюджетних коштів – виконавців пропозицій-переможців, про хід реалізації пропозицій, які фінансуються за рахунок громадського бюджету міста Нетішин.

4. Структура та організація роботи

4.1. Кількісний, персональний склад робочої групи та положення про неї затверджуються розпорядженням міського голови.

4.2. Голова, заступник голови, секретар та члени робочої групи діють на громадських засадах, у рамках виконання посадових обов’язків.

4.2. За рішенням голови робочої групи до складу групи можуть включатися представники установ та організацій відповідного профілю.

4.3. Керівництво робочою групою здійснює її голова, у разі відсутності – заступник голови робочої групи.

4.4. Формою роботи робочої групи є засідання, що скликаються її головою або заступником у разі виникнення нагальних питань, що потребують вирішення.

4.5. Місце та час проведення засідань робочої групи визначаються головою робочої групи або його заступником. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

4.6. Рішення робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

4.7. Робоча група на своїх засіданнях приймає рішення, висновки та рекомендації, які підписує її головуючий та секретар.

4.8. Протоколи з підсумками голосування та визначенням пропозицій-переможців підписують усі члени робочої групи.

4.9. Рішення, висновки та рекомендації робочої групи оприлюднюються на офіційному сайті Нетішинської міської ради.

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                           О.П.Бобіна