Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником, заступниками міського голови

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

12.12.2016                             Нетішин                                         № 244/2016-р

 

Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради, керуючим справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

         Відповідно до частини 2, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою розподілу обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради, керуючим справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради:

 

         1. Затвердити розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради, керуючим справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 1.

 

         2. Установити, що у разі відсутності міського голови його обов’язки, виконує секретар Нетішинської міської ради.

         У разі відсутності першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради або одного із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради чи керуючого справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради заміщення їх повноважень здійснюється у порядку згідно з додатком 2.

 

3. Начальникам відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради внести пропозиції, в установленому порядку, щодо змін до складу консультативно-дорадчих органів, які очолюють секретар міської ради, перший заступник і заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради, керуючий справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

2

 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 31 липня 2015 року № 90/2015-р "Про розподіл обов’язків між міським головою, першим заступником, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради".

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

міського голови

12.12.2016 №244/2016-р

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між міським головою, секретарем міської ради,

першим заступником та заступниками міського голови

з питань виконавчих органів Нетішинської міської ради,

керуючим справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

1.Міський голова:

забезпечує здійснення у межах, наданих Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі – Закон), повноважень органів виконавчої влади на території міста Нетішин, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади, обласної ради, обласної державної адміністрації, взаємодіє з міськими органами виконавчої влади;

організовує у межах, визначених Законом, роботу Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету;

спрямовує та координує роботу секретаря міської ради, першого заступника та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

вносить на розгляд Нетішинської міської ради пропозиції щодо затвердження на посади секретаря міської ради, першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради та їх звільнення;

очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях та пленарних засіданнях міської ради;

підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

вносить на розгляд Нетішинської міської ради пропозиції про кількісний та персональний склад виконавчого комітету Нетішинської міської ради, щодо структури апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради, інших виконавчих органів Нетішинської міської ради;

здійснює керівництво виконавчого комітету Нетішинської міської ради, апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради, інших відділів, управлінь виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради, працівників інших виконавчих органів Нетішинської міської ради відповідно до структури та штатного розпису виконавчого   комітету   Нетішинської   міської   ради,   керівників  самостійних

2

 

відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

призначає на посади та звільняє з посад керівників комунальних підприємств територіальної громади міста Нетішин, укладає з ними контракти;

є розпорядником коштів бюджету міста, забезпечує їх використання лише за призначенням, визначеним радою;

представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

укладає від імені територіальної громади, міської ради договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради;

веде особистий прийом громадян;

забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів;

видає розпорядження у межах своїх повноважень;

сприяє діяльності органів суду, прокуратури, служби безпеки, поліції;

вносить подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення міської ради і її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

організовує та бере участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території міста;

здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначенні Законом та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Нетішинської міської ради або не віднесені Нетішинською міською радою до відання її виконавчих органів.

 

Міський голова у межах повноважень, наданих чинним законодавством, забезпечує взаємодію з:

Нетішинським міським відділом Шепетівської місцевої прокуратури;

відділом в м.Нетішин управління СБУ у Хмельницькій області;

Нетішинським відділенням поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області;

         Нетішинським міським судом;

Славутським об’єднаним міським військовим комісаріатом;

управлінням Державної казначейської служби у місті Нетішин;

управлінням Пенсійного фонду України в місті Нетішині;

Нетішинський міським центром зайнятості.

3

У межах повноважень, наданих чинним законодавством, міський голова спрямовує, координує і контролює роботу:

фінансового управління виконавчого комітету міської ради;

відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету міської ради;

відділу з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради;

юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради;

У межах повноважень, наданих чинним законодавством, здійснює керівництво роботою:

міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат;

міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення;

робочої групи з питань забезпечення податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів та до Пенсійного фонду України;

комісії з питань захисту прав дитини;

міського оперативного штабу з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізації їх можливих негативних наслідків у м.Нетішин.

 

2. Секретар міської ради, перший заступник та заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради, керуючий справами  виконавчого комітету Нетішинської міської ради:

 

забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що входять до їх компетенції, і при здійсненні своїх повноважень у сфері управління;

взаємодіють з відповідними відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

забезпечують взаємодію виконавчого комітету міської ради з Нетішинською міською радою, обласною державною адміністрацією та іншими органами виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції народних депутатів України, депутатів  обласної та міської рад;

взаємодіють з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних,   культурних   та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних

інтересів   та    інтересів   міста,   сприяють   виконанню   статутних   завдань  та

4

забезпечують додержання законних прав цих об’єднань громадян;

відповідають, згідно з розподілом обов’язків, за підготовку питань для розгляду на пленарних засіданнях Нетішинської міської ради та на засіданнях виконавчого комітету Нетішинської міської ради, організовують контроль за виконанням прийнятих рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

забезпечують розробку проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи цих проектів та подають їх на затвердження міській раді, виконавчому комітету міської ради відповідно до вимог діючого законодавства;

контролюють підготовку і беруть участь у розгляді питань на пленарних засіданнях Нетішинської міської ради та на засіданнях виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу обов’язків;

відповідно до функціональних повноважень здійснюють розгляд звернень громадян, окрім тих, які згідно з законодавством належать до розгляду міського голови, ведуть особистий прийом громадян.

 

2.1. Секретар міської ради:

 

виконує повноваження, передбачені статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

забезпечує повідомлення депутатів і доведення до відома населення інформації про час і місце проведення сесій міської ради, питань, які передбачається внести на розгляд міської ради;

організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради;

забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

за дорученням міського голови здійснює координування діяльності постійних та інших комісій міської ради, надання їм доручень, сприяння організації виконання їх рекомендацій;

сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

організовує за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства виконання заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів;

5

 

забезпечує планування роботи міської ради, постійних комісій міської ради.

У межах повноважень, наданих чинним законодавством, секретар міської ради спрямовує, координує і контролює роботу:

відділу з питань сприяння діяльності депутатам міської ради.

У межах повноважень, наданих чинним законодавством, здійснює керівництво роботою:

конкурсної комісії на заміщення вакантних посад при прийняття на службу у відділи та управління виконавчого комітету міської ради.

 

2.2. Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради:

 

забезпечує здійснення повноважень у сфері соціально-економічного розвитку міста Нетішин у галузях промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

організовує підготовку і подання на затвердження Нетішинській міській раді проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, звітує перед нею про їх виконання, бере участь у підготовці інших галузевих міських програм, організовує виконання цих програм;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства і зв’язку, ядерної та екологічної безпеки, захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, охорони довкілля, раціонального використання природних, земельних ресурсів;

координує роботи і сприяє вирішенню питань тепло-, водопостачання та водовідведення міста, його благоустрою, охорони навколишнього природного середовища;

забезпечує виконання власних та делегованих повноважень виконавчого комітету міської ради у галузі житлово-комунального господарства, будівництва;

сприяє організації обслуговування населення підприємствами, установами житлово-комунального господарства, зв’язку, телебачення і транспортного обслуговування незалежно від форм власності;

забезпечує реалізацію загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

координує підготовку проектів міських програм у галузі житлово-комунального господарства, з наступним поданням їх на розгляд Нетішинської міської ради, організовує реалізацію цих програм;

координує роботу об’єктів житлово-комунального господарства, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста;

здійснює контроль щодо забезпечення населення міста житлово-комунальними послугами міста необхідного рівня та якості;

6

 

здійснює інформування населення міста відповідно до законодавства про реалізацію міських програм у сфері житлово-комунального господарства, а також щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;

здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг;

вживає заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, координує роботу щодо обліку житлового фонду, належної його експлуатації, технічного обслуговування та ремонту житлового фонду міста, залучення до утримання та обслуговування комунального житлового фонду на конкурсних засадах підприємств та організацій незалежно від форми власності;

забезпечує підготовку об'єктів житлово-комунального господарства та соціального призначення до роботи в осінньо-зимових умовах;

забезпечує реалізацію міських програм з питань енергозабезпечення та енергозбереження, впровадження заходів щодо зниження ресурсо- та енергоємності житлово-комунальних послуг, здійснення ефективної енергозберігаючої політики;

забезпечує організацію благоустрою міста, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення;

забезпечує виконання власних і делегованих повноважень виконавчого комітету міської ради у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

забезпечує контроль за організацією озеленення міста, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на здійснення державного контролю за раціональним використанням земель, водойм, лісів, підвищення родючості ґрунтів, додержанням земельного законодавства при розгляді земельних спорів;

вживає заходів щодо організації роботи з обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню;

забезпечує реалізацію державної політики у галузі архітектури та містобудування;

координує роботу щодо будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, а також шляхів міського значення за рахунок коштів бюджету міста або на пайових засадах;

забезпечує організацію за рахунок бюджетних, власних коштів підприємств і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту вулиць та доріг міста;

 

7

 

забезпечує формування титульного списку об'єктів капітального ремонту і реконструкції житлового фонду, об’єктів соціального призначення,  інженерних мереж, шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою територіальної громади міста;

координує роботу з виконання першочергових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та забезпечення їм безперешкодного доступу до об’єктів житлового і соціального-культурного призначення;

координує роботу з питань цивільного захисту населення;

вживає заходів щодо створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

вживає заходів щодо запобігання підтоплень міста, відведення стічних вод, забезпечення сталої роботи служб комунального господарства міста в умовах стихійного лиха, аварій, надзвичайних ситуацій і подолання їх наслідків;

забезпечує реалізацію загальнодержавної політики експертизи містобудування, організацію розробок та проведення експертизи містобудівельної документації відповідно до законодавства, державних норм та стандартів;

сприяє розвитку індивідуального житлового будівництва, що ведеться організаціями та громадянами міста;

забезпечує виконання режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, що віднесені до його компетенції, та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує  і контролює роботу:

управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради;

управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради;

управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради;

відділу Державної архітектурно-будівельної інспекції;

відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради;

відділу комунального господарства виконавчого комітету міської ради;

комунального підприємства Нетішинської міської ради "Житлово-комунальне об’єднання";

комунального підприємства Нетішинської міської ради "Благоустрій"

комунального підприємства Нетішинської міської ради "Бюро технічної інвентаризації.

        

8

 

У межах повноважень, наданих чинним законодавством, здійснює керівництво роботою:

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради;

комісії з розгляду земельних спорів у межах міста Нетішина щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства;

комісії з обстеження стану будинків (житлових приміщень) щодо встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам;

комісії з вивчення кількості пасажирів-пільговиків, перевезення яких здійснюється автомобільними перевізниками на міських та приміських автобусних маршрутах, і коефіцієнтів для компенсаційних виплат за пільговий проїзд пасажирів-пільговиків;

комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;

надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради;

комісії з визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам на території Нетішинської міської ради.

координаційної ради з питань діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку;

постійно діючої комісії з питань поводження з твердими побутовими та безхазяйними відходами на території Нетішинської міської ради.

 

2.3. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради (фінансові, економічні питання, питання інвестиційної політики):

 

організовує реалізацію у місті державної економічної політики, податкових питань, сприяє здійсненню заходів щодо розвитку економічних реформ, розвитку підприємництва;

організовує складання та подання на затвердження ради проекту бюджету  міста;

вживає заходи щодо виконання бюджету міста;

забезпечує підготовку проектів програм соціально-економічного розвитку міста з наступним поданням їх на затвердження міської ради, організовує виконання цих програм;

забезпечує здійснення власних і делегованих повноважень виконавчого комітету міської ради у сфері соціально-економічного розвитку, планування, обліку, у галузі бюджету, фінансів і кредитів;

 

9

 

забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, надає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, наданням побутових, торговельних та інших послуг населенню;

спрямовує розвиток підприємництва та залучення приватних інвестицій в місто, розвиток малого бізнесу і надання допомоги підприємствам, які займаються розробкою та впровадженнями інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання;

забезпечує виконання делегованих повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування усіх форм власності, за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

забезпечує здійснення повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста;

здійснює контроль за виконанням програми приватизації майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, що віднесені до його компетенції, та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому;

У межах своїх функціональних повноважень та в межах повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує  і контролює роботу:

управління економіки виконавчого комітету міської ради;

Центру надання адміністративних послуг;

Фонду комунального майна міста Нетішина;

комунального підприємства Нетішинської міської ради "Агенція місцевого розвитку";

комунального підприємства Нетішинської міської ради "Нетішинський міський ринок";

комунального підприємства Нетішинської міської ради "Торговий центр";

комунального підприємства "Книги".

У межах повноважень, наданих чинним законодавством, здійснює керівництво роботою:

координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради;

міської робочої групи із вивчення цінової ситуації на ринку послуг і основних продовольчих товарів.

тендерного комітету  виконавчого комітету міської ради;

комісії з оцінки вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї для визначення їх прав взяття на соціальний квартирний облік за місцем проживання при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради.

10

 

2.4. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради (гуманітарні питання):

 

забезпечує здійснення державної політики у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, фізичної культури та спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді;

вживає заходи щодо збереження мережі закладів освіти, культури, фізкультури і спорту, роботи з дітьми, молоддю, жінками та сім’ями, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розробляє програми їх розвитку, які враховує при розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку міста;

вживає заходи щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, поліпшення соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, поліпшення умов життя багатодітних  сімей, та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, оздоровлення дітей;

координує роботу з питань зайнятості населення міста;

забезпечує виконання власних та делегованих повноважень у сфері соціального захисту населення;

координує роботу з виконання першочергових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями та забезпечення їх безперешкодного доступу до об’єктів житлового і громадського призначення;

здійснює заходи щодо організації правового інформування та юридичного всеобучу населення;

забезпечує здійснення власних та делегованих повноважень виконавчого комітету міської ради у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту та у сфері соціального захисту населення;

забезпечує функціонування загальноосвітніх закладів освіти, закладів щодо надання дошкільної освіти та позашкільного виховання, центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, сприяє діяльності вищих навчальних закладів та професійних ліцеїв, які розташовані на території міста;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, що віднесені до його компетенції та прийом громадян з особистих питань відповідно до затвердженого графіка прийому;

сприяє роботі засобів масової інформації, забезпечує дотримання чинного законодавства з питань інформаційного простору, діяльності політичних партій і громадських організацій;

забезпечує у межах своїх повноважень додержання чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації;

 

 

11

 

забезпечує систематичний аналіз стану і тенденції розвитку внутрішньополітичної ситуації у місті, організовує роз’яснення курсу реформ Президента України та Кабінету Міністрів України;

сприяє призову громадян на військову службу, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, жіночих і дитячих організацій, фондів, асоціацій;

організовує роботу щодо розгляду та підготовки документів для нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації та виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

здійснює контроль у межах компетенції за станом реалізації програм розвитку та функціонування історико-архітектурних та природних  заповідників.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради;

управління культури виконавчого комітету міської ради;

управління освіти виконавчого комітету міської ради;

відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради;

служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради;

Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів;

Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

комунального медичного закладу Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин".

У межах своїх функціональних повноважень та в межах повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

міської призовної комісії;

координаційної ради у справах дітей при виконавчому комітеті міської ради;

опікунської ради при виконавчому комітеті міської ради;

координаційної ради з питань реалізації молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту  при виконавчому комітеті міської ради;

координаційної ради з питань протидії туберкульозу, боротьби з алкоголізмом, наркоманією та запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу при виконавчому комітеті міської ради;

координаційної ради з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста;

міської комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення спортивних та культурно-видовищних заходів;

 

12

 

міської комісії з визначення кандидатур для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» при виконавчому комітеті міської ради;

міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;

міської евакуаційної комісії;

координаційної ради з питань соціального захисту населення при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради;

координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

міської координаційної ради з питань соціального захисту бездомних та безпритульних дітей;

спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради.

 

2.5. Керуючий справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради:

 

здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради;

організовує взаємодію між відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради у здійсненні їх повноважень;

забезпечує щоквартальне планування роботи виконавчого комітету міської ради і контроль за виконанням передбачених заходів;

контролює своєчасність підготовки до засідань виконавчого комітету міської ради проектів рішень та інших документів, доведення до відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, установ, організацій, а також посадових осіб і громадян рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови;

контролює питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету міської ради, формування кадрового резерву;

вживає заходи щодо забезпечення дотримання вимог законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції";

сприяє роботі з питань проведення виборів та референдумів;

контролює питання роботи із зверненнями громадян.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

відділу з організаційних питань, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату виконавчого комітету міської ради;

загального відділу апарату виконавчого комітету міської ради;

відділу ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету міської ради;

13

 

реєстраційного відділу;

архівного відділу виконавчого комітету міської ради;

трудового архіву виконавчого комітету міської ради.

відділу господарського забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради                                                                         В.Я.Пашинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

міського голови

12.12.2016 №244/2016-р

 

 

ВЗАЄМОЗАМІЩЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

першого заступника та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради, керуючого справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

 

Перший заступник міського голови                 - заступник міського голови

з питань виконавчих органів                              з питань виконавчих органів

Нетішинської міської ради                               Нетішинської міської ради

(фінансові, економічні питання, питання інвестиційної політики)

 

Заступник міського голови                              - перший заступник міського

з питань виконавчих органів                                     голови з питань виконавчих

Нетішинської міської ради                               органів Нетішинської міської

(фінансові, економічні питання,                       ради

питання інвестиційної політики)

 

 

Заступник міського голови                              - керуючий справами

з питань виконавчих органів                                     виконавчого комітету

Нетішинської міської ради                               Нетішинської міської ради

(гуманітарні питання)

 

 

Керуючий справами виконавчого                   - заступник міського голови

комітету Нетішинської  міської ради               з питань виконавчих органів

                                                                           Нетішинської міської ради

                                                                           (гуманітарні питання)

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради                                                  В.Я.Пашинська