Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень у Фонді комунального майна

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

09.06.2016                                                   Нетішин                                   № _212/2016-рк

 

 

 

Про перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень у Фонді комунального майна міста Нетішина

 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1.7 Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 10 вересня 2015 року № 106/2015-р, зі змінами:

 

Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень:

- спеціаліста 1 категорії Фонду комунального майна міста Нетішина (відповідального за ведення реєстру об’єктів комунальної власності) згідно з додатком 1;

- спеціаліста 1 категорії Фонду комунального майна міста Нетішина (відповідального за ведення реєстру договорів оренди комунального майна) згідно з додатком 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                     О.О.Супрунюк

 

 

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

09.06.2016 № 212/2016-рк

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста 1 категорії Фонду комунального майна міста Нетішина (відповідального за ведення реєстру об’єктів комунальної власності)

 

1. Основні завдання Фонду державного майна України (стаття 4 Закону України "Про Фонд державного майна України").

2. Система державних органів приватизації (стаття 6 Закону України "Про Фонд державного майна України").

3. Відповідальність працівників Фонду державного майна України регіональних відділень та представництв (стаття 12 Закону України "Про Фонд державного майна України").

4. Статус Фонду державного майна України (стаття 1 Закону України "Про Фонд державного майна України").

5. Нормативно-правові акти Фонду державного майна України (стаття 9 Закону України "Про Фонд державного майна України").

6. Сфера застосування Закону "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (стаття 1 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності").

7. Об’єкти передачі (стаття 2 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності").

8. Прийняття рішення про передачу об’єктів права державної власності у комунальну власність (стаття 4 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності").

9. Особливості передачі об’єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об’єктів соціальної інфраструктури (стаття 4-1 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності").

10. Фінансування видатків, пов’язаних з передачею об’єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об’єктів соціальної інфраструктури (стаття 4-2 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності").

11. Прийняття рішень про передачу об’єктів комунальної власності у державну власність (стаття 5 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності").

12. Комісія з питань передачі об’єктів (стаття 6 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності").

13. Умови передачі об’єктів (стаття 7 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності").

14. Нікчемність правочину щодо відчуження майна у приватну власність                         (стаття 7-1 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності").

 

 

2

 

15. Прикінцеві положення Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (стаття 8 Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності").

16. Визначення термінів: засоби цивільного захисту, захисні споруди цивільного захисту, інженерний захист територій (стаття 2 Кодексу цивільного захисту України).

17. Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання (стаття 20 Кодексу цивільного захисту України).

18. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту (стаття 32 Кодексу цивільного захисту України).

19. Забезпечення техногенної безпеки органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання (стаття 51 Кодексу цивільного захисту України).

20. Визначення термінів  про рекламу (стаття 1 Закону України "Про рекламу"»).

21. Загальні вимоги до реклами (стаття 8 Закону України "Про рекламу").

22. Зовнішня реклама (стаття 16 Закону України "Про рекламу").

23. Порядок прийняття рішення про надання концесії (стаття 6 Закону України "Про концесії").

24. Укладення та строк дії концесійного договору (стаття 9 Закону України "Про концесії").

25. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (стаття 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

26. Об’єкти малої приватизації (стаття 2 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)").

27. Підготовка об’єкта малої приватизації до продажу (стаття 8 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

28. Оцінка об’єкта малої приватизації (стаття 9 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)").

29. Опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу (стаття 10 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

30. Продаж на аукціоні. Продаж за конкурсом (статті 13 та 14 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)").

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Нетішинської міської ради                                                                В.Я.Пашинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

09.06.2016 № 212/2016-рк

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста 1 категорії Фонду комунального майна міста Нетішина (відповідального за ведення реєстру договорів оренди комунального майна)

 

1. Момент укладення договору оренди (стаття 12 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

2. Об’єкти оренди (стаття 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

3. Орендодавці (стаття 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

4. Орендарі (стаття 6 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

5. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна (стаття 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

6. Порядок укладення договору оренди (стаття 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

7. Істотні умови договору оренди (стаття 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

8. Передача об’єкта оренди (стаття 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

9. Правонаступництво у разі оренди (стаття 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

10. Термін договору оренди (стаття 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

11. Основні обов’язки орендаря. Ремонт об’єкта оренди (статті 18 та 18-1 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

12. Орендна плата (стаття 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

13. Суборенда (стаття 22 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

14. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди (стаття 24 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

15. Приватизація об'єкта оренди (стаття 25 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

16 Припинення договору оренди стаття 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

17. Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди (стаття 27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

18. Предмет договору найму (стаття 760 Цивільного кодексу України).

19. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму (стаття 764 Цивільного кодексу України).

2

 

20. Переважні права наймача (стаття 777 Цивільного кодексу України).

21. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм (стаття 787 Цивільного кодексу України).

22. Оренда майна у сфері господарювання (стаття 283 Господарського кодексу України).

23. Оренда державного та комунального майна (стаття 287 Господарського кодексу України).

24. Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» (постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»).

25. Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств (додаток 1 до Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»).

26. Орендні ставки за використання нерухомого державного майна (додаток 2 до Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня                1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»).

27. Порядок прийняття рішення про надання концесії (стаття 6 Закону України «Про концесії»).

28. Істотні умови договору концесії (стаття 10 Закону України «Про концесії»).

29. Об’єкти, які можуть надаватися у концесію (стаття 3 Закону України «Про концесії»).

30. Принципи концесійної діяльності (стаття 2 Закону України «Про концесії»).

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Нетішинської міської ради                                                                В.Я.Пашинська