Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста з організаційно-кадрових питань відділу освіти

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

15.06.2016                                                   Нетішин                                          № 216/2016-рк

 

 

 

Про перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста з організаційно-кадрових питань відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1.7 Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 10 вересня 2015 року № 106/2015-р, зі змінами:

 

Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста з організаційно-кадрових питань відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

15.06.2016 № 216/2016-рк

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста з організаційно-кадрових питань

відділу освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

1. Основні завдання кадрової служби (постанова Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1996 року № 912 "Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади»").

2. Трудовий договір стаття  (21 Кодексу законів про працю України).

3. Строки трудового договору (стаття 23 Кодексу законів про працю України).

4. Підстави припинення трудового договору (стаття 36 Кодексу законів про працю України).

5. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника (стаття 38 Кодексу законів про працю України).

6. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника, продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк (статті 39 та 391 Кодексу законів про працю України).

7. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (стаття 40 Кодексу законів про працю України).

8. Вихідна допомога (стаття 44 Кодексу законів про працю України).

9. Порядок вивільнення працівників (стаття 492 Кодексу законів про працю України).

10. Стягнення за порушення трудової дисципліни. Строк для застосування дисциплінарного стягнення. Порядок застосування та зняття дисциплінарних стягнень (статті 147, 148 та 149 Кодексу законів про працю України).

11. Право на відпустку у разі звільнення. Види відпусток (статті 3 та 4 Закону України «Про відпустки»).

12. Щорічна основна відпустка та її тривалість. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці та її тривалість (статті 6 та 8 Закону України «Про відпустки»).

13.Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку (стаття 9 Закону України «Про відпустки»).

14. Порядок надання щорічних відпусток. Черговість надання відпусток               (стаття 10 Закону України «Про відпустки»).

15. Перенесення щорічної відпустки. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки ( статті 11 та 12 Закону України «Про відпустки»).

16. Порядок надання соціальних відпусток (стаття 20 Закону України «Про відпустки»).

17. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки (стаття 24 Закону України «Про відпустки»).

 

 

2

 

18. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку та за згодою сторін (статті 25 та 26 Закону України «Про відпустки»).

19. Атестація педагогічних працівників навчальних закладів. Мета та основні принципи атестації (наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня            2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).

20. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій (наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).

21. Атестаційні комісії I рівня (наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).

22. Атестаційні комісії II рівня (наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).

23. Атестаційні комісії III рівня (наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).

24. Організація та строки проведення атестації (наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).

25. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій (наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).

26. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань (наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).

27. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти (стаття 26 Закону України «Про загальну середню освіту»).

28. Види надбавок та доплат працівникам навчальних закладів, установ освіти та порядок їх встановлення (наказ Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»).

29. Кадровий резерв педагогічних працівників та працівників установ освіти (наказ Міністерства освіти України від 24 лютого 1999 року № 50 «Про затвердження Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти»).

30. Трудові книжки (стаття 48 Кодексу законів про працю України).

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради                                                                                В.Я.Пашинська