Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про навчання керівного складу та фахівців м.Нетішин, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

06.12.2016                                      Нетішин                               № 235/2016-р

 

Про навчання керівного складу та фахівців м.Нетішин, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Нетішинських курсах ІІІ категорії у 2017 році

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 39 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», наказів Міністерства внутрішніх справ України від 29 травня 2014 року № 523 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», від 21 жовтня 2014 року № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 листопада 2016 року № 521/2016-р «Про навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області у 2017 році», поданих заявок і з метою підвищення рівня знань у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності:

 

         1. Затвердити плани комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області (далі - Центр) та Нетішинських курсів ІІІ категорії (далі - курси) з навчання керівного складу та фахівців м.Нетішин, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2017 рік згідно з додатками 1, 2.

         2.Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради, спеціалізованих служб цивільного захисту міста, підприємств, установ та організацій:

         2.1. забезпечити виконання планів комплектування Центру і курсів слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на 2017 рік;

         2.2. організувати проходження навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадовими особами виконавчого комітету Нетішинської міської ради, підприємств, установ та організацій;

         2.3. врахувати під час формування відповідних бюджетів потребу в коштах для забезпечення функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту;

         2.4. проводити щоквартальний аналіз стану підготовки, організації та здійснення функціонального навчання у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Центрі та на курсах.

         3. Управлінню з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради (Вдовіченко Л.Б.) забезпечити:

3.1. розробку організаційно-методичного висновку з підготовки населення м.Нетішин до дій у надзвичайних ситуаціях та організацію контролю за його виконанням;

3.2. контроль за ходом та якістю підготовки спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту м.Нетішин та їх готовність до дій за призначенням.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 11 грудня 2015 року № 150/2015-р «Про навчання керівного складу та фахівців м.Нетішин, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області та Нетішинських курсах ІІІ категорії у 2016 році».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Юрчука Є.В.

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк

 

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

06.12.2016 № 235/2016-р

 

ПЛАН

комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Хмельницької області слухачами з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту міста Нетішин на 2017 рік

 

№ п/п

Категорії осіб, що підлягають навчанню

Підприємства, організації, установи

Кіль-кість слуха-чів (чол.)

Строки навчання

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

вересень

листопад

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

11

 1.  

Керівники управлінь освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

начальник управління освіти виконавчого комітету міської ради, начальник відділу молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

2

10-12, 19

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Заступники голів комісій з питань ТЕБ і НС виконавчого комітету міської ради

перший заступник голови Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і НС, перший заступник міського голови

1

 

27-28

01,10

 

 

 

 

 

 1.  

Керівний склад ЦЗ вищих та професійно-технічних навчальних закладів

директор, заступник директора Нетішинського професійного ліцею

2

 

 

13-14, 17

 

 

 

 

 

 1.  

Керівники спеціалізованої служби ЦЗ зв’язку і оповіщення

начальник відділу з організацій-них питань, зв'язків з громадсь-кими організаціями та ЗМІ вико-навчого комітету міської ради

1

 

 

13-15, 24

 

 

 

 

 

 1.  

Керівники підрозділів Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області

начальник Нетішинського міського відділу Державної виконавчої служби, начальник відділу ДРАЦС

2

 

 

20-22, 31

 

 

 

 

 

 1.  

Відповідальні секретарі комісій ТЕБ і НС виконавчого комітету міської ради

секретар Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і НС, го-ловний спеціаліст управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради

1

 

 

27-29

06

 

 

 

 

 1.  

Керівники спеціалізованої служби ЦЗ матеріального забезпечення

завідувач відділу з питань со-ціально-економічного розвит-ку управління економіки вико-навчого комітету міської ради

1

 

 

 

03-05, 13

 

 

 

 

 1.  

Керівний склад ЦЗ банківських установ

начальник відділення № 362/322 АБ «Укргазбанк» м.Нетішин, керуючий Хмельницьким філіалом «Укрексімбанк» філія м.Нетішин

2

 

 

 

10-11, 14

 

 

 

 

 1.  

Голови комісій з питань евакуації виконавчого комітету міської ради

голова комісії з питань евакуації міста Нетішин, заступник міського голови

1

 

 

 

 

29-31

09

 

 

 1.  

Заступники керівників спеціалізованої служби ЦЗ матеріального забезпечення

начальник КГ ВП ХАЕС

1

 

 

 

 

 

06 -08, 16

 

 

 1.  

Відповідальні секретарі ко-місій з питань НС промисло-вих підприємств та інших суб’єктів господарювання

КП НМР «Благоустрій»

1

 

 

 

 

 

19 -20, 23

 

 

 

 

Керівники закладів культури та мистецтва

головний спеціаліст управління культури виконавчого комітету міської ради, завідувач міської бібліотеки для юнацтва ЦБС

2

 

 

 

 

 

26 -27, 30

 

 

 1.  

Керівники ЦЗ, заступники ке-рівників промислових під-приємств та інших суб’єктів господарювання (потенційно-небезпечних, віднесених до категорій з ЦЗ, мають страте-гічне значення для економіки і безпеки держави, продовжують роботу в особливий період тощо) (голови комісій, заступ-ники голів комісій з питань НС)

ВП ХАЕС

7

 

 

 

 

 

 

04 -05, 08

 

 1.  

Керівники комунально-технічної спеціалізованої служби ЦЗ міста

начальник відділу комуналь-ного господарства виконав-чого комітету міської ради

1

 

 

 

 

 

 

11 -13, 22

 

 1.  

Керівники ЦЗ (голови комісій з питань НС) загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ, І-ІІІ ступенів

директор ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

1

 

 

 

 

 

 

25 -26, 29

 

 1.  

Заступники керівників кому-нально-технічної спеціалізо-ваної служби ЦЗ міста

начальник КП НМР «ЖКО»

1

 

 

 

 

 

 

 

06 -07, 17

 1.  

Керівний склад технічної спеціалізованої служби ЦЗ міста

начальник управління культури виконавчого комітету міської ради, головний інженер КП НМР «ЖКО»

2

 

 

 

 

 

 

 

13 -15, 23

Всього:

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

 виконавчого комітету міської ради                                                                        В.Я.Пашинська

 

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

06.12.2016 № 235/2016-р

 

ПЛАН

комплектування Нетішинських курсів ІІІ категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту міста Нетішин на 2017 рік

 

№ п/п

Категорії осіб, що підлягають навчанню

Загальний склад слухачів від підприємства

Кіль-кість слуха-чів (чол.)

Строки навчання

січень

лютий

березень

квітень

червень

вересень

жовтень

1

2

3

4

5

 

6

7

8

 

 

1

Особи, які очолюють органи з евакуації, утворені органами виконавчої влади та місцевого самоврядування (збірні, проміжні, приймальні пункти евакуації)

управління освіти виконавчого комітету міської ради (начальники ЗПЕ)  – 8 чол.,

КП НМР «ЖКО» - 4 чол.

1 група – 12 чол.

23-25

 

 

 

 

 

 

2

Керівники навчальних груп з підготовки працівників суб’єктів господарювання діям у надзвичайних ситуаціях

управління освіти виконавчого комітету міської ради – 12 чол.,

КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» - 1чол.,

1 група – 13 чол.

 

07-09

 

 

 

 

 

ВП ХАЕС – 10 чол.

1 група – 10 чол.

 

21-23

 

 

 

 

 

управління культури виконавчого комітету міської ради – 3 чол., Нетішинський професійний ліцей – 1 чол., КП НМР «ЖКО» -4 чол.

1 група – 8 чол.

 

 

 

04-06

 

 

 

3

Керівники та особи, які очолю-ють штаби керівництва спе-ціальних об’єктових навчань і тренувань цивільного захисту

КВП МУ -13 (ЕПЗМ) – 1 чол.,

КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» - 1 чол., управління освіти виконавчого комітету міської ради – 8 чол

 

 

1 група – 10 чол.

 

 

 

 

28-30

 

 

 

 

4

Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- медичні

управління освіти виконавчого комітету міської ради

1 група-10 чол.

 

 

 

 

21-23

 

 

- медичні

управління освіти виконавчого комітету міської ради -2 чол., Нетішинський професійний ліцей – 1 чол., КП НМР «ЖКО» - 2 чол., управління культури виконавчого комітету міської ради – 3 чол., КП НМР «Благоустрій» -1 чол.

1 група-9 чол

 

 

 

 

 

27-29

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи, пости з обслуговування захисних споруд цивільного захисту

(за державним замовленням)

КП НМР «ЖКО» - 14 чол.

1 група – 14 чол.

 

 

 

 

07-09

 

 

КП НМР «ЖКО»- 14 чол.

1 група – 14 чол.

 

 

 

 

14-16

 

 

КП НМР «ЖКО» -14 чол.

1 група – 14 чол.

 

 

 

 

 

 

04-06

 

 

 

 

 

 

 

КП НМР «ЖКО» -7 чол., 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області – 1 чол., КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» - 1 чол., Нетішинське відділення поліції – 1 чол., управління освіти виконавчого комітету міської ради – 3 чол., виконавчий комітет міської ради - 1 чол.

1 група – 14 чол.

 

 

 

 

 

 

10-12

ВСЬОГО:.

128

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                  В.Я.Пашинська