Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про затвердження Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у місті Нетішин на 2017 рік

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

02.02.2017                                      Нетішин                                № 9/2017-р

 

Про затвердження Плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у місті Нетішин на 2017 рік

 

Відповідно до частини 2, пункту  20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270 "Про затвердження порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру"             (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада           2007 року № 980-р "Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру", розпорядження міського голови від 03 січня 2017 року № 1/2017-рк «Про здійснення повноважень Нетішинського міського голови» та з метою профілактики невиробничого травматизму, запобігання загибелі та травмування людей в побуті на території міста у 2017 році:

 

1. Затвердити План першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у місті Нетішин на 2017 рік згідно з додатком.

 

2. Управлінню з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради (Вдовіченко Л.Б.) надавати доповідь про хід виконання заходів, передбачених Планом, управлінню з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації щокварталу до 10 числа, наступного за звітним кварталом місяця, а узагальнену інформацію                        до 16 грудня 2017 року.

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Юрчука Є.В.

 

 

Секретар міської ради                                                                            О.В.Хоменко

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

02.02.2017 № 9/2017-р

 

ПЛАН

першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у місті Нетішин

на 2017 рік

 

№ п/п

Найменування заходу

Відповідальні за координацію та організаційне забезпечення

Термін виконання

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

1. Загальні організаційні заходи

1.1.

Забезпечення проведення аналізу причин скоєння нещасних випадків невиробничого характеру (в т.ч. нещасних випадків внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пожеж, загибелі на водних об’єктах, тощо) та їх соціально-економічних наслідків у 2016 році.

 Розробити, на підставі результатів таких аналізів, профілактичні заходи щодо попередження та запобігання виникнення нещасних випадків невиробничого характеру у 2017 році

Управління з питань цивільного захисту населення та управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради

До 10 січня (аналіз нещасних випадків невиробничого травматизму за 2016 рік)

Підвищення обізнаності насе-лення про основні причини загибелі та травмування внаслідок випадків невироб-ничого травматизму, загострення уваги громадян на основних причинах виникнення нещасних випадків невиробничого характеру. Зменшення кількості випадків невиробничого травматизму

1.2.

Забезпечення систематичного розгляду стану травматизму невиробничого характеру на засіданнях Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і НС

Нетішинська міська комісії з питань ТЕБ і НС

Щоквартально, протягом року

Створення системи управ-ління з питань профілактики невиробничого травматизму, проведення систематичного інформування населення

1.3.

Розглянути можливість включення видатків на здійснення заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру до складу бюджетних витрат

Управління з питань цивільного захисту населення та управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради

І квартал            2017 року

Забезпечення систематичного фінансування заходів, спря-мованих на попередження виникнення травматизму невиробничого характеру

1.4.

Надання рекомендацій роботодавцям та проф-спілкам щодо передбачення в колективних договорах і угодах всіх рівнів вирішення питань з профілактики запобігання травматизму невиробничого характеру

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради

Протягом  року

Зменшення рівня невиробничого травматизму серед зайнятого населення

1.5.

Про хід виконання запланованих заходів з питань профілактики невиробничого травматизму у відповідних сферах життєдіяльності людини інформувати виконавчий комітет міської ради через управління з питань цивіль-ного захисту населення виконавчого комітету міської ради, надавати узагальнену інформацію щодо кількості загиблих та постраждалих внаслідок невиробничого травматизму

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в області, управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КМЗ НМР "СМСЧ м.Нетішина", 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Щоквартально, до 10 числа наступного за звітним місяця та до 16 грудня  2017 року

Забезпечення звітності виконання запланованих заходів до ДСНС України

1.6.

Забезпечення виконання заходів, розроблених комісіями з розслідування групових нещасних випадків невиробничого характеру

Виконавчий комітет міської ради, підприємства, установи, організації

Протягом року

Реалізація заходів, спрямованих на розслідування та усунення причин групових нещасних випадків

2. Заходи щодо попередження загибелі людей на воді

2.1.

Забезпечити функціонування ефективної та дієвої системи запобігання загибелі людей на водних об’єктах, розробку та виконання  "Плану заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах міста Нетішин у 2017 році"

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради

 

Постійно, протягом  відповідного періоду

Забезпечення безпеки громадян під час відпочинку на водних об’єктах, зниження кількості загиблих

2.2.

Забезпечити визначення та ведення обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах" від 06 березня 2002 року № 264

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій  області, управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради

 

До 01 квітня 2017 року

Забезпечення обліку та уточнення місць масового відпочинку, зниження загибелі людей на водних об’єктах

2.3.

Обладнати місця, що заборонені для купання та рибальства, небезпечні ділянки на водоймищах міста відповідними попереджувальними знаками

Власники пляжу та водних об’єктів: ВП ХАЕС, КП НМР "Благоустрій"

До початку купального сезону

Зниження загибелі людей на водних об’єктах

2.4.

Здійснити обстеження та очищення від сторонніх предметів дно акваторій, відведених для купання людей

КП НМР "Благоустрій"

До 01 травня   2017 року

Зниження загибелі людей на водних об’єктах

2.5.

Визначити на картах-схемах земельні ділянки та водний простір, придатні для організації пляжів, пунктів прокату плавзасобів, водних атракціонів, а також місця для занять водними видами спорту

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради

До 03 квітня        2017 року

Зниження загибелі людей на водних об’єктах

2.6.

Розгорнути мережу сезонних рятувальних постів в місцях, визначених для купання та відпочинку населення

Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР "Благоустрій"

До початку купального сезону

Зниження загибелі людей на водних об’єктах

2.7.

Розглянути Нетішинській міській комісії з питань ТЕБ і НС:

- обладнання місць масового відпочинку людей на водних об’єктах відповідно вимог  "Правил охорони життя людей на водних об'єктах України" затверджених наказом МНС України від 24.09.12 № 1214;

- обладнання місць, що заборонені для купання, небезпечних ділянок на водоймищах області відповідними попереджувальними знаками

Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР "Благоустрій"

 

 

До 15 квітня     2017 року

 

 

 

До 15 квітня         2017 року

Зниження загибелі людей на водних об’єктах

2.8.

Забезпечити інформування населення через засоби масової інформації щодо правил поведінки на воді, надання допомоги потерпілим, а також небезпечних ділянок для масового відпочинку людей на воді

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради

Постійно, протягом року

Зниження загибелі людей на водних об’єктах

2.9.

Організувати патрулювання в місцях масового відпочинку людей на воді, а також в місцях небезпечних для купання, з проведенням роз’яснювальної роботи та розповсюдженням пам’яток про заходи безпеки на воді

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП України у Хмельницькій області, управління з питань ци-вільного захисту населення вико-навчого комітету міської ради

Протягом купального сезону

Зниження загибелі людей на водних об’єктах

2.10.

Організувати проведення в учбових закладів уроків (семінарів, вікторин) з питань дотримання правил поведінки на воді та надання допомоги потерпілим

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Під час проведення тижнів знань з основ БЖД

Зниження загибелі людей на водних об’єктах

2.11.

Забезпечити безпечне перебування людей на водних об’єктах в місцях проведення масових святкувань Водохреща, а також в місцях масового підлідного вилову риби

Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, місцеві ЗМІ, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Протягом зимового періоду,

18-19 січня

2017 року

Зниження загибелі людей на водних об’єктах

3. Заходи щодо попередження травматизму на транспорті

3.1.

Проведення весняного обстеження вулично-шляхової мережі міста з метою визначення стану експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць і залізничних переїздів після закінчення зимового сезону 2016-2017 років і належної підготовки їх до літнього періоду експлуатації 2017 року

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області, ТОВ "Залізничник" УБ ХАЕС", ВП ХАЕС, КП НМР «Благоустрій»

Квітень-травень 2017 року

Покращення стану експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць населених пунктів і залізничних переїздів в літній період експлуатації 2017 року

3.2.

Проведення роботи з поліпшення обладнання залізничних переїздів, які не охороняються, засобами попереджувальної звукової та світлової сигналізації

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у  області, ВП ХАЕС, ТОВ "Залізничник УБ ХАЕС"

Протягом

2017 року

Мінімізація нещасних випадків на залізничних переїздах

3.3.

Проведення постійної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо дотримання правил безпеки під час користування залізничним транспортом та перебування на об’єктах залізниці

Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій  області

Постійно

Забезпечення безпеки пасажирів та громадян

3.4.

Здійснювати контроль за станом експлуатації газових установок, якими обладнані транспортні засоби, задіяні для перевезення пасажирів та вантажів

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області

Постійно

Забезпечення безпеки пасажирів

3.5.

Організувати проведення комплексних заходів з безпеки руху пасажирського автотранспорту, забезпечити належний контроль за дотриманням правил пасажирських перевезень

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області

Протягом

2017 року

Зниження кількості нещасних випадків серед пасажирів, зменшення рівня аварійності на пасажирському транспорті

3.6.

Провести заходи із забезпечення безпечного руху транспорту в осінньо-зимовий період на автошляхах та вулично-шляхової мережі міста

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області, КП НМР "Благоустрій", ВП ХАЕС

Під час погодних умов осінньо-зимового періоду

2017 року

Забезпечення безпеки руху транспорту та зменшення кількості ДТП, травмованих та загиблих

3.7.

З метою визначення стану експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста та підготовки її до експлуатації в зимовий період 2017-2018 років провести осінній комісійний огляд доріг

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області, КП НМР "Благоустрій"

Жовтень-листопад

2017 року

 

Покращення стану експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі області в зимовий період 2017-2018 років

3.8.

Розповсюдження наочно-агітаційних матеріалів з питань безпеки на транспорті

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області

Протягом

2017 року

Зниження кількості ДТП та травмування людей в них

4. Заходи щодо попередження загибелі людей від електричного струму

4.1.

Забезпечити організацію ремонту або заміни електричних мереж, які відпрацювали аморти-заційний терміни і стали небезпечними, особ-ливо ділянки електричних мереж в місцях масового перебування людей. Забезпечити контроль за технічним станом електрощитових, електророзподільних щитків, електроустановок, електроприладів в закладах освіти, культури та соціального захисту населення

Нетішинська КД Славутських РЕМ ПАТ "Хмельницькобл-енерго", відділ комунального господарства ,управління освіти, управління культури, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради

Протягом

2017 року

Попередження загибелі людей від електричного струму

4.2.

Організовувати проведення робіт з розчистки зелених насаджень під лініями електропередач

Нетішинська КД Славутських РЕМ ПАТ "Хмельницькобленерго"

Протягом

2017 року

Попередження загибелі лю-дей від електричного струму

4.3.

Організація та проведення широкої роз’яснюваль-ної роботи з населенням з доведення заходів безпеки при виявлення порваних дротів та пошкоджень на лініях електропередач, недопуще-ння доступу населення до трансформаторних підстанцій та об’єктів енергозабезпечення

Нетішинська КД Славутських РЕМ ПАТ "Хмельницькобленерго"

Постійно протягом року

Попередження загибелі людей від електричного струму, оперативне усунення виявлених загроз

4.4.

Організація та проведення виступів, публікації у ЗМІ щодо дотримання правил користування електроприладами, про виконання робіт в охоронних зонах ліній електропередач, про забо-рону проникнення на територію електрооб’єктів

Нетішинська КД Славутських РЕМ ПАТ "Хмельницькобленерго"

Протягом року

Попередження загибелі людей від електроструму

4.5.

Проведення інструктажів із побутовими споживачами електроенергії щодо дотримання правил користування електроприладами

Нетішинська КД Славутських РЕМ ПАТ "Хмельницькобл-енерго", управління соціального захисту населення

Протягом року

Попередження загибелі людей від електроструму

4.6.

Проведення роз'яснювальної роботи серед населе-ння щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, що призвели до пошкодження ліній  електропередач

Нетішинська КД Славутських РЕМ ПАТ "Хмельницькобленерго", КП НМР "ЖКО"

Постійно протягом року

Попередження загибелі людей від електроструму

5. Заходи щодо попередження загибелі людей від випадкових отруєнь алкоголем та іншими отруйними речовинами

5.1.

Періодично перевіряти торговельну мережу, бази та склади, які реалізують алкогольні напої, щодо відповідності товарів вимогам стандарту та наявності ліцензій, дотримання правил торгівлі алкогольними напоями

Управління Держпродспоживслужби у славутському районі, управління економіки виконавчого комітету міської ради

Протягом

2017 року

Зменшення кількості загибелі людей внаслідок алкогольних отруєнь

5.2.

Організувати роботу соціальних служб, про-вести обстеження осель неблагополучних сімей для визначення на території міста осіб, вищевказаної категорії та забезпечити проведення з ними роз’яснювальної роботи щодо попередження загибелі від отруєнь алкоголем та іншими отруйними речовинами

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради

Постійно, протягом року

Зменшення кількості загибелі людей внаслідок алкогольних отруєнь

5.3.

Розробити методичні матеріали для підготовки лекцій (бесід) протиалкогольного змісту, організувати їх проведення

управління соціального захисту населення, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради

Постійно протягом року

Зменшення кількості загибелі людей внаслідок алкогольних та інших отруєнь

6. Заходи щодо попередження убивств, самогубств та самоушкоджень

6.1.

Вжиття заходів щодо виявлення та припинення протиправної діяльності, що пропагує культ насильства і жорстокості, расову національну чи релігійну нетерпимість і дискримінацію

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій  області

Щокварталу

Підвищення рівня обізнаності населення,     зниження рівня вразливості населення

6.2.

Організувати у трудових колективах читання лекцій і проведення бесід, спрямованих на запобігання злочинності та правопорушенням

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій  області

Протягом  року

Зниження кількості нещасних випадків невиробничого характеру

6.3.

Проведення профілактичної роботи серед осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та звільнених від відбування покарання

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій  області

Щокварталу

Зменшення рівня злочинності

6.4.

Проведення перевірок умов зберігання, реєстрації вогнепальної, газової зброї у громадян

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій  області

Щокварталу

Зниження кількості нещасних випадків із зброєю

6.5.

Вжиття заходів з профілактики суїцидної поведінки серед учнів навчальних закладів міста. Організація заходів з попередження насильства у сім’ї

Управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, КМЗ НМР "СМСЧ м.Нетішина»

Протягом року

Попередження випадків самогубств та самоушкоджень серед дітей

6.6.

Здійснення роботи щодо надання екстреної та психологічної допомоги службою "Телефон довіри" та психологами

КМЗ НМР "СМСЧ м.Нетішина»

Постійно

Зниження кількості загиблих внаслідок суїцидів

7. Заходи щодо попередження загибелі людей від пожеж та інших джерел вогню

7.1.

Проведення обстеження осель одиноких, пристарілих, соціально-незахищених грома-дян і неблагополучних сімей, визначення помешкань вищевказаної категорії осіб, які потребують першочергової допомоги в забез-печенні пожежної безпеки та обсяги коштів необхідних для приведення визначених по-мешкань в належний протипожежний стан

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області,   управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради

Постійно –протягом року, додатково у вересні-листопаді

Зменшення кількості пожеж та загиблих на них

7.2.

Проведення обстежень стану пожежної та техногенної безпеки міста

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Протягом року

Зменшення кількості пожеж та загиблих на них

7.3.

Організувати і провести заходи з навчання населення правилам пожежної безпеки

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України  у Хмельницькій області

Протягом року

Підвищення рівня обізна-ності серед населення щодо правил пожежної безпеки

7.4.

Організувати проведення навчання керівників оздоровчих таборів, готелів та обслуговуючого персоналу по гасінню пожеж, евакуації людей та дітей, користуванню первинними засобами пожежогасіння, автоматичною пожежною сигналізацією, оповіщенням про пожежу

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, відділ освіти, Нетішинські курси ЦЗ ІІІ категорії, управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради

Протягом квітня - травня

Недопущення пожеж в оздоровчих таборах та вміння обслуговуючого персоналу діяти під час виникнення пожеж

8. Заходи щодо попередження травмування і загибелі людей внаслідок випадкових падінь

8.1.

Забезпечити наявність та справність кришок люків на колодязях мереж водо-, теплопостачання та водовідведення

КГ ВП "ХАЕС"

Протягом  року

Зниження кількості нещас-них випадків внаслідок випадкових падінь

8.2.

Забезпечити посипку тротуарів та пішохідних доріжок на вулично-шляховій мережі та прибудинкових територіях піщаними і соляними сумішами

КП НМР "Благоустрій"

Протягом зимового періоду

Зниження кількості нещасних випадків внаслідок випадкових падінь

8.3.

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вулиць та прибудинкових територій

КП НМР "Благоустрій", Нетішинська КД Славутських РЕМ ПАТ "Хмельницькобленерго"

Постійно

Зниження кількості нещас-них випадків внаслідок випадкових падінь

9. Заходи щодо попередження дитячого травматизму

9.1.

Систематично проводити перевірки стану ігрових та спортивних майданчиків в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, парках, при будинкових територіях та місцях відпочинку на відповідність їх вимогам безпеки

Управління освіти, відділ молоді та спорту, служба у справах дітей, управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР "Благоустрій"

Постійно

Недопущення невиробничого травматизму, запобігання травмування  дітей

9.2.

Проводити в дошкільних та загальноосвіт-ніх навчальних закладах бесіди з батьками щодо запобігання травматизму серед дітей та проведення безпечного відпочинку дітей, попередження насильства у сім’ї

Управління освіти, відділ  молоді та спорту  виконавчого комітету міської ради

Постійно

Підвищення відповідаль-ності батьків та осіб, що їх замінюють за дотримання дітьми правил безпеки та запобігання травматизму

9.3.

 Провести для дітей дні та тижні безпеки руху, а під час канікул організувати рейди "Увага! Діти на дорозі!".

 Організація супроводу транспортних засобів, які перевозять дітей, із залученням автомобілів Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП України у Хмельницькій області

Управління освіти, відділ молоді та спорту  виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області

Під час навчального року та шкільних канікул

Зменшення рівня дитячого дорожньо-транспортного травматизму

9.4.

Організація роботи у навчальних закладах зі створення команд ДЮП, проведення міських, півфінальних та обласного етапів та прийняття участі в заключному етапі Всеукраїнського фестивалю ДЮП

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управління освіти, відділ молоді та спорту  виконавчого комітету міської ради

Квітень, травень, вересень 2017 року

Формування у дітей свідомого відношення до дотримання правил пожежної безпеки та правил безпеки життєдіяльності, набуття досвіду та нових знань у процесі спілкування з однолітками з різних районів області, виховання у дітей зацікавленості професією рятувальника

9.5.

Організація та проведення екскурсій, відвідування пожежно-рятувальної служби 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

Протягом року

Засвоєння дітьми правил безпеки життєдіяльності

9.6.

Організація проведення комплексу заходів, спрямованих на роботу з дітьми (запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем, травмування і загибелі дітей при надзвичайних ситуаціях тощо)

 

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

Протягом року

Зменшення кількості виникнення НС за участю дітей, їх травмування та загибелі

9.7.

Проведення організаційних та практичних заходів щодо підготовки та проведення обласного збору-змагання юних рятувальників Всеукраїнського громадського дитячого руху "Школа безпеки" та підготовка команди-переможниці на Міжнародний (Всеукраїнський) збір-змагання юних рятувальників "Школа безпеки"

 

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Нетішинські міські курси ЦЗ ІІІ категорії, управління освіти виконавчого комітету міської ради

За окремим планом

Отримання знань заходів безпеки в ході виконання нормативів з пошуково-рятувальних робіт в умовах техногенних аварій та природного середовища

9.8.

Організувати проведення просвітницьких заходів з питань безпеки життєдіяльності, попередження дитячого травматизму у літніх дитячих оздоровчих шкільних таборах

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП України у Хмельницькій області, управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

Протягом року

Усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї та його  припинення, попередження вчинення умисних вбивств та тілесних ушкоджень на побутовому ґрунті

9.9.

Вжити заходів спрямованих на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, виявлення осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності, здійснюють продаж спиртних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім особам, із забезпеченням своєчасного повернення таких дітей у сім'ї та навчальні заклади за місцем проживання, посилення їх соціальної та правової опіки, поліпшення виховної роботи з ними

Відділ молоді та спорту, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП України у Хмельницькій області, місцеві ЗМІ

Протягом року

Попередження травмування та загибелі громадян внаслідок сп'яніння; зменшення рівня злочинності серед дітей; підвищення рівня соціального захисту дітей

9.10.

Організація та проведення Дня цивільного захисту в загальноосвітніх  школах  та Нетішинському професійному ліцеї

Управління з питань ЦЗН, управління освіти виконавчого комітету міської ради, Нетішинські курси ЦЗ ІІІ категорії

Квітень

Попередження загибелі та травмування дітей під час виникнення надзвичайних ситуацій

9.11.

Проведення профілактичних заходів з попередження травмування та загибелі дітей при використанні піротехнічних побутових виробів. Заборона продажу неякісних та не сертифікованих піротехнічних виробів під час свят

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП України у Хмельницькій області, управління освіти, служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради, управління Держпродспоживслужби у Славутському районі

Протягом року

Попередження загибелі та травмування людей під час свят

10. Заходи щодо попередження інших нещасних випадків

10.1.

Вжити заходів щодо посилення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієніч-них норм на підприємствах торгівлі, громадсь-кого харчування, об'єктів освіти та ЖКГ.

Посилити контроль за наявністю сертифікатів, термінами і умовами реалізації продуктів харчування. Заборонити безконтрольну торгівлю грибами, м’яс-ними та молочними продуктами на "вуличних" ринках

Управління Держпродспоживслужби у Славутському районі, Нетішинська міська дільнична лікарня ветеринарної медицини

Протягом року

Зниження кількості нещасних випадків невиробничого характеру, пов’язаних з харчовими отруєннями

10.2.

Забезпечити своєчасне очищення дахів житлових будинків від бурульок, облаштування огорож небезпечних зон і встановлення знаків безпе-ки на тротуарах та пішохідних доріжках в місцях можливого падіння бурульок

КП НМР "ЖКО"

Протягом зимового періоду

Зниження кількості нещасних випадків невиробничого характеру в зимовий період

10.3.

Організувати заходи щодо обмеження доступу на об'єкти незавершеного будівництва та аварійні споруди сторонніх людей, у тому числі дітей, з метою попередження нещасних випадків

Власники недобудованих та аварійних споруд

До 15 квітня

Зниження кількості нещасних випадків невиробничого характеру

10.4.

Пропаганда здорового, активного способу життя, навчання населення правилам пожежної безпеки та правильного поводження в побуті, формування відповідального ставлення грома-дян до особистої безпеки та безпеки оточую-чих у сфері, не пов'язаній з виробництвом

Управління освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та спорту, управління культури виконавчого комітету міської ради, КП НМР "ЖКО" (консультаційний пункт)

Постійно

Зниження кількості нещасних випадків невиробничого характеру

11. Заходи з організації навчання населення і питань безпеки життєдіяльності

11.1.

Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації рекомендацій учасникам дорож-нього руху з питань безпечної поведінки на дорозі та стану аварійності на автошляхах області, причин, умов та наслідків скоєння дорожньо-транспортних пригод

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області

Постійно, протягом року

Покращення дотримання учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху

11.2.

Організація проведення циклу теле- і радіопередач для висвітлення питань безпеки життєдіяльності, зокрема безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки на залізничному транспорті та водних об’єктах, безпеки з питань профілактики харчових отруєнь, методів надання першої медичної допомоги, а також для формування у громадян прагнення до здорового та безпечного способу життя

Управління з питань цивільного захисту населення, відділ  молоді та спорту  виконавчого комітету міської ради, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, місцеві ЗМІ

Протягом року

Попередження загибелі та травмування людей під час виникнення надзвичайних ситуацій

11.3.

Проведення заходів серед навчальних закладів міста щодо безпечного поводження на водоймищах, надання першої невідкладної допомоги постраждалим

Управління освіти, управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинські курси ЦЗ ІІІ категорії

Протягом року

Попередження загибелі та травмування людей під час виникнення надзвичайних ситуацій

11.4.

Організація та проведення в дитячих дошкільних та загальноосвітніх закладах міста Тижня безпеки дитини та Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності

Управління з питань цивільного захисту населення, управління  освіти виконавчого комітету міської ради, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Нетішинські міські курси ЦЗ ІІІ категорії, дошкільні заклади

17-22 квітня, 6-11 листопада 2017 року

Попередження загибелі та травмування дітей під час виникнення надзвичайних ситуацій

11.5.

Проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань попередження невиробничого травматизму через засоби масової інформації

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій  області, управління з питань цивільного  захисту населення виконавчого комітету міської ради

Протягом року

Попередження загибелі та травмування людей під час виникнення надзвичайних ситуацій

11.6.

Забезпечення методичного керівництва роботою консультаційного пункту при КП НМР "ЖКО" з надання консультацій населенню щодо дій у надзвичайних ситуаціях

Управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинські курси ЦЗ ІІІ категорії, КП НМР "ЖКО"

Протягом року

Попередження загибелі та травмування людей під час виникнення надзвичайних ситуацій

11.7.

Вжиття заходів щодо створення та обладнання інформаційних кутків на підприємствах, в організаціях та установах з відображенням заходів щодо попередження травматизму невиробничого характеру та дій у надзвичайних ситуаціях

3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управлі-ння з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, Нетішинські курси ЦЗ ІІІ категорії, керівники установ, підприємств, організацій

Протягом року

Попередження загибелі та травмування людей під час виникнення надзвичайних ситуацій

11.8.

Проведення навчання та підвищення кваліфі-кації з надання невідкладної медичної допомоги в екстремальних ситуаціях працівників місцевих підрозділів Міністерства внутрішніх справ, водіїв та кондукторів громадського транспорту (приватних перевізників), працівників та обслуговую-чого персоналу установ та закладів соціаль-ного захисту, освіти і науки, культури, працівників готельно-ресторанних та спортивно-оздоровчих комплексів, підтвердженого сертифікатом про підготовку немедичного працівника з надання першої невідкладної медичної допомоги

Управління соціального захисту населення, управління освіти, управління культури, відділ  молоді і спорту виконавчого комітету міської ради, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП  у Хмельницькій області

Протягом року

Підвищення навченості посадових осіб, які надають первинну (долікарську) медичну допомогу постраждалим з метою  попередження загибелі та травмування людей під час виникнення надзвичайних ситуацій інших подій

11.9.

Проведення оновлення інформаційно-довідкових куточків з питань БЖД

Управління освіти виконавчого комітету міської ради, 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області, Нетішинські курси ЦЗ ІІІ категорії, підприємства, установи, організації

Протягом року

Попередження загибелі та травмування дітей під час виникнення надзвичайних ситуацій

12. Інформаційне забезпечення

12.1.

Забезпечення висвітлення місцевими засобами масової інформації проблем безпеки дорожньо-го руху, пожежної безпеки, безпеки поведінки на воді, безпеки використання газу в побуті, тощо, а також виховування у громадян негативного ставлення до вживання алкого-лю, наркотиків та психотропних речовин

Відділ з організаційних питань, зв’язків з громадськими організа-ціями та ЗМІ, управління з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради, газета "Нетішинський вісник", З ДПРЗ ГУ ДСНС у Хмельниць-кій області, Нетішинське відділе-ння поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій області, управління Держпродспожив-служби у Славутському районі, КМЗ НМР "СМСЧ м.Нетішина"

Протягом року

Забезпечення інформаційного забезпечення населення з питань профілактики травматизму невиробничого характеру

12.2

Організація роботи щодо виготовлення та розміщення соціальної реклами (у ЗМІ, на власних рекламних конструкціях і конструкціях партнерів, на транспортних засобах загального користування, у місцях з масовим перебуванням людей) за тематикою цивільного захисту населення та профілактики невиробничого травматизму

З ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Нетішинські курси ЦЗ ІІІ категорії, керівники підприємств, установ та організацій

Протягом року

Проведення заходів з профілактики  невиробничого травматизму серед населення

12.3

Організація роботи щодо залучення волонтерів та волонтерських організацій при проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи

З ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмель-ницькій області, волонтерські організації міста, Нетішинська міська організація Товариства Червоного Хреста України

Протягом року

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо недопущення невиробничого травматизму

12.4

Проведення спільних рейдів із ЗМІ з тематики забезпечення пожежної, техногенної безпеки, безпеки життєдіяльності тощо

З ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій  області, представники ЗМІ

Протягом року

Попередження загибелі та трав-мування людей під час виник-нення надзвичайних ситуацій

12.5

Забезпечення проведення брифінгів, прес-конференцій, виступів, інших публічних заходів з інформуванням громадськості про заходи із забезпечення правопорядку та з питань запобігання та протидії найбільш небезпечним видам злочинності

Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП у Хмельницькій  області

Протягом року

Підвищення рівня правосвідомості населення

 

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                 В.Я.Пашинська