Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

07.04.2017                                        Нетішин                                № 61/2017-р

 

 

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення виконання у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження міського голови від 29 березня                     2017 року № 52/2017-р «Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради», від 04 квітня 2017 року № 57/2017-р «Про комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради», враховуючи рішення комісії з питань роботи зі службовою інформацією у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради (протокол засідання від 07 квітня 2017 року № 1):

 

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради (далі - Перелік) згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 21 квітня 2015 року № 44/2015-р «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

07.04.2017 № 61/2017-р

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

 

Загальні питання

 

Відомості, що містяться у документах виконавчого комітету Нетішинської міської ради та його структурних підрозділів на виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади, Хмельницької обласної ради, Хмельницької обласної державної адміністрації, суб’єктів господарювання незалежно від форм власності – розробників документів з грифом «Для службового користування», а також відомості, що містяться у службовій кореспонденції (доповідних записках, рекомендаціях та інше, виданих у зв'язку з опрацюванням документів, надісланих до виконавчого комітету міської ради (його структурних підрозділів), з грифом «Для службового користування», які не є відкритою інформацією та не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

Робота з кадрових питань

 

1. Перелік посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

2. Відомості про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій та військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

 

Питання мобілізаційної підготовки

 

1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (які не становлять державної таємниці) щодо:

1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей.

1.2. Виробництва та поставки технічних засобів і речового майна в особливий період.

1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільського-сподарської продукції в особливий період.

1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

2

 

1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.

1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування.

1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

1.9. Показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період.

1.10. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

1.11. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

1.12. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

1.13. Капітального будівництва в особливий період.

1.14. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.15. Потреби сільського господарства міста у хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2.Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

3. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

4. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану виконавчого комітету Нетішинської міської ради, підприємства, установи, організації.

5. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

6. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

3

 

7. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу місцевого самоврядування, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

8. Відомості щодо перевірки мобілізаційної підготовки у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, на підприємствах, в установах і організаціях, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

9. Відомості про річні програми мобілізаційної підготовки виконавчого комітету Нетішинської міської ради, окремого підприємства, установи, організації.

10. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку виконавчого комітету Нетішинської міської ради, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

Питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

 

1. Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період міста, підприємств, установ, організацій.

2. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту на особливий період, що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста.

3. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міста та суб'єктів господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту, перелік об'єктів, що належать до категорії цивільного захисту.

4. Відомості про заходи з евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в особливий період, окрім тих, що становлять державну таємницю.

5. Відомості щодо стану готовності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ, територіальної підсистеми ЄДСЦЗ або її ланки до вирішення завдань цивільного захисту в особливий період.

6. Відомості про основні показники стану цивільного захисту міста.

7. Відомості щодо виробництва та поставки лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин) та виробів медичного призначення в особливий період.

8. Відомості щодо організації медичного забезпечення населення в особливий період.

9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту виконавчого комітету Нетішинської міської ради , окрім тих, що становлять державну таємницю.

 

4

 

10. Відомості про радіодані радіомереж КХ, окрім тих, що становлять державну таємницю.

11. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних об'єктів, які віднесені до І-П ступенів хімічної небезпеки, міста (місце розташування  об'єкта, кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби можливого хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на хімічно небезпечному об'єкті).

12. Відомості за сукупністю всіх показників про час, маршрут транспортування, місця знешкодження та (або) знищення вибухових               речовин (матеріалів), засобів підриву та вибухонебезпечних предметів (пристроїв).

13. Відомості про організацію реагування та дії у разі виникнення            аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

14. Відомості за сукупністю показників про об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона (організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, протипожежний стан будівель, споруд і територій, наявність та утримання інженерного обладнання, шляхи евакуації і виходи, автоматичні системи протипожежного захисту та протипожежного водопостачання), окрім тих, що становлять державну таємницю.

 

Питання економіки, промисловості та енергетики

 

1. Відомості щодо державного оборонного замовлення за його напрямами, без розкриття змісту цих напрямів.

2. Відомості стандартів продукції подвійного призначення, які не становлять державну таємницю.

 

Питання житлово-комунального господарства

 

1. Відомості про організаційні заходи та технічні засоби охорони об'єктів комунального водозабезпечення.

2. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

 

Питання технічного захисту інформації

 

1. Відомості про організацію урядового та спеціального зв'язку, крім тих, що становлять державну таємницю.

2. Відомості про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв'язку або у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах, окрім тих, що становлять державну таємницю.

 

5

 

3. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв'язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв'язку.

4. Відомості щодо забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб.

5. Відомості про спецабонентів електрозв'язку.

6. Відомості про технічний захист інформації в установах, підприємствах, організаціях, які не відносяться до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

7. Акти категоріювання об'єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

8. Акти обстеження придатності об'єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

9. Відомості щодо заходів технічного захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об'єкті або в конкретній інформаційній, інформаційно-телекомунікаційній системі, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

10. Відомості про склад засобів комплексу технічного захисту, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом у конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

 

Питання режимно-секретної роботи

 

1. Відомості про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Акти, протоколи засідань експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних документа та з питань таємниць про наявність відомостей, що становлять державну таємницю.

3. Відомості, що розкривають зміст актів про придатність режимних приміщень для проведення конкретних видів секретних робіт.

4. Відомості, що містяться у номенклатурі секретних справ та журналах обліку секретного діловодства.

5. Перелік матеріальних носіїв секретної інформації, грифи секретності яких підлягають перегляду.

6. Акти про знищення секретних документів, справ та магнітних носіїв інформації.

7. Акти квартальних, річних перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації та приймання-передачі цих документів у режимно-секретному органі.

8. Відомості про надання, скасування, наявність допуску та надання, припинення доступу до державної таємниці.

6

 

9. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

10. Відомості про організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці.

11. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

12. Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секретності і секретного діловодства у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради.

13. Описи секретних справ постійного зберігання.

14. Відомості щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.

 

Питання містобудування та архітектури

 

1. Відомості що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референтній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 усіх об'єктів загальних схем централізованого питного водопостачання (комплекс об'єктів, споруд, розподільних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води) у містах з населенням 50 тис. осіб та більше, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Відомості, що розкривають точні значення координат з абсолютними висотами в Державній геодезичній референційній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42 про місце розташування водозаборів централізованих систем питного водопостачання у містах з населенням                   50 тисяч осіб та більше.

3. Відомості, що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об'єктів цивільного захисту.

 

Питання оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та протидії корупції

 

1. Відомості про антитерористичні заходи на енергетичних, транспортних, техногенно-небезпечних і військових об'єктах, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Перелік об'єктів регіонального та місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах особливого періоду.

3. Відомості щодо планів та заходів територіальної оборони, що не становлять державну таємницю.

4. Відомості про стан зберігання та кількість боєприпасів на військових об'єктах.

7

 

Питання зовнішньоекономічних відносин

 

1. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

2. Відомості щодо міжнародної інвестиційної та фінансово-кредитної політики з висновками та пропозиціями.

3. Відомості, отримані під час офіційних контактів, щодо яких зарубіжним партнером встановлено обмеження, яке відповідає грифу «Для службового користування».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради                                                                          В.Я.Пашинська