Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про затвердження графіків відпусток на 2017 рік

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

24.01.2017                                      Нетішин                             № 22/2017-рк

 

Про затвердження графіків

відпусток на 2017 рік

 

Відповідно до частини 2, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 79 Кодексу законів про працю України, статті 10 Закону України "Про відпустки", розпорядження міського голови від 03 січня 2017 року № 1/2017-рк "Про здійснення повноважень Нетішинського міського голови", враховуючи  погодження профспілкового комітету виконавчого комітету міської ради (протокол від 18 січня 2017 року     № 4):

 

         1. Затвердити графіки відпусток на 2017 рік:

         1.1. керівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 1;

         1.2. керівників відділів апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 2;

         1.3. керівників управлінь, відділів та самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 3;

         1.4. спеціалістів відділів апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 4;

         1.5. спеціалістів управлінь, відділів та самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з           додатком 5;

         1.6. службовців, обслуговуючого та технічного персоналу виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 6.

 

         2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради Пашинську В.Я.

 

 

 


 
Секретар міської ради                                                             О.В.Хоменко

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

24.01.2017 № 22/2017-рк

 

 

 

Графік відпусток

керівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради

на 2017 рік

 

КВІТЕНЬ

 

Пашинська                                                               - керуючий справами виконавчого

Валентина Яківна                                                    комітету міського голови

 

ЛИПЕНЬ

Бобіна

Ольга Петрівна                                                       - заступник міського голови

 

Романюк

Іван Васильович                                                     - заступник міського голови

 

СЕРПЕНЬ

 

Хоменко                                                                  - секретар міської ради

Олена Василівна

 

Юрчук                                                                      - перший заступник міського голови

Євген Володимирович                                         

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради                                                                                                           В.Я.Пашинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

24.01.2017 № 22/2017-рк

 

Графік відпусток

керівників відділів апарату

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

на 2017 рік

 

СІЧЕНЬ

 

Захожа                                                          - начальник відділу бухгалтерського обліку

Наталія Іванівна                                          апарату виконавчого комітету міської ради

 

Новік                                                            - начальник відділу з організаційних питань,

Світлана Дмитрівна                                                зв’язків з громадськими організаціями та                     засобами масової інформації апарату виконавчого комітету міської ради

 

Сухозанет                                                    - заступник начальника відділу-головного Віктор Валентинович                                    бухгалтера  відділу бухгалтерського обліку                                                                            апарату виконавчого комітету міської ради

 

ЛЮТИЙ

 

Обух                                                             - начальник відділу з питань оборонно-

Микола Дмитрович                        мобілізаційної і режимно-секретної роботи

                                                                       та взаємодії з правоохоронними органами

                                                                       апарату виконавчого комітету міської ради     

 

ЧЕРВЕНЬ

 

Бабицький                                                     - заступник начальника відділу з питань

Віктор Васильович                         оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної

роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради

 

ЛИПЕНЬ

 

Хижавська                                                   - начальник відділу з питань сприяння

Юлія Олександрівна                                              діяльності депутатів міської ради апарату виконавчого комітету міської ради

 

СЕРПЕНЬ

 

Латишева Оксана                                                   - начальник юридичного відділу апарату

Володимирівна                                                           виконавчого комітету міської ради

 

Олійник                                                                    - начальник відділу ведення Державного

Катерина Миколаївна                                             реєстру виборців апарату виконавчого                                                                        

комітету міської ради

 

Процик                                                                     начальник загального відділу апарату

Тетяна Василівна                                                    виконавчого комітету міського голови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Нетішинської місьокї ради                                                                                 В.Я.Пашинська

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження

міського голови

24.01.2017 № 22/2017-рк

 

Графік відпусток

керівників управлінь, відділів та самостійних структурних підрозділів

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

на 2017 рік

 

СІЧЕНЬ

 

Рябчук                                                                     - начальник відділу молоді та спорту

Любов Іванівна                                                       виконавчого комітету міської ради     

 

Славинська                                                              - начальник відділу комунального

Тетяна Броніславівна                                             господарства виконавчого комітету                                                                     

міської ради

 

Форсюк                                                                    - начальник відділу державної

Віктор Миколайович                                             архітектурно-будівельної інспекції

                                                                                  виконавчого комітету міської ради     

 

 

ЛЮТИЙ

 

Керницька                                                                - начальник управління містобудування

Любов Миколаївна                                    та архітектури виконавчого комітету

                                                                                  міської ради

 

Кравчук                                                                    - начальник фінансового управління

Валентина Федорівна                                             виконавчого комітету міської ради

 

Михасик                                                                   начальник управління культури

Іван Миколайович                                      виконавчого комітету міської ради     

 

ТРАВЕНЬ

 

Зінчук                                                                       - завідувач відділу з питань соціально-

Наталія Володимирівна                                         економічного розвитку управління                                                                                     

                                                                              економіки виконавчого комітету міської

                                                                                  ради

 

Кушта                                                                       - начальник відділу, адміністратор

Галина Володимирівна                                          відділу з організації діяльності Центру                      

                                                                                  надання адміністративних послуг                                    

                                                                                виконавчого комітету міської ради

 

 

ЧЕРВЕНЬ

 

Саєнко                                                                      - начальник управління капітального

Наталія Володимирівна                                         будівництва виконавчого  комітету                   

                                                                                міської ради

 

ЛИПЕНЬ

 

Єльява                                                                      - начальник служби у справах дітей

Антоніна Антонівна                                        виконавчого комітету міської ради     

 

Корнійчук                                                                - завідувач відділу з питань тогівлі та

Наталія Володимирівна                                         підприємництва управління економіки         

                                                                               виконавчого комітету міської ради

 

Кравчук                                                                    - начальник, державний реєстратор

Іванна Леонідівна                                                   реєстраційного відділу виконавчого

                                                                                  комітету міської ради     

 

Охримчук                                                                - директор Фонду комунального

Оксана Михайлівна                                     майна міста Нетішина                                 

 

СЕРПЕНЬ

 

Вдовіченко                                                             - начальник управління з питань

Людмила Борисівна                                               цивільного захисту населення

                                                                                  виконавчого комітету міської ради

 

Заріцька                                                                   - начальник управління економіки

Наталія Миколаївна                                               виконавчого комітету міської ради

 

Карназей                                                                  - заступник начальника-завідувач відділу

Антоніна Іванівна                                                    з питань опіки та піклування служби у             

                                                                             справах дітей виконавчого комітету        

                                                                                 міської ради

 

Макарчук                                                                 - начальник архівного відділу

Людмила Василівна                                               виконавчого комітету міської ради

 

Мельничук                                                              - завідувач відділу планування та

Наталія Володимирівна                                         забудови територій управління                

                                                                                      містобудування та архітектури           

                                                                                       виконавчого комітету міської ради

 

 

Миронюк                                                            - начальник відділу земельних ресурсів

Володимир Миколайович                                  та охорони навколишнього природного                            

                                                                             середовища виконавчого комітету

                                                                                  міської ради

 

Мисько                                                                    - начальник управління освіти

Василь Миколайович                                             виконавчого комітету міської ради                                                              

 

Склярук                                                                    - начальник управління соціального

Валентина Людвигівна                                          захисту населення виконавчого комітету

                                                                                 міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Нетішинської місьокї ради                                                                                 В.Я.Пашинська

 

 

 

 

 

Додаток 4

до розпорядження

міського голови

24.01.2017 № 22/2017-рк

 

Графік відпусток

спеціалістів відділів апарату

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

на 2017 рік

 

СІЧЕНЬ

 

Грипіняк                                                       - спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

Лариса Григорівна                          апарату виконавчого комітету міської ради

 

Заєць                                                             - спеціаліст відділу ведення Державного

Наталія Михайлівна                                    реєстру виборців апарату виконавчого

                                                                        комітету міської ради

 

Рогальська                                                   - спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

Катерина Сергіївна                         апарату виконавчого комітету міської ради

 

Сафонова                                                     - спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

Людмила Іванівна                                       апарату виконавчого комітету міської ради

 

ЛЮТИЙ

 

Вакулюк                                                       - спеціаліст відділу з організаційних питань,

Ірина Ігорівна                                                          зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату виконавчого комітету міської ради

 

ЧЕРВЕНЬ

Войтович                                                     - спеціаліст відділу з питань сприяння

Тетяна Миколаївна                                                 діяльності депутатів міської ради апарату виконавчого комітету міської ради

 

Мельник                                                       - спеціаліст загального відділу апарату

Марія Іванівна                                             виконавчого комітету міської ради

 

Цисарук                                                        - спеціаліст з питань кадрової роботи

Антоніна Володимирівна                           загального відділу апарату виконавчого

                                                                       комітету міської ради

 

Юрчук                                                          - спеціаліст юридичного відділу апарату

Людмила Євгенівна                                   виконавчого комітету міської ради

 

 

ЛИПЕНЬ

 

Костецька                                                    - спеціаліст відділу з організаційних питань,

Катерина Олександрівна                                       зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату виконавчого  комітету міської ради

 

Максимчук                                                  - спеціаліст відділу ведення Державного

Валентина Олександрівна                                     реєстру виборців апарату виконавчого комітету міської ради

 

СЕРПЕНЬ

 

Міщенко                                                      - спеціаліст відділу з питань сприяння

Ірина Володимирівна                                             діяльності депутатів міської ради апарату виконавчого комітету міської ради

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Нетішинської місьокї ради                                                                                 В.Я.Пашинська

 

 

 

 

Додаток 5

до розпорядження

міського голови

24.01.2017 № 22/2017-рк

 

Графік відпусток

спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

на 2017 рік

 

СІЧЕНЬ

 

Зіщук                                                            - спеціаліст відділу планування та забудови

Інна Анатоліївна                                                      територій управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради

 

Пархомчук                                                   - спеціаліст відділу молоді та спорту

Наталія Степанівна                         виконавчого комітету міської ради     

 

ЛЮТИЙ

 

Киян                                                              - спеціаліст відділу державної архітектурно-

Оксана Володимирівна                                          будівельної інспекції виконавчого комітету міської ради

 

Ткаченко                                                      - спеціаліст відділу комунального

Ірина Володимирівна                                             господарства виконавчого комітету міської ради

 

Троцюк                                                         - головний спеціаліст управління культури

Олена Іванівна                                             виконавчого комітету міської ради     

 

ЧЕРВЕНЬ

 

Калабська                                                    - спеціаліст відділу з питань опіки та

Альона Валеріївна                                      піклування служби у справах дітей виконавчого

                                                                     комітету міської ради

 

Корміліцина                                                 - спеціаліст відділу з питань профілактики

Анастасія Олександрівна                          правопорушень, бездоглядності та соціального

захисту дітей служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради

 

Кульбіда                                                      - адміністратор відділу з організації

Юлія Володимирівна                                 діяльності центру надання адмінінстартивних

                                                             послуг виконавчого комітету міської ради

 

 

 

Семенюк                                                      - спеціаліст реєстраційного відділу виконавчого

Оксана Василівна                                        комітету міської ради

 

Тарасова                                                       - спеціаліст відділу земельних ресурсів

Юлія Володимирівна                                 та охорони навколишнього природного

                                                                середовища виконавчого комітету міської ради

 

Хотюк                                                          - спеціаліст відділу з питань соціально-

Олена Анатоліївна                                      економічного розвитку управління економіки

                                                            виконавчого  комітету міської ради

 

ЛИПЕНЬ

 

Артенюк                                                       - адміністратор відділу з організації діяльності

Оксана Миколаївна                                                центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради

 

Базан                                                             - спеціаліст відділу молоді та спорту

Василь Юхимович                          виконавчого комітету міської ради     

 

Панцюк                                                         - спеціаліст, державний реєстратор

Тетяна Олександрівна                                            реєстраційного відділу виконавчого комітету міської ради        

 

Руцький                                                        - головний спеціаліст управління з

Микола Миколайович                                           питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради

 

Тонка                                                 - спеціаліст відділу земельних ресурсів

Ганна Сергіївна                                           та охорони навколишнього природного

                                                                                  середовища виконавчого комітету міської ради

 

Шелест                                                         - адміністратор відділу з організації діяльності

Оксана Володимирівна                                          центру надання адміністративних послуг   виконавчого комітету міської ради

 

СЕРПЕНЬ

 

Коваль                                                          - спеціаліст, державний реєстратор

Оксана Андріївна                                                    реєстраційного відділу виконавчого комітету міської ради

 

Луць                                                              - спеціаліст реєстраційного відділу

Михайло Сергійович                                  виконавчого комітету міської ради

 

 

 

 

Скоробагатько                                            - адміністратор відділу з організації діяльності

Людмила Петрівна                                                 центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

місьокї ради                                                                                                                       В.Я.Пашинська

 

 

 

 

Додаток 6

до розпорядження

міського голови

24.01.2017 № 22/2017-рк

 

Графік відпусток

службовців, обслуговуючого та технічного персоналу

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

на 2017 рік

 

СІЧЕНЬ

 

Вінгрінюк                                                    - завідувач господарства виконавчого комітету

Надія Михайлівна                                       міської ради

 

Заєць                                                            

Юрій Володимирович                               - водій виконавчого комітету місьокї ради

 

Ятченя                                                          - оператор комп'ютерного набору загального

Юлія Юріївна                                                         відділу апарату виконавчого комітету міської ради

 

КВІТЕНЬ

 

Панасюк                                                      

Наталія Леонідівна                         - сторож виконавчого комітету міської ради

 

Шуль                                                            - оператор комп'ютерного набору загального

Володимир Володимирович                                відділу апарату виконавчого комітету міської ради

 

ТРАВЕНЬ

 

Унтік                                                             - оператор комп'ютерного набору загального

Тетяна Петрівна                                                      відділу апарату виконавчого комітету міської ради

 

ЧЕРВЕНЬ

 

Бояр                                                              - прибиральник службових приміщень

Галина Іванівна                                            виконавчого комітету міської ради

 

Малярчук                                                     - інспектор з військового обліку відділу з

Ірина Віталіївна                                                       питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради

 

 

 

Матвійчук                                                   

Валентина Федорівна                                 - сторож виконавчого комітетуміської ради

 

Ружицька                                                      - диспетчер відділу з організації діяльності

Олена Вікторівна                                         центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради

 

ЛИПЕНЬ

Сергеєва                                                      - інспектор з військового обліку відділу з

Леся Миколаївна                                                    питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради

 

СЕРПЕНЬ

 

Бабійчук                                                      

Любов Федорівна                                      - сторож виконавчого комітетуміської ради

 

Лівшун                                                         - прибиральник службових приміщень

Любов Євгенівна                                       виконавчого комітету міської ради

 

Польова                                                       - інспектор з військового обліку відділу з

Надія Петрівна                                                       питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату

                                                                       виконавчого комітету міської ради

 

Римар                                                            - інспектор із соціальної роботи з дітьми

Інна Ігорівна                                                            відділу з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та соціального захисту дітей служби у справах дітей виконавчого комітету

                                                                       міської ради

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

Гаврилюк                                                     - прибиральник службових приміщень

Віра Романівна                                            виконавчого комітету міської ради

 

Мельник                                                       - діловод загального відділу апарату

Галина Леонтіївна                                      виконавчого комітету міської ради

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

місьокї ради                                                                                                                       В.Я.Пашинська