Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 10.09.2015 № 106-р

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

24.12.2015                                                   Нетішин                                   № 161/2015-р

 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 10.09.2015 № 106-р

 

            Відповідно до пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 1 статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", статті 56 Закону України "Про запобігання корупції", Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №171:

 

Унести до розпорядження міського голови від 10 вересня 2015 року № 106-р «Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради», такі зміни:

                - підпункти 4.12 та 4.13 розділу 4 додатку 1 до розпорядження викласти у новій редакції:

            «4.12.Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається міському голові, керівнику самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

            Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

            Кандидат відібраний для призначення на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову заяву про призначення на посаду за результатами конкурсу.

            Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку  посаду

2

 

кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

            4.13.Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування приймається міським головою чи керівником самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії.

            Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

            Рішення про зарахування до кадрового резерву приймається міським головою чи керівником самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.».

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    О.О.Супрунюк