Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про програму соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2019 рік

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

25.01.2019                                        Нетішин                                 № 50/3444

 

Про програму соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2019 рік

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини                   4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити програму соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2019 рік (далі – програма) згідно з додатком.

2. Виконавчому комітету Нетішинської міської  ради:

2.1. вжити організаційні заходи щодо забезпечення виконання програми соціально - економічного розвитку міста Нетішина на 2019 рік;

2.2. поінформувати Нетішинську міську раду про виконання програми у І кварталі 2020 року.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови та постійні комісії Нетішинської міської ради.

 

 

Міський голова                                                        О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п’ятдесятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

25.01.2019 № 50/3444

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку

міста Нетішина

на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ПАСПОРТ

Програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2019 рік

 

1.Ініціатор розроблення програми – Управління економіки виконавчого комітету міської ради

2. Закон України, нормативно-правові акти або інший розпорядчий документ відповідно до якого розробляється програма - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.Розробник програми - Управління економіки виконавчого комітету міської ради

4.Співрозробники програми – Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста

5.Відповідальний виконавець програми - Управління економіки виконавчого комітету міської ради

6.Учасники програми - Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста

7.Термін реалізації програми - 2019 рік

7.1.Етапи виконання програми – програма розрахована для реалізації на один рік

8.Обсяги та джерела фінансування - будуть визначатися відповідно до затверджених міських цільових програм

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програму соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2019 рік (далі – програма) розроблено з метою визначення пріоритетів, завдань та заходів, що забезпечуватимуть у 2019 році розвиток міста.

У програмі передбачено комплекс завдань та заходів, спрямованих на стабілізацію роботи та розвиток основних галузей виробничої і соціальної сфери міста.

Заходи, закладені у програмі, спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку міста на 2019 рік, а саме:

 • Гарантування безпечної життєдіяльності населення.
 • Розвиток промисловості міста.
 • Залучення інвестицій в економіку міста.
 • Гарантування продовольчої безпеки.
 • Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності.
 • Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.
 • Забезпечення збалансованості бюджету міста.
 • Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища.
 • Розвиток культури.
 • Розвиток туристично-рекреаційної сфери.
 • Підвищення якості освіти.

3

 

 •  Покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів.
 • Збереження трудових ресурсів міста.
 • Розвиток міжнародних відносин.
 • Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу.

Координація роботи щодо розроблення та формування проекту програми забезпечувалася управлінням економіки виконавчого комітету міської ради. Опрацьовано матеріали, надані управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

У процесі виконання програма може уточнюватися.

Інструментом виконання програми будуть цільові галузеві програми, затверджені Нетішинською міською радою, показники яких враховані як складові програмних заходів 2019 року.

 

2. Визначення мети програми

Основною метою програми є розвиток соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста як основної передумови забезпечення економічного зростання та підвищення добробуту населення, комфортних умов проживання у місті.

Пріоритетами програми є розвиток інфраструктури життєзабезпечення через впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження, модернізацію транспортної інфраструктури, будівництво та розвиток житлово-комунального господарства, підвищення якості життя населення шляхом поліпшення якості та доступності освітніх послуг, медичного обслуговування, збільшення доходів населення, підвищення рівня безпеки та захисту громадян, належного пенсійного забезпечення, розвиток туристичного та культурного потенціалу.

 

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Забезпечення виконання завдань програми передбачається шляхом поетапного та якісного виконання пріоритетних завдань та заходів виконавцями.

Заходи передбачають формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в місті, розв’язанню проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку, у тому числі підвищення рівня зайнятості та оплати праці, детінізації економічних процесів, активізації участі жителів міста в діяльності, спрямованої на збереження та обслуговування житлового фонду тощо. Заходи програми будуть впроваджуватись шляхом прийняття відповідних рішень. Основними виконавцями заходів програми є управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території міста.

4

 

Фінансове забезпечення програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень бюджету міста, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

 

4. Напрями діяльності та заходи програми

Пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку міста у                2019 році є створення умов для економічного розвитку та залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, забезпечення належного функціонування міської інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг, підвищення якості і комфорту проживання мешканців міста.

Аналіз основних показників та тенденцій соціально-економічного розвитку міста є основою для визначення пріоритетів, оперативних цілей та заходів, які будуть спрямовані на вирішення проблемних питань у 2019 році, у першу чергу, направлених на зростання економіки і підвищення ефективності системи управління ресурсами міста з метою забезпечення сталого функціонування міського господарства та створення належних умов для життєдіяльності містян та підвищення рівня їх добробуту.

Проект програми економічного і соціального розвитку міста Нетішина на 2019 рік сформований, виходячи з очікуваного наповнення бюджету міста, відповідно до завдань міських цільових програм. Основні фінансові ресурси першочергово будуть спрямовані на реалізацію заходів з утримання об’єктів соціальної сфери, завершення робіт на розпочатих будівництвом об’єктах, запобігання виникненню аварійних ситуацій та забезпечення належного утримання об’єктів благоустрою.

Основними пріоритетами програми році визначені наступні:

1. Формування конкурентоспроможної економіки міста:

Основні заходи:

- забезпечення функціонування підприємств комунального та приватного секторів економіки міста;

- розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи;

- ефективна система надання адміністративних послуг;

- забезпечення реалізації державної регуляторної політики;

- підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергетичних ресурсів в усіх сферах господарювання;

- сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у місті, залучення коштів стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки, на реалізацію інфраструктурних та соціальних проектів;

- популяризація міста Нетішина в Україні та за кордоном, розвиток міжнародного співробітництва;

- подальший розвиток туристичного потенціалу міста, удосконалення туристично-сервісної інфраструктури;

- забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та послуг.

5

 

2. Підвищення комфорту життя мешканців міста:

Основні заходи:

- забезпечення стабільної роботи та розвитку житлово-комунального господарства;

  - підвищення якості житлово - комунальних послуг, що надаються населенню міста;

  - якісне утримання території та об’єктів благоустрою;

          - розвиток транспортної інфраструктури, удосконалення системи міських пасажирських перевезень;

  - будівництво об’єктів містобудування, реконструкція й технічне переоснащення діючих виробничих та інфраструктурних об'єктів, проведення капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства.

3. Розвиток соціальної та гуманітарної сфери:

Основні заходи:

  - підвищення рівня зайнятості та збільшення доходів населення;

- забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;

  - забезпечення соціальної підтримки вразливих верств населення;

  - підвищення якості та доступності освіти, забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної, позашкільної освіти;

  - підтримка та розвиток культурних та духовних цінностей;

  - формування засад здорового способу життя, створення умов для занять фізичною культурою та спортом;

  - забезпечення широкого доступу населення до якісних медичних послуг.

4. Муніципальне управління (ресурсне забезпечення розвитку міста):

Основні заходи:

  - ефективне використання та управління майновими ресурсами міста;

- удосконалення механізмів управління ресурсами міста та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг за публічні кошти.

5. Забезпечення інформаційної прозорості діяльності міської ради та її виконавчих органів, формування ефективної системи муніципального управління на основі запровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій електронного урядування.

6.Підвищення безпеки життєдіяльності населення.

 

 

 

 

 

 

 

6

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

ПРІОРИТЕТ 1: Формування конкурентоспроможної

економіки міста

 

Цілі, завдання та заходи на 2019 рік:

Промисловість

- підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку  (підвищення рівня інвестиційної спроможності міста, розвиток підприємницького середовища та конкуренції);

- підвищення ролі та функціональних можливостей міста у подальшому розвитку регіону;

- створення умов для продуктивної праці населення;

- збільшення обсягів реалізації продукції місцевих товаровиробників на ринку міста;

 • сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій;
 • - реалізація комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків ХАЕС;
 • - модернізація енергоблоків Хмельницької АЕС (підвищення безпеки, продовження терміну експлуатації, підвищення надійності та ефективності);
 • - формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей міста;

- налагодження та забезпечення співпраці між керівниками промислових підприємств міста та виконавчими органами міської ради;

- створення умов для збільшення експорту продукції шляхом співпраці з торговими представництвами, торгово-економічними місіями, містами-партнерами;

- покращення доступу до фінансових ресурсів;

- сприяння підприємствам у вирішенні проблемних питань на регіональному та державному рівні.

Інвестиційна політика

- створення інвестиційної платформи міста;

- формування переліку інвестиційних об’єктів міста та підготовка інвестиційних карток;

- оформлення проектів комунальної власності відповідно до загальноприйнятих норм оформлення інвестиційної документації;

- розробка та оновлення інвестиційного паспорту міста та інвестиційного буклету;

- участь в інвестиційних форумах конференціях;

- популяризація міста Нетішина як інвестиційно привабливої території;

 

 

 

 

 

7

 

- організація, збір та узагальнення даних інвестиційного характеру, що описують потенційний об’єкт фінансування.

 

Розвиток малого та середнього бізнесу, регуляторна політика

- організація навчання для підприємців;

- менторська підтримка підприємців;

- впровадження часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва

- сприяння доступу до альтернативних джерел фінансування;

- організація та проведення Дня підприємця;

- популяризація досягнень підприємців міста;

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у відповідності до вимог законодавства, вчасне внесення відповідних проектів рішень на розгляд сесії міської ради та виконавчого комітету міської ради;

- проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів з відповідним аналізом регуляторного впливу, проведення відкритих обговорень проектів регуляторних актів за участю представників громадськості;

- виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів та їх перегляду;

- пошук та робота з потенційними інвесторами з метою продажу права оренди або права власності комунального майна.

Розвиток туризму

- впровадження комплексних заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі, створення туристичних маршрутів;

- будівництво парків;

- інформаційна доступність міста для туристів;

- виготовлення промо-роликів, інформаційних та презентаційних матеріалів  про місто.

Споживчий ринок та надання послуг

-  задоволення попиту населення на споживчі товари і послуги в широкому асортименті та у межах територіальної доступності;

 - забезпечення достатнього рівня торговельного та побутового обслуговування населення;

- удосконалення функціонування ринків із продажу продовольчих і непродовольчих товарів за рахунок проведення реконструкції, модернізації матеріально-технічної бази та сприяння залученню на ринки з продажу сільськогосподарської продукції товаровиробників з інших регіонів;

- недопущення несанкціонованої торгівлі в місті;

 

 

 

8

 

- організація спільних рейдів із контролюючими органами міста з ціллю попередження виникнення стихійної торгівлі на вулицях міста, у невстановлених місцях та без відповідних дозвільних документів;

- забезпечення координації та функціонального регулювання у сфері захисту прав споживачів на території міста.

 

Енергоефективність та енергозбереження

- впровадження енергоефективних заходів у закладах бюджетної сфери, комунального господарства та житловому фонді міста;

- залучення кредитних та грантових коштів на реалізацію проектів;

- підтримка ОСББ та ЖБК шляхом відшкодування за рахунок коштів бюджету міста частини відсотків за кредитами на впровадження енергоефективних заходів;

- удосконалення існуючої системи енергоменедженту бюджетних установ;

- зниження енергоспоживання у бюджетних установах, покращення їх експлуатаційних показників та економія фінансових ресурсів;

- капітальний ремонт та модернізація дошкільних навчальних закладів:

- капітальний ремонт систем гарячого та холодного водопостачання з встановленням вузлі обліку і регулювання теплової енергії в ДНЗ №9 (ясла-садок) «Оленка»;

- поточний ремонт підвальної частини системи опалення Нетішинської ЗОШ I III ступенів №2;

- капітальні та поточні ремонти закладів культури та охорони здоров’я;

- реконструкція системи вуличного освітлення.

Територіальний розвиток міста та регулювання земельних відносин

- добір та підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, до відчуження шляхом їх продажу або прав на них (оренди, суперфіцію) на земельних торгах (аукціоні), організація проведення земельних торгів (аукціонів), оформлення договорів купівлі-продажу, оренди, суперфіцію земельних ділянок;

- проведення робіт з повторної грошової оцінки земель;

- виявлення земель, що використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням установлених законодавством вимог;

- контроль за виконанням умов договорів оренди земельних ділянок, за своєчасним поновленням договорів оренди та за дотриманням термінів дії договорів оренди землі.

 

 

9

 

ПРІОРИТЕТ 2: Підвищення комфорту життя мешканців міста

 

Цілі, завдання та заходи на 2019 рік:

Житлово-комунальне господарство та благоустрій міста

          - забезпечення ефективної роботи, беззбиткового функціонування та розвитку підприємств житлово-комунального господарства;

          - оновлення основних фондів комунальної власності;

          - проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту та заміні ліфтового господарства;

          - раціональне використання ресурсів, насамперед, енергоносіїв;

          - утримання в належному стані доріг, вулиць;

          - підвищення ефективності та надійності функціонування зовнішнього  освітлення;

          - забезпечення утримання об’єктів благоустрою - площ, вулиць, парків, скверів на належному рівні;

          - реконструкція існуючих об’єктів озеленення та об’єктів зеленого будівництва;

          - удосконалення системи поводження із ТПВ;

          - впровадження роздільного збору та сортування побутових відходів з метою зменшення обсягів утворення відходів на полігоні, залучення інвестора для будівництва сміттєпереробного заводу;

          - забезпечення належної санітарної очистки міста;

          - забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, раціональне використання водних ресурсів за рахунок заміни аварійних ділянок водогонів та впровадження енергозберігаючих технологій на насосних станціях;

          - продовження реалізації проекту «Будівництво міського парку культури та відпочинку».

Розвиток транспортної інфраструктури

- досягнення максимального балансу інтересів між пасажирами та перевізниками;

- підвищення якості транспортних послуг та рівня безпеки на пасажирському транспорті.

- забезпечення доступності громадян з обмеженими фізичними можливостями до транспорту та транспортної інфраструктури;

- забезпечення облаштування автобусних маршрутів загального користування необхідною інфраструктурою, а саме: зупинками, павільйонами, інформаційним забезпеченням тощо.

Містобудівна діяльність та капітальне будівництво

- прогнозування розвитку території міста;

- створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

 

 

10

 

- створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

- проведення моніторингу забудови;

- ведення містобудівного кадастру;

- нарощення обсягів житлового будівництва та об’єктів соціальної сфери та інфраструктури міста;

- нове будівництво водопроводу від ПГ-55 до ПГ-101 по вул..Солов’євська;

- капітальний ремонт території загального користування (заміна тротуарів та пішохідних доріжок) просп.Незалежності та вул.Будівельників;

- реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по пр.Курчатова, 8;

- проектні роботи щодо будівництва закладу дошкільного освіти (ясла-садок) по вул.Енергетиків.

Охорона навколишнього природного середовища

- проведення заходів з покращення гідрологічного режиму та санітарно-екологічного стану водних об’єктів міста;

- впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів на території міста;

- санітарне обрізання та видалення дерев;

- заходи з озеленення міста, відродження рослинних ресурсів на території міста та рекреаційних і водоохоронних зон.

 

ПРІОРИТЕТ 3: Розвиток соціальної та гуманітарної сфери

 

Цілі, завдання та заходи на 2019 рік:

Ринок праці та доходи населення

- посилення мотивацій до легальної зайнятості;

- підвищення рівня зайнятості населення;

- організація надання комплексу соціальних послуг незайнятим громадянам, в першу чергу, тим, хто потребує соціального захисту і не може на рівних конкурувати на ринку праці, внутрішньо-переміщеним особам, демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції;

- забезпечення надання інформаційних, консультаційних, профорієнтаційних послуг та послуг, пов’язаних із працевлаштуванням, індивідуального супроводу окремих категорій зареєстрованих безробітних під час працевлаштування;

- недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;

 

11

 

- проведення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

- забезпечення виконання заходів зі збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць;

- організація професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб ринку праці;

- сприяння самозайнятості населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу;

- проведення перевірок підприємств міста всіх форм власності в частині дотримання державних мінімальних гарантій в оплаті праці, законодавства про  працю;

- продовження роботи комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, своєчасної виплати пенсій та інших соціальних виплат, опрацювання причин виникнення заборгованості з керівниками кожного підприємства-боржника, визначення шляхів та термінів погашення;

- забезпечення соціальних гарантій громадян, які тимчасово втратили роботу, розширення можливостей зайнятості шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Соціальний захист населення

- удосконалення системи соціального захисту населення;

- пом’якшення соціальної нерівності в суспільстві;

- забезпечення соціально гарантованих умов для нормального існування та розвитку людини.

- посилення соціального захисту жителів міста; надання додаткових пільг та гарантій за рахунок коштів бюджету міста відповідно до міської комплексної програми «Турбота» на 2019 рік.

Охорона здоров’я

- забезпечення доступності і покращення якості надання первинної та вторинної медичної допомоги;

- забезпечення подальшого розвитку первинної та вторинної медичної допомоги;

- забезпечення надання медичної допомоги відповідно до гарантованого переліку надання медичної;

- дотримання стандартів надання медичної допомоги, що забезпечить досягнення достатнього рівня здоров’я населення та покращення якості і довготривалості життя;

- проведення капітальних ремонтів, реконструкції приміщень, будівель закладів охорони здоров’я;

- покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та оснащення їх сучасним обладнанням;

 

 

12

 

- забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на керовані інфекції шляхом широкого застосування імунопрофілактики;

- продовження впровадження електронних медичних карток;

- забезпечення виконання державних і міських програм, спрямованих на поліпшення показників здоров’я населення, стабілізацію ситуації із серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, тощо.

Підтримка дітей, сім’ї та молоді

- збільшення кількості дітей з числа учнівської молоді міста, які охоплені послугами з оздоровлення та відпочинку;

- розвиток альтернативних сімейних форм виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах і залишилися без батьківського піклування;

- своєчасне виявлення та підтримка сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах;

- реалізація заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, надання максимального сприяння громадським ініціативам у цій сфері;

- активізація участі молоді у громадському житті міста через роботу відповідних дорадчих органів, розбудову та вдосконалення системи стимулів;

- забезпечення фінансової підтримки для ефективного використання потенціалу активної молоді, молодіжних і дитячих громадських організацій, інститутів громадянського суспільства в реалізації державної молодіжної політики в місті через відповідний конкурс програм і проектів;

- підтримка талановитої та обдарованої молоді.

Освіта

- збереження й удосконалення мережі закладів освіти відповідно з потребами територіальної громади міста, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, підвищення рівного доступу до якісної освіти шляхом удосконалення форм організації освітнього процесу та системи державно-громадського управління закладами освіти, розвитку інклюзивного освітнього середовища відповідно до Закону України «Про освіту»;

- охорона дитинства, захист прав дітей;

- забезпечення заходів протипожежного захисту закладів освіти та дотримання санітарно-гігієнічних умов;

- послідовне зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної, дошкільної та позашкільної освіти;

- створення умов для 100% охоплення дошкільним суспільним вихованням дітей 5 років;

- подальший розвиток інклюзивної освіти;

- продовження модернізації освітньої галузі відповідно до запитів і потреб громади;

- відкритість і демократичність моделі державно-громадського управління системою освіти міста;

13

 

- капітальний та поточний ремонти приміщень закладів освіти;

- подальша комп’ютеризація закладів загальної освіти й облаштування предметних кабінет сучасною інформаційно-комунікаційною технікою;

- здійснення заходів із енергозбереження (встановлення пластикових вікон у закладах освіти, заміна ламп, світильників на енергозберігаючі тощо);

- забезпечення необхідного фінансування для повноцінного життєзабезпечення закладів освіти;

- забезпечення належним харчуванням вихованців та учнів закладів освіти;

- організація Міжнародного фестивалю-конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Вернісаж-ЕнергоФест».

Культура

- формування єдиного культурного простору міста;

- створення умов для збереження та розвитку багатонаціонального культурного потенціалу міста;

- збереження і розвиток матеріальної та нематеріальної культурної спадщини;

- трансформація та модернізація закладів культури;

- розвиток професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів;

- відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва;

- повноцінне функціонування мережі навчальних закладів культури і мистецтва;

- естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва;

- модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів культури міста;

- проведення фестивалів-конкурсів, у тому числі всеукраїнських.

Фізична культура та спорт

- підвищення рівня охоплення заняттями фізичною культурою і спортом дітей, молоді та дорослих, залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом

- подальший розвиток дитячо-юнацького спорту;

- підтримка розвитку олімпійський та неолімпійських видів спорту;

- залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом шляхом впровадження різних форм і засобів фізкультурно - спортивної  діяльності за місцем проживання населення та у місцях масового відпочинку

- збереження наявної, з подальшим удосконаленням матеріально-технічної спортивної бази, ефективне її використання;

- впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, зміцненню здоров’я і організації активного відпочинку;

- підтримка і розвиток масового та дитячо–юнацького спорту, забезпечення охоплення школярів заняттями в спортивних школах та секціях;

14

 

- проведення фізкультурно–оздоровчої роботи серед людей з особливими потребами.

- проведення капітального ремонту та встановлення нових дитячих спортивних майданчиків;

- реконструкція спортивного майданчику зі штучним покриттям Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I – II ступенів та ліцей».

 

ПРІОРИТЕТ 4: Муніципальне управління

(ресурсне забезпечення розвитку міста)

 

Цілі, завдання та заходи на 2019 рік:

Бюджетно-фінансова політика

- забезпечення виконання запланованих показників доходів бюджету міста для забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста у                      2019 році;

- забезпечення соціальної спрямованості бюджету міста та функціонування соціально-культурної сфери відповідно до галузевих нормативів і стандартів надання послуг;

- забезпечення ефективного та результативного управління бюджетним процесом;

- забезпечення публічності та прозорості бюджетного процесу;

- забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста;

- дотримання жорсткої фінансової дисципліни;

- активізація роботи виконавчих органів міської ради, фіскальних та інших контролюючих органів щодо залучення коштів до бюджету міста, використання резервів його наповнення, у тому числі, відпрацювання підприємств щодо збільшення заробітної плати найманим працівникам, яким нараховувалась середньомісячна заробітна плата нижче законодавчого рівня, виведення з «тіні» доходів фізичних та юридичних осіб;

- підвищення рівня податкової культури населення, поінформованості суспільства про важливість  наповнення бюджету;

- здійснення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, економним та раціональним витрачанням бюджетних коштів;

- забезпечення доступності інформації про кошти бюджету міста шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради.

Ефективне управління комунальним майном територіальної громади

- реалізація державної та міської політики в галузі управління майном комунальної власності територіальної громади міста;

- виконання дохідної частини бюджету міста в частині надходжень коштів від приватизації та оренди об'єктів міської комунальної власності;

 

15

 

- забезпечення прозорості  діяльності виконавчих органів міської ради в питаннях управління комунальним майном.

- забезпечення інформаційної відкритості процесу відчуження майна;

- здійснення контролю за станом та належним використанням об’єктів комунального майна;

- здійснення постійного аналізу ефективності використання комунального майна, усунення причин виникнення заборгованості з орендної плати, забезпечення скорочення існуючої заборгованості;

- пошук та робота з потенційними інвесторами з метою продажу права оренди комунального майна;

- проведення інвентаризації нерухомого майна та поповнення інформаційної бази даних об’єктів нерухомості.

Закупівлі товарів, робіт, послуг за публічні кошти

- дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів, забезпечення проведення ефективних та прозорих закупівель, створення конкурентного середовища у сфері закупівель, максимальна економія та ефективність, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції;

- прозорість закупівельних процедур з метою запобігання економічних зловживань при здійсненні публічних закупівель та підвищення їх якості;

- забезпечення проведення розпорядниками коштів (замовниками) процедур закупівель через систему електронних торгів «PROZORRO».

- здійснення моніторингу процедур закупівель;

- забезпечення доступу до публічної інформації та системного й оперативного оприлюднення інформації з питань організації процедур закупівель на офіційному веб-порталі «PROZORRO» та на офіційному веб-порталі міської ради.

 

III. Розвиток інформаційного простору та електронного урядування

 

Цілі, завдання та заходи на 2019 рік:

- забезпечення інформаційної прозорості діяльності міської ради, її виконавчих органів, підпорядкованих комунальних підприємств та бюджетних установ;

- створення зручних і доступних умов для отримання мешканцями міста адміністративних послуг, оптимізація процедур надання адміністративних послуг та підвищення їх якості;

- удосконалення роботи та інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради і сайтів її виконавчих органів в мережі Інтернет;

- інформатизація закладів освіти, культури, охорони здоров’я;

- запровадження та удосконалення муніципальної системи електронного урядування;

 

16

 

- розроблення та впровадження інноваційних автоматизованих систем муніципального управління, програм та проектів на основі інформаційних технологій;

- збільшення кількості орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно;

- здійснення заходів щодо мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- подальший розвиток та удосконалення систем відеоспостереження в місті;

- автоматизація господарської діяльності міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств міста шляхом впровадження сучасних програмних продуктів;

- забезпечення всебічного інформування територіальної громади через засоби масової інформації щодо планів та результатів роботи міської ради,  ключових подій та тенденцій розвитку міста;

- проведення он-лайн трансляцій пленарних засідань сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, виступів керівників виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств тощо;

- продовження реалізації проекту громадського бюджету;

- постійне наповнення ресурсу доступу мешканців міста до відкритих даних про життєдіяльність міста («Портал відкритих даних») та робота з наборами даних.

 

IV. Безпека життєдіяльності населення

 

Цілі, завдання та заходи на 2019 рік:

- створення умов безпеки громадян;

- об’єднання зусиль правоохоронних органів, органів державної влади, міської ради, суб’єктів господарювання, громадськості у запобіганні загрозам публічній безпеці і порядку;

- підвищення рівня правосвідомості та обізнаності населення щодо можливості отримання якісних поліцейських послуг;

- реалізація державної політики у сфері цивільного захисту з метою захисту населення та територій міста від надзвичайних ситуацій техногенного та природного, соціального характеру та їх наслідків;

- забезпечення функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

- реалізація заходів із забезпечення непрацюючого населення засобами індивідуального захисту;

- створення міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- захист важливих об'єктів міста, комунального майна, власності, посилення безпеки дорожнього руху;

17

 

- капітальний ремонт будівлі (захисна споруда цивільного захисту) Нетішинського НВК «Загальноосвітня школа I –II ступенів та ліцей»;

- поточні ремонти захисних споруд цивільного захисту;

- навчання населення щодо підготовки та дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

- закладення до регіонального страхового фонду документації Хмельницької області документації об’єкта «Водопровід (мережі водопостачання об’єкта цивільного призначення водозабезпечення) у садибній забудові міста.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль про хід виконання програми здійснює управління економіки виконавчого комітету міської ради.

 

 

 

Перелік інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2019 році (за рахунок усіх джерел фінансування)

Найменування

інвестиційного  проекту

Період реалізації
(рік початку і закінчення)

Результативність реалізації проекту

Кошторисна вартість

тис. грн.

Загальний обсяг фінансування, тис.грн.

 
 
 

Підключення енергоблоку № 2 ХАЕС до Бурштинського енергоострову

До 2022 року

Збільшення обсягів вироблення електроенергії

1358003

49000

 

Будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів

2012-2021

Надійне поводження з радіоактивними відходами

1164371

408325

 

Будівництво сонячної електростанції на майданчику ВП «ХАЕС»

2018-2019

Виробництво альтернативних видів енергії

334161

328961

 

Підключення електропостачання зовнішніх об’єктів ВП «ХАЕС» до електричних мереж ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго»

2018-2019

Забезпечення енергоспоживанням зовнішніх об’єктів підприємства

1048

1048

 

Напірний колектор господарсько-побутових стоків від КНС-1 до очисних споруд

2018-2019

Надійна експлуатація об’єктів водопостачання та водовідведення

14904

12020

 

Будівництво ВП «ХАЕС» житлового будинку №502А

2009-2020

Збільшення обсягів уведення в експлуатацію житла. Забезпечення мешканців міста житлом

40202

15000

 

Підвищення безпеки, продовження терміну експлуатації, підвищення надійності та ефективності роботи енергоблоків

2019

Продовження терміну експлуатації енергоблоку

8558643

2821697

 

Будівництво житлових будинків

2019

Збільшення обсягів уведення в експлуатацію житла

Кошти забудовників

 

Нове будівництво водопроводу від ПГ-55 до ПГ-101 по вул.Солов'євська

2018-2019

Укладання трубопроводів водопостачання протяжністю 1400 п.метрів

1498,4

526,2

 

Капітальний ремонт території загального користування (заміна тротуарів та пішохідних доріжок) пр.Незалежності та вул. Будівельників

2018-2019

Улаштування покриття тротуарів

9748,4

7296,5

 

Будівництво міського парку культури та відпочинку

2018-2020

Улаштування паркової зони

55665,5

34391,5

 

Реконструкція системи вуличного освітлення в м.Нетішин

2019

Впровадження енергозберігаючих заходів

12100

12100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік соціальних інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2019 році (за рахунок усіх джерел фінансування)

Найменування

інвестиційного  проекту

Період реалізації
(рік початку і закінчення)

Результативність реалізації проекту

Кошторисна вартість

тис. грн.

Загальний обсяг фінансування, тис.грн.

 
 
 

Реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по пр. Курчатова, 8

2018-2019

Реконструкція будівлі

31136,2

22629,8

 

Капітальний ремонт частини будівлі (даху, утеплення зовнішніх огороджуючи конструкцій, блискавкозахисту) Нетішинського міського будинку культури по вул.Солов’євська,178

2019

Улаштування покрівлі, утеплення перекриття, оздоблення фасаду, влаштування блискавкозахисту

1475,1

1436,5

 

Капітальний ремонт будівлі (заміна автоматичної пожежної сигналізації на сертифіковану) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 "Райдуга" по вул.Шевченка,14

2019

Заміна пожежної сигналізації

598,6

539.3

 

Капітальний ремонт будівлі (заміна автоматичної пожежної сигналізації на сертифіковану) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 "Золотий ключик" по пров.Миру, 12

2018

Заміна пожежної сигналізації

646,5

635,4

 

Капітальний ремонт штучного покриття спортивного майданчика Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів та ліцей» по пров.Миру, 5

2019

Улаштування спортивного майданчика

327,6

327,6

 

Капітальний ремонт частини будівлі поліклініки по вул. Лісова, 1

2019

Приведення у належний стан будівлі

5000,0

5000,0

 

Капітальний ремонт будівлі (заміна автоматичної пожежної сигналізації на сертифіковану) Нетішинської загальноосвітньої школи I – III ступенів №4 по вул.Енергетиків,3

2019

Заміна пожежної сигналізації

791,626

791,626

 

Капітальний ремонт будівлі (захисна споруда цивільного захисту) Нетішинського НВК «Загальноосвітня школа I –II ступенів та ліцей»

2019

Приведення у належний стан захисної споруди

2547, 553

2547, 553

 

Закладення до регіонального страхового фонду документації Хмельницької області документації об’єкта «Водопровід (мережі водопостачання об’єкта цивільного призначення водо забезпечення) у садибній забудові міста

2019 рік

Підготовка документів для передачі до страхового фонду

4,000

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік програм, які фінансуються у 2019 році

за рахунок коштів бюджету міста

 

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Обсяг фінансува-ння, грн.

 
 

Програма фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у м.Нетішин на 2018-2020 роки

Рішення 37-ї сесії Нетішинської міської ради від 21.12.2017 року № 37/2072

520 000

 

Міська цільова соціальна програма реалізації молодіжної політики на 2018-2022 роки

Рішення 36-ї сесії Нетішинської міської ради від 24.11.2017 року № 36/1973

377 000

 

Програма поетапного покращення надання медичної допомоги населенню міста Нетішина та розвитку галузі охорони здоров'я на 2017-2020 роки

Рішення 23-ї сесії Нетішинської міської ради від 14.02.2017 року № 23/1203

24 613 987

 

Програма захисту дітей міста Нетішина на 2018-2022 роки

Рішення 36-ї сесії Нетішинської міської ради від 24.11.2017 року № 36/1978

183 025

 

Міська програма організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків міста Нетішина на 2018-2021 роки

Рішення 36-ї сесії Нетішинської міської ради від 24.11.2017 року № 36/1974

1 376 313

 

Міська комплексна програма "Турбота" на 2019 рік

Рішення 47-ї сесії Нетішинської міської ради від 23.11.2018 року № 47/3267

3 464 456

 

 

Цільова-соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Нетішині на період до 2020 року

Рішення 22-ї сесії Нетішинської міської ради від 23.12.2016 року № 22/1116

884 820

 

Програма благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки

Рішення 19-ї сесії Нетішинської міської ради від 28.10.2016 року № 19/947

24 985 506

 

Міська програма розвитку земельних відносин на 2016-2020 роки

Рішення 3-ї сесії Нетішинської міської ради від 10.12.2015 року № 3/31

544 500

 

Програма розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2019 рік

Рішення 47-ї сесії Нетішинської міської ради від 23.11.2018 року № 47/3269

1 812 631

 

Міська програма військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян до призову і служби в збройних силах України на 2016-2020 роки

Рішення 79-ї сесії Нетішинської міської ради від 13.10.2015 року № 79/1969

30 000

 

Міська програма мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2016-2020 роки

Рішення 3-ї сесії Нетішинської міської ради від 10.12.2015 року № 3/30

50 000

 

Комплексна програма підтримки та розвитку житлового фонду м.Нетішин на 2018-2020 роки

Рішення 37-ї сесії Нетішинської міської ради від 21.12.2017 року № 37/2070

7 000

 

Програма пріоритетів розвитку громадського суспільства, соціокультурного простору та сприятливого клімату для залучення донорських коштів, спрямованих на розвиток громади на 2019-2020 роки

Рішення 47-ї сесії Нетішинської міської ради від 23.11.2018 року № 47/3266

804 871

 

Комплексна програма розвитку цивільного захисту м.Нетішина на 2018-2022 роки

Рішення 36-ї сесії Нетішинської міської ради від 24.11.2017 року № 36/1976

43 720

 

Програма природоохоронних заходів на території міста Нетішин на 2019 рік

Рішення 48-ї сесії Нетішинської міської ради від 21.12.2018 року № 48/3376

121 800

 

Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності, бійців-добровольців антитерористичної операції та членів їх сімей на 2019 рік

Рішення 47-ї сесії Нетішинської міської ради від 23.11.2018 року № 47/3268

401 588

 

Програма підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018/2020 роки

Рішення 40-ї сесії Нетішинської міської ради від 30.03.2018 року № 40/2384

141 470

 

Програма розвитку освіти міста Нетішина на 2018-2022 роки

 

Рішенням 37-ої сесії Нетішинської міської ради VІІ  скликання від  21.12.2017 року

№ 37/2069

18 610 600