Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2017 рік

 

 
 


УКРАЇНА

 

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

 

02.03.2018                                         Нетішин                              № 39/2255

 

Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2017 рік

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року                     № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

 

1. Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2017 рік, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 33/1201, взяти до відома згідно з додатком.

 

2. Зняти контролю рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 33/1201 «Про програму соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2017 рік».

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

02.03.2018 № 39/2255

 

Звіт про виконання

програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2017 рік

 

Основною метою програми є розвиток соціально-економічного потенціалу міста як основної передумови забезпечення економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Програма спрямована на досягнення економічної стабільності, ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через його розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг, підвищення інвестиційної привабливості міста шляхом реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення його конкурентоспроможності та через презентації його можливостей на міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах, як в Україні так і за кордоном, створення умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення бізнес-клімату міста та зростання економічної активності суб’єктів господарювання, забезпечення ефективного використання міських ресурсів, здійснення ефективного управління комунальним майном та земельними ресурсами, реформування житлово-комунального господарства міста та забезпечення його стабільної роботи, реалізацію комплексу заходів з енергозбереження та підвищення ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання, удосконалення системи соціального захисту, забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери, створення умов для стабільного функціонування закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та інших установ соціально-культурної сфери, розвиток і модернізація міської інфраструктури (спортивної, транспортної, соціальної, комунальної), надання якісних адміністративних послуг з метою підвищення задоволення замовників, забезпечення правопорядку та безпеки громадян.

Упродовж 2017 року вжито ряд заходів щодо сталого функціонування закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту. Також робота виконавчих органів міської ради спрямовувалась на активізацію роботи щодо молодіжної політики, захисту прав дитини, у галузі сім’ї та спорту, покращення надання адміністративних послуг населенню міста.

 

 

 

 

Напрями діяльності та заходи програми соціально-економічного розвитку міста Нетішина на 2017 рік

 

п/п

Назва напря-му (пріоритет-ні завдання)

Заходи програми

Термін вико-нання

Планові обсяги фінансува-ння, тис.грн.

Фактичні обсяги фінансува-ння, тис.грн.

Стан виконання

Пріоритет 1. Створення сприятливого середовища для бізнесу та інвестицій

1.

Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу

Публічне обговорення регуляторних актів шляхом проведення громадських слухань, «круглих столів», на засіданнях консультативно-дорадчих органів

2017

-

-

2 лютого та 29 вересня 2017 року відбулися засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради, на яких були розглянуті питання про зміни у податковому законодавстві з оподаткування фізичних осіб - підприємців, про внесення змін до місцевих податків і зборів, проекти регуляторних актів, доведено до відома присутніх про можливості підвищення кваліфікації управлінських кадрів для сфери підприємництва України шляхом стажування у Федеративній Республіці Німеччина. Також було поінформовано щодо податків на підприємницьку діяльність, про відповідальність за порушення законодавства про працю. У ході проведення координаційних рад у учасників засідань виникало чимало запитань, що свідчить про зацікавленість підприємців у застосуваннях норм законодавства при реалізації підприємницької діяльності, оформленні трудових відносин з найманими працівниками, уникнення штрафних санкцій тощо

 

 

Підвищення якості надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг

2017

-

-

Упродовж 2017 року у центрі надання адміністративних послуг надано 19224 адміністративних послуг, у тому числі 238 послуг в отриманні документів дозвільного характеру, 369 послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 2543 послуг у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно, 2124 послуги щодо реєстрації місця проживання, 725 послуг з видачі паспортних документів, 1020 послуг, суб’єктом надання яких є Держгеокадастр, 12205 – інші послуги. З метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послуг розширено перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, міської ради та виконавчих органів міської ради із врахуванням змін, що внесені до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Про перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг»

 

 

Запровадження стимулюючих механізмів підтримки та розвитку суб’єктів підприємництва

2017

-

-

У 2017 році були переглянуті ставки місцевих податків і зборів, зокрема зменшено розмір єдиного податку для платників другої групи, ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

 

 

Проведення системних консультацій з бізнесом та його громадськими об’єднаннями для вирішення та врегулювання проблемних питань здійснення підприємницької діяльності

2017

-

-

У квітні 2017 року у місті проведено Економічний форум, на якому обговорювались проблемні питання та питання подальшої співпраці у сфері бізнесу. Окрім цього, упродовж 2017 року міським головою проводились зустрічі і консультації з представниками суб’єктів господарювання щодо  напрямів розширення та подальшого розвитку бізнесу у місті

 

 

Запровадження системного підходу до розв’язання проблем у сфері захисту прав споживачів

2017

-

-

Виконавчим комітетом міської ради, спільно з ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області 28 листопада 2017 року організовано і проведено зустріч суб’єктів господарювання та споживачів міста  із спеціалістами ГУ Держпродспоживслужби у Хмельницькій області з метою отримання вичерпної інформації щодо вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів. Протягом 2017 року за консультаціями щодо захисту прав споживачів звернулися 78 осіб, яким надано консультації та роз’яснення

2.

Збільшення обсягу внутрішніх та зовнішніх інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери

 

Розробка та поширення інвестиційних пропозицій проектів серед потенційних інвесторів та міжнародної спільноти для залучення інвестицій, зокрема:

- відбір та підготовка вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення з метою передачі інвесторам на конкурсних засадах для реалізації інвестиційних проектів;

- забезпечення відбору вільних виробничих площ та об’єктів незавершеного будівництва для інформування потенційних інвесторів

2017

-

-

На електронному сервісі «Розумне місто» створено інвестиційну карту, де розміщено інформацію про вільні земельні ділянки та приміщення для потенційних інвесторів

На офіційному сайті міської ради розміщено інвестиційний паспорт міста, в якому зазначені вільні приміщення, земельні ділянки, які можуть бути передані в оренду або приватизовані.

Упродовж 2017 року проводились зустрічі та круглі столи за участі представників влади та бізнесу, основними темами яких були перспективи розвитку підприємницької діяльності, туристичної галузі, міжнародного співробітництва, громадського суспільства, проектного менеджменту тощо

 

 

Участь та представлення інвестиційного потенціалу міста на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру, організація та проведення ділових зустрічей, семінарів, “круглих столів” за участю представників ділових кіл

2017

5,0

2,3

Працівниками КП НМР «Агенція місцевого розвитку» було відвідано 8 заходів, на яких був представлений інвестиційний потенціал міста.

20 січня 2017 року відбулась зустріч представників влади міста Нетішин, КП НМР «ЖКО» із польською делегацією на чолі з президентом правління Grupa MGGP Євою Ласкоз. Темою для зустрічі стало обговорення можливості будівництва сміттєпереробного комплексу на території міста.

14 серпня 2017 року виконавчим комітетом міської ради проведено робочу зустріч із представниками Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation). Під час зустрічі розглянуто питання підвищення енергоефективності системи зовнішнього освітлення міста за рахунок Інвестиційного фонду НЕФКО

 

 

Інформаційна та практична допомога у залученні суб’єктами господарювання фінансування для реалізації інвестиційних проектів через їх участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями

2017

-

-

У грудні відбулась робоча поїздка міського голови Нетішина до м.Новий Сонч (Республіка Польща) в рамках реалізації угоди про співпрацю між містами-партнерами.

Окрім того, у місті перебуває волонтер Корпусу Миру США в Україні Тобі Гастлер, який працює над проектом «Розвиток громад». Зокрема, волонтер спільно з колективом КП НМР «Агенція місцевого розвитку» працює над написанням грантових заявок і проектів. Так, від березня 2018 року у місті реалізовуватиметься проект під назвою «Netishyn Leadership Seminar». Проект полягає у проведенні безкоштовних семінарів для розвитку лідерських якостей у громадян, навчання для людей, які бажають створити громадську організацію та розвивати її, тренінги з розвитку малого бізнесу та мікропідприємництва. Проект реалізовуватиметься за кошти Корпусу Миру США в України

 

 

Організація та проведення економічних форумів, конференцій, семінарів, нарад, тренінгів щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів

2017

3,0

3,0

КП НМР «Агенція місцевого розвитку» проведено семінар для представників ОСББ, з метою покращення взаємодії між малим та середнім бізнесом, владою проведено семінар за участі ГО «Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив»

Пріоритет 2. Стабільний розвиток галузей реального сектору економіки

3.

Розвиток промислового виробництва

Реалізація комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків ХАЕС. Модернізація енергоблоків Хмельницької АЕС (підвищення безпеки, продовження терміну експлуатації, підвищення надійності та ефективності)

2017

216 402

313 433

Здійснювались роботи з підвищення безпеки, надійності, ефективності, фізичного захисту енергоблоків,  продовження терміну експлуатації енергоблока №1

 

 

Підключення енергоблока № 2 ХАЕС до Бурштинського енергоострову

2017

-

-

Кошти на реалізацію заходу не виділялись

 

 

Будівництво комплексу з переробки радіоактивних відходів

2017

-

-

Відкоригований графік будівництва, передбачені кошти на закупівлю обладнання на 2018 рік, проведено підготовчі роботи щодо проведення процедур закупівель

 

 

Залучення промислових підприємств міста до участі у виставко-ярмаркових заходах з метою пошуку потенційних партнерів та освоєння нових ринків збуту

2017

-

-

У засобах масової інформації, на офіційному сайті міста постійно оновлювалась і висвітлювалась інформація щодо проведення виставково-ярмаркових заходів. Промисловими підприємствами міста надано рекламну продукцію для включення у каталог Хмельницької області

4.

Ефективне використання комунальної власності

Недопущення наявності збиткових госпрозрахункових підприємств, простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, здійснення аналізу показників фінансово-господарської діяльності

2017

-

-

Упродовж 2017 року щоквартально здійснювався аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, заборгованість із виплати заробітної плати у комунальних підприємств відсутня

 

 

Забезпечення виконання програми приватизації об’єктів комунальної власності

2017

-

-

У 2017 році об’єкти комунальної власності не приватизовувались

 

 

Здійснення контролю за надходженням коштів від оренди майна до бюджету міста

2017

-

-

Фондом комунального майна м.Нетішин щомісячно проводився аналіз надходжень до бюджету міста коштів від оренди комунального майна

 

 

Забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

2017

-

-

У 2017 році надійшло до бюджету міста 239965,4 грн. коштів пайової участі в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

 

 

Проведення інвентаризації зовнішньої реклами у місті з метою виявлення та усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами

2017

-

-

На 01.01.2018 року у місті розміщено 10 об’єктів зовнішньої реклами

5.

Підвищення фінансової незалежності бюджету міста та ефективності використання бюджетних коштів

Активізація роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати з метою виконання затверджених планових показників по доходах бюджету міста та їх наповнюваності

2017

-

-

Упродовж 2017 року проведено 5 спільних засідань міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. На засіданнях розглянута робота 338 юридичних осіб та 122 фізичних осіб-підприємців, які нараховують заробітну плату працівникам нижче мінімального розміру

За 2017 рік план надходжень доходів загального фонду бюджету міста виконано на 105,2% (799,2 тис.грн.), забезпечено виконання плану з податку та збору на доходи фізичних осіб на 105,5 відсотків

 

 

Проведення роботи з суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати

2017

-

-

Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради направлені листи 83 юридичним особам та 36 фізичним особам-підприємцям, які не дотримуються рівня мінімальної заробітної плати, щодо надання пояснень з  цього питання. За інформацією, наданою зазначеними суб’єктами господарювання,заробітна плата найманим працівникам виплачується відповідно до фактично відпрацьованого часу

 

 

Підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності, використання системи електронних державних закупівель

2017

-

-

У бюджеті міста на 2017 рік видатки бюджету розвитку затверджені у сумі 42006,7 тис.гривень. За 2017 рік видатки бюджету розвитку склали 30764,9 тис.гривень

 

 

Проведення інвентаризації міських цільових програм на предмет їх ефективності та доцільності, приведення обсягів фінансування заходів у відповідність із наявними ресурсами

2017

-

-

Проведено інвентаризацію міських цільових програм, за результатами якої розробниками програм достроково припинені неефективні програми або заходи таких програм включені до інших цільових програм

 

 

Забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету міста не менше рівня визначених бюджетних призначень

2017

-

-

За 2017 рік надходження доходів загального фонду бюджету міста виконано на 105,2% (799,2 тис.грн.), зокрема забезпечено на 105,5% надходжень з податку та збору на доходи фізичних осіб, на 106% виконано план доходів з єдиного податку, решта надходжень до загального фонду бюджету міста у 2017 році склали 18836,6 тис.гривень

 

 

Скорочення податкового боргу зі сплати податків, зборів і платежів

2017

-

-

За результатами вжитих заходів у 2017 році надходження до місцевого бюджету в рахунок погашення податкового боргу складають 694,9 тис.грн. при плані 229,9 тис.гривень

Пріоритет 3. Модернізація інфраструктури

6.

Впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереже-ння

Проведення санації житлових будинків та будівель бюджетних установ

2017

-

2021,89

(власні кошти)

Проведено роботи у 57 житлових будинках

 

 

Упровадження енергое-фективних освітлювальних приладів у бюджетних закладах

2017

 

223,4

Упродовж 2017 року здійснювалась заміна ламп, світильників на енергозберігаючі у закладах освіти, культури

 

 

Відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів та дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів, тощо)

2017

-

-

Відшкодування частини відсотків за кредитами не здійснювалось через відсутність звернень

 

 

Технічне переоснащення насосного  обладнання артезіанських свердловин водозабору

2017

1578

1578

Переоснащено та прийнято в експлуатацію дві свердловини №14 та №16. Змонтовано обладнання свердловини №3, №12

 

 

Облаштування вузлами обліку ТЕ багатоквартирних житлових будинків міста Нетішин

2017

 

 

У 2017 році уведено в експлуатацію 121 прилад обліку теплової енергії у багатоквартирних житлових будинках.

 

 

Облаштування вузлами обліку холодної води багатоквартирних житлових будинків

2017

701,0

701,0

Влаштовано 19 приладів обліку холодної води у багатоквартирних житлових будинках

 

 

Диспетчеризація  обліку теплової енергії

2017

51,0

51,0

Облаштовано одне робоче місце, здійснюється процедура уведення в експлуатацію системи

 

 

Технічне переоснащення вводів інженерних мереж зовнішніх об’єктів ВП «ХАЕС» з установкою приладів обліку водопостачання та теплової енергії

2017

475

475

Влаштовано 2 прилади обліку

7.

Модернізація транспортної інфраструктури

Капітальний ремонт доріг міста

2017

 

957,7

Виконано капітальний ремонт дороги на вул.Снігурі площею 2228 кв.м., вул. Підгірна площею 1089 кв.метрів

 

 

Поточний ремонт доріг, внутрішньо-дворових вулиць та тротуарів міста

2017

1213,5

946,6

Виконано роботи з поточного ремонту вулиць та доріг міста підрядними організаціями  площею 3700 кв.м. Власними силами виконано поточний ремонт 296,3 кв.м доріг, розмітку пішохідних переходів площею                           876,1 кв.м та автомобільних доріг площею 13679 м/п

 

 

Придбання машин, механізмів, предметів та обладнання довгострокового користування та оновлення автотранспортної техніки

2017

 

3026,5

Придбано машину дорожню комбіновану КРАЗ, техніку та механізми для ремонту, обслуговування технічного стану об’єктів благоустрою та житлового фонду

 

 

Будівництво паркувальних майданчиків  (стоянок) по вул.Шевченка, Набережна, Михайлова

2017

 

1,59

Проведено експертизу робочого проекту «Улаштування місць стоянок №1,2 транспортних засобів на об’єкті благоустрою м.Нетішин у районі дренажно-обвідного каналу поблизу житлових будинків на вул.Шевченка №22 та №24

8.

Будівництво та розвиток житлово-комунального господарства

Формування ефективного власника житла шляхом утворення об’єднань співвласників багатокварти-рного будинку

2017

-

-

На 01.01.2018 року у місті створено 24 ОСББ

 

 

Інвентаризація, утримання вулично-шляхової мережі міста, зовнішніх електромереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок садибної забудови міста, утримання світлофора

2017

2777,6

648,06

У 2017 році проводилась робота щодо огляду та перевірки стану опор, кріплення світильників, регулювання контактної системи, проведено ремонт кабельної мережі на пр-т Курчатова, вул.Набережна. Замінено лампи в кількості 517 шт., з них 127 шт. енергозберігаючих, світильники на світлодіодні в кількості 20 шт., проведено роботи з демонтажу та монтажу  електролічильників кількістю 40 шт., проведено параматизацію та повірку лічильників з метою економії електроенергії тощо. Виконано роботи з обслуговування світлофора

 

 

Інвентаризація зелених насаджень, доріг, вуличного освітлення

2017

3155,6

2670,6

Упродовж 2017 року проводився постійний догляд за зеленими насадженнями, зокрема здійснено обрізування сухого гілля, видалення сухих та аварійних дерев, чагарників, проведено стрижку кущів, викошування газонів, полив зелених насаджень, видалення амброзії тощо. Висаджено розсаду квітів (17955 шт., площа – 88175 кв.м), засіяно квітників площею 1629 кв.м, висаджено багаторічних квітів площею                       4789 кв.м, підсіяно газонів площею 2500 кв.м, висаджено 70 дерев, 2000 кущів Самшиту, викошено 79,5 га газонів тощо

 

 

Утримання вулично-дорожньої мережі

2017

3873,9

3487,69

У 2017 році виконувались роботи з утримання вулично-дорожньої мережі міста, зокрема з очищення та прибирання автомобільних доріг та тротуарів, автомобільних зупинок, зупинок громадського транспорту, лівневої каналізації, улаштування металевих огорож, дорожніх знаків, елементів зменшення швидкості тощо

 

 

Реконструкція проспекту Курчатова

2017

15000

142,37

Виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення робіт з реконструкції проспекту Курчатова та проведені комплексні інженерно-геодезичні вишукування

 

 

Реконструкція системи поливу проспекту Курчатова

2017

2000,0

56,0

Виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення робіт з реконструкції системи поливу

 

 

Реконструкція зовнішніх електричних мереж зовнішнього освітлення 

2017

 

1143,0

Розпочаті роботи з будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодороги №1) в м.Нетішин Хмельницької області (коригування) (ІІІ черга)

               

 

 

 

Продовження робіт з будівництва мережі водопостачання (об’єкта цивільного призначення: водозабезпечення) у садибній забудові міста

2017

3579,9

3582,2

У 2017 році було здійснено будівництво  III                     черги мережі водопостачання протяжністю 3,6 км. Загалом від початку будівництва побудовано три черги об’єкта будівництва протяжністю 12,7 км

 

 

Розробка плану зонування території (зонінг)

2017

200,0

198,4

Розроблено проект плану зонування території (зонінг) міста

 

 

Будівництво житлових будинків

2017

 

 

Упродовж 2017 року уведено в експлуатацію 13686 кв.м загальної площі житла

 

 

Проведення капітальних та поточних ремонтів житлових будинків, впровадження енергозберігаючих заходів

2017

 

2037

За рахунок коштів КП НМР «ЖКО» проведено поточні ремонти 1033,57 кв.м покрівель, 14071,5 м/п герметизації стінових панелей, встановлено 40 енергозберігаючих світильників, поточні ремонти внутрішньобудинкових мереж в 16 житлових будинках

 

 

Проведення експертного обстеження, модернізації, капітального ремонту та заміни ліфтів. Створення автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів

2017

9859,9

1040,9

Проведено експертне обстеження та позачерговий технічний огляд 47 ліфтів. Проведено капітальний ремонт ліфта за адресою вул.Будівельників,4

 

 

Проведення технічної інвентаризації житлового фонду

2017

788,3

194,6

Виготовлено технічні паспорти на 16 житлових будинків

Пріоритет 4. Розвиток людського капіталу

9.

Поліпшення якості та доступності освітніх послуг, медичного обслуговування населення

100% охоплення дітей п’ятирічного та збільшення відсотка охоплення дітей 3-5 річного віку дошкільною освітою в умовах ДНЗ.  Розвантаження груп у функціонуючих дошкільних навчальних закладах, відкриття нових груп для дітей дошкільного віку

2017

-

-

Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою становить 100%, дітей 3-6 річного віку – 88,5 відсотків. Відкрито додаткову групу для дітей дошкільного віку на базі ДНЗ №2 шляхом виведення додаткового першого класу з дошкільного навчального закладу. Наповненість груп дітей дошкільного віку відповідає вимогам Закону України «Про дошкільну освіту»

 

 

Проведення ремонтно-опоряджувальних робіт закладів освіти, оснащення предметних кабінетів відповідно до змістовного компоненту державного стандарту освіти на профільному рівні, ремонт спортивних та ігрових майданчиків, тіньових навісів, оновлення дитячих меблів у ДНЗ, інформатизація та комп’ютеризація навчального процесу, забезпечення сучасними технічними засобами навчання

2017

 

1918,3

Здійснено ремонтно-опоряджувальні роботи,   проведено поточний ремонт приміщень, фасадів будівель, малих архітектурних форм, споруд цивільного захисту в ДНЗ на суму - 310324 гривень. На ремонтно-опоряджувальні роботи, зміцнення матеріально-технічної бази ЗНЗ використано 1 918 314 гривень.

Придбано:

 • проекційний екран, проектор та акустичні системи в ДНЗ №3 вартістю 8410,00 грн., в ДНЗ №6 – 6848,9 грн., в ДНЗ №7 – 9579,90 грн. (спец. фонд); в ДНЗ №9 – 9755,00 грн. ( спец. фонд);
 • музичний центр та кольоровий принтер в ДНЗ №5 – 7283,00 грн.;
 • спортивне обладнання та інвентар на суму 9525,65 грн., комп’ютерне обладнання та принтер на суму 13835,00 грн. в ДНЗ №6; а також комп’ютерна техніка в ДНЗ №4 вартістю 14908,00 грн.;
 • дитячі та офісні меблі в дошкільних навчальних закладах вартістю 235050,76 грн.;
 • м’який інвентар в дошкільних навчальних закладах – 261402,52 грн.;
 • ноутбук, принтер в ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 – 26311,30 грн.;
 • учнівські меблі в шкільних навчальних закладах вартістю 66525,0 грн.;
 • декоративні екрани та радіатори опалення в актову залу, багатофункціональний пристрій ЗОШ І – ІІІ ступенів  № 1 – 41602,12 грн.;
 • стільці для актової зали: ЗОШ І – ІІІ ступенів №1- 198000 грн., та ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 – 162080 грн.;
 • обладнання, техніка в кабінет трудового навчання – 393933,54 грн.;
 • обладнання в кабінет математики НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів та ліцей» вартістю 80939,0 грн.; в кабінет біології  вартістю 19403,00 грн.;

 

 

 

Оновлення технологічного обладнання

2017

 

 

Придбано:

 • марміти, прилавок для столових приборів, елемент нейтральний ЗОШ І – ІІІ ступенів №2  – 58798,44 грн. (спец. фонд);
 • лінія роздачі їжі в шкільну їдальню ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 – 53030,00 грн., НВК «ЗОШ І – ІІ ступенів та ліцей» - 51369,25 грн., ЗОШ І – ІІІ ступенів №4 – 45320,00 грн.;
 • обладнання в харчоблок ЗОШ І – ІІІ ступенів №4 – 35154,00 грн.;
 • холодильники в ДНЗ №5 на суму 35640,00 грн., та морозильна камера ЗОШ №2 – 10372,0 гривень

 

 

Виконання програми розвитку освіти міста Нетішина на 2013-2017 роки

2017

 

2944,4

На виконання програми розвитку освіти у                   2017 році спрямовані кошти у сумі 2910,9 тис. гривень

 

 

Створення структурованої кабельної системи в КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» та закупівля обладнання для мережі (патчкорди)

2017

675,0

-

Розпочато роботу з провадження структурованої кабельної системи, зокрема підключено реєстратуру в КДП та ЦПМСД

 

 

Впровадження енергозберігаючих заходів (заміна вікон на металопластикові)

2017

2225,0

1423,7

Проведено роботи з заміни вікон у будівлях закладу

 

 

Проведення ремонтних робіт у будівлях, приміщеннях медичного закладу

2017

 

7941,7

У 2017 році проведено поточний ремонт приміщень та споруд закладу на суму 88,8 тис.грн. за рахунок коштів бюджету міста. За рахунок коштів обласного бюджету та бюджету міста проведено роботи з капітального ремонту будівель КМЗ «СМСЧ м.Нетішин»

 

 

Проходження курсів підвищення кваліфікації лікарями та молодшими медичними спеціалістами

2017

144,8

-

За період 2017 року пройшли курси підвищення кваліфікації 46 лікарів та 53 молодших медичних спеціалістів

 

 

Закупівля комп’ютерної техніки для інформаційної медичної системи для лікувально-профілактичних закладів

2017

 

8,6

(бюджет міста)

38,0

(благодійна допомога)

Придбано 1 персональний комп’ютер в кабінет ЛКК, за благодійні кошти надійшло 3 персональних комп’ютера

 

 

Створення нових типів дитячих закладів оздоровлення: наметового містечка, дитячого закладу праці та відпочинку

2017

70,0

-

Протягом  2017 року нові типи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей у місті не створювалися. Функціонували 4 дитячі заклади відпочинку-табори з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх навчальних закладів  міста Нетішина і ПЗОВ «Віськово-спортивний наметовий табір «Форпост», організований СК «Пульсар»

 

 

Здійснення поступової модернізації, облаштування, реконструкції та капітального ремонту спортивних споруд міста для популяризації здорового способу життя

2017

-

-

У 2017 році не відбувалося облаштування, реконструкція та капітальний ремонт спортивних споруд міста

10.

Збільшення доходів населення та соціальний захист

Створення нових робочих місць з належними умовами та оплатою праці

2017

-

-

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць міським центром зайнятості забезпечено надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування. Упродовж 2017 року 8 роботодавців отримали таку компенсацію за працевлаштування 10 безробітних громадян на нові робочі місця, в тому числі в пріоритетних видах економічної діяльності. З метою виконання завдань зі збереження та створення робочих місць, вирішення питань зайнятості населення спільно з учасниками соціального діалогу проведено 44 семінари для роботодавців. Всього в семінарах взяли участь                      532 роботодавця. У 2017 році відкрито швейний цех, в якому створено 60 нових робочих місць

 

 

Недопущення випадків виплати заробітної плати нижче законодавчо встановленого мінімуму на підприємствах, установах та організаціях міста за умови повної зайнятості працівників

2017

-

-

Забезпечено контроль за станом підвищення розміру середньої заробітної плати суб’єктами господарювання, керівників яких було заслухано на засіданнях міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

               

 

 

 

Посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань праці

2017

-

-

Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради у 2017 році розміщено 32 інформації про необхідність дотримання законодавства про працю на офіційному сайті управління, 16 інформацій на офіційному сайті Нетішинської міської ради, 10 інформацій в газеті «Нетішинський вісник», 3 відеоролика на телеканалі ТОВ ТРК «Лотел-СКТБ».

20 листопада 2017 року прийнято на посаду спеціаліста I категорії відділу з питань торгівлі та підприємництва управління економіки виконавчого комітету міської ради, на якого покладено функції інспектора праці. Упродовж грудня 2017 року інспектором праці проінформовано суб’єктів господарювання, що використання не задекларованої праці – грубе порушення трудового законодавства. Окрім того, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу на підтримку легалізації праці у КП НМР «Нетішинський міський ринок», у магазині «Універмаг», супермаркеті «Наш край», офісних приміщеннях, які розташовані в будівлі готелю «Горинь», спортивно-оздоровчому комплексі «Банька» та інших обʼєктах торгівлі та сфери послуг міста. Також інспектором праці розповсюджено пам’ятки про основні права та переваги під час перебування в офіційних трудових відносинах «Поважай свою працю і відстоюй свої права!»

 

 

Детінізація трудових відносин, зокрема через укладення трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками.

Здійснення спільних з контролюючими органами заходів, спрямованих на додержання трудових прав працівників, легалізацію заробітної плати та захисту прав застрахованих осіб, погашення заборгованості зі сплати страхових внесків

2017

-

-

У 2017 році міською робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради проведено 3 рейди-обстеження підприємців, які займаються торгівлею та орендують торгові площі на території КП НМР «Торговий центр», КП НМР «Нетішинський міський ринок» та в магазині «Універмаг». Для 116 суб’єктів господарювання надано роз’яснення щодо порядку використання найманої праці відповідно до вимог чинного трудового законодавства та щодо соціальних ризиків для громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно. Всім фізичним особам-підприємцям надані пам’ятки для роботодавця щодо належного працевлаштування найманих працівників та оплати праці

 

 

Виконання заходів Програми зайнятості населення м. Нетішин на період до                 2017 року

2017

-

-

Упродовж 2017 року до Нетішинського міського центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулись 842 безробітних громадянина. Всього з початку року перебувало на обліку 1458 безробітних, що менше на 364 осіб, ніж за 2016 рік. На обліку з числа зареєстрованих безробітних перебувало                       89 вивільнених осіб, 495 осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі 86 осіб з інвалідністю.

Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 01 січня 2018 року становить 616 осіб, з них – 371 жінки, 259 - особи з числа молоді до 35 років, 231 особа, які підпадають під п’ятивідсоткову квоту, в тому числі                 34 особи з інвалідністю.

Упродовж 2017 року всього працевлаштовано 544 незайнятих осіб, з них 272 – зареєстровані безробітні, рівень працевлаштування становив 20,3%. Одноразово виплачено допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності 6 безробітним. Організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 74 безробітних громадян. До виконання робіт тимчасового характеру протягом звітного періоду було залучено 50 осіб.

В цілому заходами активної політики зайнятості населення було охоплено 402 особи,  що складає 27,6% від зареєстрованих у службі зайнятості. Упродовж 2017 року працевлаштовані 123 особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

 

 

 

 

Надання соціальної допомоги, пільг та посилення соціальної справедливості при наданні пільг населенню

2017

 

 

Кількість звернень за наданням усіх видів соціальних допомог, компенсацій та субсидій за 2017 рік склала 3139, загальна чисельність одержувачів всіх видів соціальних допомог (без врахування одержувачів субсидій) у грудні 2017 року становила 2626 осіб. Загальна сума коштів для фінансування всіх видів допомог за 2017 рік становила 44968,4 тис. грн., що на 3104,8 тис. грн. або на 7 % більше від фінансування за 2016 рік. Упродовж 2017 року через ЦНАП прийнято 942 заяви на призначення та перерахунку житлових субсидій. Всього призначено та перераховано субсидій упродовж 2017 року 3783 сім’ям.

Нараховано за 12 місяців 2017 року субсидій на суму 8216,0 тис. гривень

 

 

Надання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам

2017

 

927,9

За 2017 рік взято на облік 27 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким видані відповідні довідки. Всього станом на 01.01.2018 року перебувають на обліку                      154 ВПО – 117 дорослих ВПО та 37 дитини. Виплачена упродовж 2017 року щомісячна адресна грошову допомога сім’ям, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на суму 927,9 тис. гривень

 

 

Здійснення заходів щодо створення необхідних умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень

2017

140,0

30,4

Упродовж 2017 року виготовлено 3 з’їзди, 6 поручнів, здійснено ремонт 2 індивідуальних пандусів для інвалідів І групи, виділено та відремонтовано приміщення у під’їзді для зберігання електроскутера для інваліда І групи (вул. Михайлова, 14).

Замовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво пандусу до центрального входу гуртожитку № 1 на вул. Набережна, 1, де проживає сім'я дитини-інваліда, яка користується інвалідним візком та на будівництво пандусу до житлового будинку на вул. Будівельників, 4.

Виконано КП НМР «ЖКО» робіт на загальну суму                30,4 тис. гривень

 

 

Зменшення масштабів бідності та пом’як-шення її проявів, покращення добробуту жителів міста, посилення соціального захисту населення шляхом виконання міської програми «Турбота» на 2017 рік

2017

3696,8

2674,7

Всього на виконання програми «Турбота» за 2017 рік використано коштів бюджету міста на суму 2674,7 тис. грн., що на 1559,0 тис. грн. або у 2,4 рази більше, ніж за  2016 рік

 

 

 

Придбання обладнання для організації реабілітаційного процесу для Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів

2017

1040,6

150,2

Нетішинським центром соціальної реабілітації дітей - інвалідів протягом 2017 року придбана для надання реабілітаційних послуг ванна бальнеологічна Гейзер ВБ-04 вартістю – 140,6 тис.грн. та бігова доріжка вартістю 9,6тис. гривень

 

 

Придбання обладнання для Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2017

186,2

309,8

В 2017 році Нетішинським територіальним центром прийнято участь у конкурсному відборі заявок на придбання проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області», за результатами розгляду та оцінювання, заявка Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) визнана однією з переможців. Загальна сума, рекомендована для співфінансування проекту склала 309859,00 гривень. На означені кошти отримано масажне обладнання («Шведська стінка», вібромасажер, багатофункціональний масажний стіл з комплектом аксесуарів, установка механотерапевтична, стілець складний для масажу, масажний стіл з отвором для обличчя, апарат для електролікування, портативний професійний вакуумний масажер, апарат для електротерапії, апарат для біостимуляції АЕСТ-01 восьмиканальний, ручний масажер для тіла

 

 

Надання послуг з перевезення окремих категорій громадян (інвалідів 1-ї, 2-ї груп та дітей-інвалідів) –«Соціальне таксі» 

2017

700,0

-

На зазначені цілі кошти не виділялись

 

 

 

Виконання міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік

2017

1874,2

 

598,0

Станом на 01.01.2018 р. на обліку перебуває                           211 учасників АТО, з них 192 особи мають статус учасника бойових дій, 6 осіб отримали статус інваліда війни (1 особа – ІІ групи, 5 осіб – ІІІ групи), 14 осіб – статус члена сім'ї загиблого/померлого учасника АТО.

У 2017 році за рахунок коштів бюджету міста:

- надано пільгу на оплату за користування житлом (звільнення від квартирної плати) – на суму 40,4 тис. грн.;

- надано одноразову матеріальну допомогу – для                      97 учасників АТО на суму 121,0 тис. грн.; (з них                        8 особам по 1000 грн., 8 особам на лікування по 3000 грн., 1 особі на лікування 5000 грн.);

- надано матеріальну допомогу для увічнення пам’яті – для 5 сімей загиблих учасників АТО на суму 25,0 тис. грн.;

- відшкодовано витрати на придбання лічильників обліку води – для 5 учасників АТО на суму 3,5 грн.;

- безкоштовно відвідують колективи закладів культури – 31 дитина учасників АТО;

- безкоштовно харчуються у закладах освіти – 111 дітей на суму 206,8 тис. грн.;

- допомога та підтримка громадській організації воїнів АТО – 49,0 тис. грн.;

- забезпечення землею – для 78 особам надані дозволи на виготовлення документації із землеустрою, з них 57 осіб вже оформили земельні ділянки;

- забезпечено безкоштовними путівками – 25 осіб (з них 22 особи УБД, 1 особа інвалід 2 групи та 2 особи інваліди 3 групи )  на суму 178,0 тис. грн., у т. ч за рахунок коштів бюджету міста - 147,6 тис. гривень

 

 

Поточний ремонт приміщення управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради

2017

167,8

158,4

Здійснено поточний ремонт приміщення

 

 

 

Вчасне встановлення статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та їх влаштування під опіку, піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та усиновлення

2017

-

-

Систематично поновлюється банк даних щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дані про дітей внесені, поповнюються та поновлюються в Єдиній аналітичній системі “Діти”. Всім дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей, вчасно надаються відповідні статуси: станом на 01.01.2018 року 16 дітей мають статус дітей-сиріт, 35 дітей – статус дітей, позбавлених батьківського піклування. За звітний період поставлено на первинний облік служби у справах дітей 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 3 дітям вчасно надано статус дитини-сироти, 3 дітям – статус дитини, позбавлених батьківського піклування. Діти влаштовані під опіку родичів. Знято з первинного обліку служби у справах дітей за звітний період (у зв’язку з досягненням дітьми повноліття) 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради перебуває 51 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. Із них: 50 дітей перебувають  під опікою (піклуванням) громадян, 1 дитина - на повному державному утриманні Нетішинського професійного ліцею.

У місті функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 особа із числа дітей-сиріт Одна прийомна сім’я за звітний період, у зв’язку з досягненням прийомною дитиною повноліття, припинила своє функціонування. Одну прийомну сім’ю створено у червні цього року, до якої  влаштовано на виховання та спільне проживання 3 дитини, позбавлених батьківського піклування. На контролі служби у справах дітей перебуває 31 дитина, усиновлена громадянами міста

 

 

Виконання міської програми соціального захисту та матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки

2017

80,5

79,5

У 2017 році з метою підтримки та заохочення опікунів, піклувальників, прийомних батьків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в рамках заходу “Від усієї душі” опікунам, піклувальникам, прийомним батькам надано подарунки на суму 9 тис 984 гривень. До Міжнародного дня захисту дітей, в рамках акції “Творімо добро дітям” дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вручено солодощі на суму 6491,40 гривень. В рамках акції “Готуємо дітей до школи” виплачено кошти у сумі                  49,9 тис. грн. на придбання шкільної та спортивної форми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В рамках акції “Зима” для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 19 грудня 2017 року організовано та проведено свято Миколая та 26 грудня 2017 року  новорічний ранок, на яких дітям вручені подарунки від виконавчого комітету міської ради.

Згідно з вимогами чинного законодавства у 2017 році виплачена одноразова грошова допомога 11 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річчя.

Обстежені умови проживання 61 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, які влаштовані під опіку, піклування, прийомні сім’ї міста Нетішина. Складено 20 звітів про стан утримання усиновлених дітей в сім’ях усиновителів міста Нетішина. Здійснено 10 перевірок цільового витрачання державної допомоги при усиновленні дитини. Складені та затверджені індивідуальні плани соціального захисту дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Організовано та забезпечено проходження медичного огляду (двічі на рік) дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях. Організовано безкоштовне відвідування впродовж року дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 4 циркових вистав.

Забезпечено оздоровлення влітку 2017 року 38 дітей із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Здійснюється контроль щодо надання пільг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, відповідно до вимог чинного законодавства: безкоштовні обіди для дітей такої категорії в шкільних їдальнях, звільнення опікунів від оплати за харчування підопічних в дошкільних  навчальних закладах, видача Єдиних квитків, оздоровлення дітей, тощо.

Протягом звітного періоду постійно надавалась юридична, психологічна, соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям опікунів (піклувальників), усиновителям, прийомним сім’ям з питань захисту прав дітей, щодо здорового гармонійного фізичного та психологічного розвитку дітей, їх навчання та змістовного відпочинку

 

 

Виявлення, облік та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Надання комплексу соціальних послуг сім’ям та здійснення заходів для відновлення їх соціальних функцій

2017

-

-

Проводилася робота щодо раннього виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Систематично поновлювався банк даних щодо дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою надання їм своєчасної відповідної допомоги,  проводився моніторинг щодо кількості дітей, які проживають у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах. Впродовж 2017 року було взято на облік 23 дітей, знято з обліку  29 дітей (всього перебувало 82 дитини). Наразі на обліку 53 дитини, які проживають у 33 сім’ях. Так, протягом року під соціальним супроводом перебувало 9 сімей/19 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Впродовж 2017 року від суб’єктів соціальної роботи щодо взяття на облік дітей надійшло 4 повідомлення щодо 9 дітей. Усі інші діти були виявлені службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради

 

 

Виконання міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2014-2018 роки

2017

231,0

-

Протягом 2017 року кошти на виконання програми не виділялись, що не дало змогу реалізувати заходи щодо придбання житлових приміщень у гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа, які не мають власного житла, проведення ремонту житла, що належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, тощо.

Разом з тим, проводилася робота щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

Виконання цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті на 2009-2017 роки

2017

1,0

-

У 2017 році на облік служби у справах дітей поставлено 1 сім’ю кандидатів в усиновлювачі, 4 кандидати в опікуни, які були призначені опікунами               6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім того, під опіку громадян влаштовано 2 дитини, позбавлених батьківського піклування, м.Нетішина, з дитячого будинку Хмельницької обласної ради. Усиновлено громадянами міста 2 дитини, позбавлених батьківського піклування.       Знято з місцевого обліку з усиновлення 1 дитину, у зв’язку з досягненням нею повноліття. Наразі на обліку служби у справах дітей перебуває 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, з приводу якої виникли юридичні підстави для усиновлення.

Протягом звітного періоду надано направлення для                    4 батьків (два подружжя), для проходження навчання потенційних кандидатів у прийомні батьки, з яких одне подружжя стало прийомними батьками 3 дітей, позбавлених батьківського піклування

11.

Підвищення рівня безпеки та захисту громадян

Проведення профілактичних заходів, спрямованих на подолання негативних проявів серед дітей, запобігання бездоглядності, безпритуль-ності, профілактика правопорушень у підлітковому середовищі (в рамках програми запобігання дитячій бездоглядності у місті на 2016-2020 роки)

2017

34,0

27,700

Організовано і проведено 90 спільних цільових рейди, з них 37 рейдів проведено спільно з поліцією, за результатами  надано відповідну допомогу дітям згідно з виявленими фактами, а саме: виявлено 59 дітей,                       6 дітей повернуто на навчання, 2 дітей вилучено з розважальних закладів та повернуто батькам, 2 дітей (циган), які жебракували вилучено з вулиці та повернуто батькам, 1 дитину, яка самовільно залишила місце проживання, розшукано та теж повернуто батькам. Виявлено 4 факти продажу підліткам алкоголю та тютюнових виробів, ініційовано притягнення 8 батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, попереджено 21 батька, проведено консультативні та профілактичні бесіди з 557 дітьми та батьками, надано  матеріальну та речову допомогу для 408 дітям.  

З метою профілактики негативних проявів в дитячому середовищі організовано проведення 12 тижнів профілактики бездоглядності, правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя, в ході яких працівниками служби спільно з працівниками управління соціального захисту населення, членами лекторської групи проведено індивідуальні профілактичні бесіди з дітьми навчальних закладів міста, лекції на теми: „Підліткам про кримінальну відповідальність”, “Правда про наркотики”, “Підліткам про працю”, “Алкоголь та злочин”, “Підліткам про право”, “Чи варто ризикувати?”,“Ні паління! Ми – здорове покоління”, “Алкоголь та наркотики – штучні злети і болючі падіння”. “Що ти знаєш про свої права?”, “Пам’ятай про відповідальність”, “Про відповідальне батьківство”.

Розроблено план та графік проведення лекцій лекторською групою, яка діє при службі. З метою просвітницької роботи проводяться зустрічі з учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста. Членами лекторської групи проведено лекції: “Алкоголь та злочин”, “Ні палінню! Ми – здорове покоління”, “Алкоголь та наркотики – зло”.

До 20 листопада 2017 року службою у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради проведено акцію “День спільних дій в інтересах дітей”, в рамках якої проведено зустрічі з підлітками, з метою їх консультування на тему: “Підліткам про право”.

Спільно з управлінням освіти, відділенням поліції, управлінням соціального захисту населення організовано та проведено Всеукраїнську акцію “16 днів проти насильства”, яка проходила з 25 листопада по 10 грудня. В рамках акції проведено відео-лекторії в загальноосвітніх закладах міста, до яких залучено більше 400 підлітків. На сайті Нетішинської міської ради розміщено матеріали щодо надання службою у справах дітей послуг населенню, зокрема дітям, які потерпають від насильства в сім’ї. А саме: “Наслідки насильства над дітьми”, “Діти – не об’єкт для насильства”

На виконання заходів до Тижня права, проведено лекторії “Підліткам про кримінальну відповідальність”.

У 2017 році кількість правопорушень, вчинених дітьми, залишилась на  рівні 2016 року  (з 37 до 36).

Криміногенна ситуація в підлітковому середовищі міста не стабільна, але контрольована, кількість адміністративних правопорушень збільшилась із 66 до 77. Збільшилася кількість крадіжок (з 2 до 4). Вдалося досягти зниження питомої ваги підліткової злочинності на 37,5%. Зменшилась кількість учнів, які стали причетними до скоєння злочинів (з 8 до 3)

 

 

Забезпечення здійснення постійного моніторингу стану травматизму невиробничого характеру, вжиття дієвих заходів з попередження причин його виникнення, зменшення негативних наслідків з подальшим оприлюдненням результатів у засобах масової інформації

2017

-

-

Враховуючи спільно проведену роботу управлінь, відділів  виконавчого комітету міської ради та суб’єктів господарювання з профілактики запобіганню травматизму невиробничого характеру, кількість нещасних випадків в 2017 році в порівнянні з 2016 роком зменшилась на 23%. З метою попередження нещасних випадків невиробничого характеру, постійно ведеться роз'яснювальна робота через місцеві ЗМІ та шляхом розповсюдження наочної інформації 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій, Нетішинськими курсами ІІІ категорії, відділом з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради

 

 

Реалізація державної політики, спрямованої на гарантування безпеки і захисту населення та територій, матеріальних і культурний цінностей та довкіллі від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період, збереження життя та здоров’я працівників усіх галузей економіки у процесі трудової діяльності

2017

-

277,99

Відбулося 5 засідань Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і НС, на яких розглянуто 22 питання. У  2017 році на виконання актів Кабінету Міністрів України, наказів і директив начальника Цивільного захисту України та Хмельницької області, а також рішень міської ради та її виконавчого комітету в місті Нетішин проведені такі найважливіші заходи: чотири комплексні щоквартальні перевірки (23 лютого, 25 травня, 31 серпня, 17 листопада) системи оповіщення міста із вмиканням електросирен та доведення до населення інформації про них через засоби масової інформації, штабне тренування з органами управління та силами цивільного захисту Нетішинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, засідання комісії з питань евакуації міста Нетішин, 29 листопада проведене штабне тренування на тему: «Дії органів управління , сил та засобів цивільного захисту м.Нетішин з відпрацювання спільних дій щодо проведення евакуаційних заходів при виникненні комунальної аварії на Хмельницькій АЕС», розроблений план реагування на надзвичайні ситуації техногенно-екологічного і природного характеру міста Нетішин. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у 2017 році придбано таблетки калію-йодиту – 8985 упаковок на суму 134595,3 грн. та засоби індивідуального захисту (респіратори) – 25698 шт. на суму 143394,84 гривень

 

 

Створення, поновлення та використання місцевого матеріального резерву для лік-відації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків

2017

111,403

24,699

Відповідно до цільової програми створення, поновлення та використання місцевого матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуаціц техногенного та природного характеру та  природного характеру та їх наслідків у м.Нетішин Хмельницької області на 2016-2020 роки,  в 2017 році з бюджету міста виділено 111403 грн., з них закуплено бензоріз на суму 24699 грн. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.03.2017 № 149/2017 «Про порядок створення, поновлення та використання місцевого матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у місті Нетішині» встановлено, що заходи з накопичення, поповнення та утримання матеріальних запасів здійснюють управління з питань ЦЗН ВК НМР, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Нетішинський міський ринок». Накопичення місцевого матеріального резерву від потреби – 15 відсотків

 

 

Перевірка стану цивільного захисту населення і території від виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

2017

-

-

Щомісяця, згідно з затвердженим графіком, перевіряються захисні споруди цивільного захисту. Згідно затверджених щомісячних графіків патрулювань проводяться спільні патрулювання з 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області по лісових масивах та водних об'єктах. Комісійно перевіряється полігон твердих побутових відходів, артезіанські свердловини

 

 

Виконання заходів з приведення захисних споруд цивільного захисту, в стан придатний до використання за призначенням

2017

2610,0

2280,613

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження у 2017 році, проведено поточні ремонти захисних споруд                             №№ 86144, 86192 (на суму 56,2 тис.грн) та розпочато капітальний ремонт ЗС № 86235 (2074,019 тис.грн.).

З бюджету міста виділено кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації на 3 захисні споруди (137,45), на дві захисні споруди №№ 86138, 86193 розроблена відповідна проектна документація

 

 

Покращення забезпечення пожежної частини у м.Нетішин

2017

200,0

200,0

Відповідно до цільової програми забезпечення пожежної безпеки на об'єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у м.Нетішин Хмельницької області на 2016-2020 роки, у першому кварталі для 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області виділено з бюджету міста 200000 гривень

 

 

Навчання персоналу для забезпечення цивільного захисту та безпеки населення міста

2017

19,186

-

За 2017 рік підвищили кваліфікацію у сфері цивільного захисту у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області 28 керівних кадрів і фахівців ЦЗ міста Нетішин. На Нетішинських  курсах ІІІ категорії пройшли навчання 133 фахівці цивільного захисту. Серед населення, яке не зайняте у сфері виробництва та обслуговування, консультаційний пункт на базі КП НМР "ЖКО" прийняв 279 осіб

 

 

Визначення та облаштування місць масового відпочинку людей на водних об’єктах

2017

-

-

Розроблений та затверджений План заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста Нетішина. Розпорядженням міського голови від                          14 квітня 2017 року № 64/2017-р визначено місце масового відпочинку населення у літній період - водойма "Озеро для купання". В місцях, що заборонені для купання та рибальства, а також небезпечних ділянках на водоймищах міста ВП «ХАЕС» встановлені попереджувальні плакати з написами «Купатись заборонено!». КП НМР «Благоустрій» здійснено обстеження та очищення від сторонніх предметів дно  водойми "Озеро для купання",  оформлено паспорт пляжу і за даними Нетішинського МВ лабораторних досліджень ДУ «Хмельницький обласний центр Держсанепідемслужби», вода у водоймі у межах санітарних норм.

Працює сезонний рятувальний пост (КП НМР «Благоустрій» укладений договір з КУ «Славутська міська рятувально-водолазна служба»). Купальний сезон закінчився 31 серпня 2017 року

12.

Розвиток туристичного та культурного потенціалу

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

2017

1535,9

281,9

Упродовж 2017 року для закладів культури придбано мультимедійна апаратура, музичні інструменти, комп’ютерна техніка, сценічні костюми тощо

 

 

Проведення культурно-мистецьких акцій, фестивалів, конкурсів та свят

2017

 

 

Другий рік поспіль проведено у місті Всеукраїнський фестиваль «ВернісажЕнергофест». Окрім цього, упродовж року проведено 236 культурно-мистецьких заходів присвячених загальнодержавним, визначним датам тощо

 

 

Участь творчих колективів КЗ «Палац культури міста Нетішин» у конкурсах, фестивалях тощо

2017

55,2

60,7

Творчі колективи закладу взяли участь у 28 конкурсах різних рівнів. Зокрема, вокально-естрадна студія «Срібні нотки» - у Міжнародному фестивалі вокалу та музики «Бойс бенд «NS» (м.Рига, Латвія), театр-студія «Маски» - VII міжнародному фестивалі «Паралельні світи» (м.Барановичі, Білорусь)

 

 

 

 

Пріоритет 5. Забезпечення прозорості діяльності влади та підвищення інформаційної безпеки

13.

Підвищення якості надання послуг виконавчим комітетом міської ради

Впровадження електронного документообігу

2017

186,6

186,6

Придбано комп'ютерну програму-програмне забезпечення "Управлінський контроль виконавчого комітету Нетішинської міської ради". Впроваджено електронний інструмент «Громадський бюджет»

 

 

Удосконалення надання адміністративних послуг

2017

150,0

150,0

У 2017 році придбано комп’ютерну програму ЦНАП-SQS

14.

Підвищення відповідальності у сфері державних закупівель

Впровадження системи електронних державних закупівель

2017

-

-

Упродовж 2017 року закупівля товарів, робіт, послуг здійснювалась із застосуванням електронної системи закупівель

15.

Забезпечення прозорості діяльності влади та підвищення інформаційної безпеки

Сприяння у висвітленні діяльності міської ради та її виконавчого комітету у засобах масової інформації, на наявних медіа-ресурсах та у соціальних мережах

2017

-

-

Діяльність міської ради та її виконавчого комітету міської ради постійно висвітлювалась у газеті «Нетішинський вісник», на сторінці Фейсбук, офіційному сайті міської ради, ТОВ ТРК «Лотел-СКТБ»

 

 

Організація та проведення прес-конференцій, засідань “круглих столів” та виступів на телебаченні за участі керівників виконавчих органів міської ради

2017

-

-

Упродовж 2017 року міським головою проводились прес-конференції, на яких доводилась до відома мешканців міста актуальна інформація про проведену роботу. Також міський голова звітував перед виборцями про виконану роботу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік соціальних інвестиційних проектів, що реалізовувалися у 2017 році (за рахунок усіх джерел фінансування)

 

 

з/п

Найменування інвестиційного проекту

Період реалізації
(рік початку і закінче-ння)

Результативність реалізації проекту

Кошто-рисна вартість проекту,

тис. гривень

Обсяг фінансування у 2017 році, тис.гривень:

 

усього

у тому числі за рахунок:

 

коштів державного бюджету

коштів від-повідних місцевих бюджетів

інших джерел фінансу-вання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ОСВІТА

 

Планові

 

1.

Реконструкція тіньових навісів дошкільного начального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 3 «Дзвіночок» по вул.Набережна, 17 в м.Нетішин Хмельницької області

2017

Приведення у належний стан тіньових навісів у ДНЗ

704,3

604,844

604,844

 

 

 

2.

Капітальний ремонт будівлі (заміна автоматичної пожежної сигналізації на сертифіковану) дошкільного навчального закладу №5 (ясла-садок) "Теремок" по просп.. Незалежності, 17 м. Нетішин Хмельницької області

2017

Заміна автоматичної пожежної сигналізації на сертифіковану

296,1

252,671

228,225

22,446

 

 

Охорона здоров’я

 

Пріоритетні

 

3.

Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу лікарні по вул.Лісова,1/1 в м.Нетішин Хмельницької області

2017

Приведення у належний стан будівлі лікарні

1315,6

1146,206

 

1146,206

 

 

4.

Капітальний ремонт покрівлі будівлі поліклініки по вул.Лісова,1 в м.Нетішин Хмельницької області

2017

Приведення у належний стан будівлі поліклініки

1355,5

1103,764

 

1103,764

 

 

5.

Капітальний ремонт будівлі акушерського відділення КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» по вул.Лісова,1/3 в м.Нетішин Хмельницької області

2017

Приведення у належний стан будівлі акушерського відділення

678,2

579,034

 

579,034

 

 

6.

Капітальний ремонт частини будівлі головного корпусу лікарні по вул.Лісова, 1/1 в м.Нетішин Хмельницької області

2017

Приведення у належний стан будівлі лікарні

8330,5

5173,717

4000,00

1173,717

 

 

Культура

 

Планові

 

7.

Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу "Нетішинська міська школа мистецтв" по пр.Курчатова, 5 в м.Нетішин Хмельницької області

2017

Приведення у належний стан будівлі закладу

556,9

457,974

 

457,974

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

Планові

 

8.

Капітальний ремонт ліфта у житловому будинку на вул.Будівельників,4

2017

Приведення у належний стан ліфтів у житлових будинках

824,6

824,6

 

824,6

 

 

9.

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на вул.Будівельників, 4

2017

Приведення у належний стан житлових будинків

390,8

307,252

 

307,252

 

 

Інші

 

10.

Капітальний ремонт адміністративного будинку (приміщення захисної споруди цивільного захисту (ЦО) № 86235), м. Нетішин, вул. Шевченка, 1

2017

Приведення захисної споруди цивільного захисту до готовності

2123,7

2074,02

2074,02