Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Інформуємо громадськість міста про виконання бюджету міста Нетішина у січні 2016 року

У січні 2016 року до загального та спеціального фондів бюджету міста за рахунок усіх джерел надійшло 17109,3 тис. грн. доходів, з них податків, зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 9154,7 тис. гривень.

Темп росту власних доходів міста до відповідного періоду минулого року склав 113,3 відсотка.

До загального фонду бюджету міста у січні 2016 році за рахунок усіх джерел надійшло 16685,1 тис. гривень. У структурі доходів загального фонду власні надходження складають 52,3% (8730,5 тис. гривень).

Виконання доходів загального фонду у січні 2016 року до показників затверджених міською радою на відповідний період, без врахування міжбюджетних трансфертів, становить 111,8 відсотка.

Основний приріст доходів загального фонду досягнуто завдяки росту надходжень по податку та збору на доходи фізичних осіб. Даний податок у структурі доходів загального фонду бюджету займає найбільшу питому вагу (76,8 %). У січні 2016 року надійшло 6700,7 тис. грн. податку та збору на доходи фізичних осіб. Темп приросту, до відповідного періоду минулого року склав 26,2 відсотка. Основним платником податку на доходи фізичних осіб по м.Нетішин є ВП „ХАЕС” НАЕК „Енергоатом”. Питома вага ВП „ХАЕС” у сплаті даного податку у січні 2016 року становила 77 відсотків.

Значним джерелом доходів бюджету міста є надходження земельного податку та орендної плати за землю, надходження яких у січні 2016 року склали 742,9 тис. гривень. У структурі доходів загального фонду бюджету даний податок займає 8,5 відсотка.

Інші надходження загального фонду бюджету міста становлять 14,7 відсотка  (1286,9 тис. грн.), з них:

- акцизний податок  – 428,1 тис. грн.;

- місцеві податки і збори (окрім плати за землю) –797,1 тис. грн.;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 53,4 тис. грн.;

- решта – 8,3 тис. гривень.

У м. Нетішин в середньому на одного жителя припадає 235,96 грн. доходів загального фонду бюджету міста, що на 26,16 грн. більше відповідного періоду минулого року.

Доходів спеціального фонду (без врахування офіційних трансфертів) надійшло у сумі 424,2 тис. гривень.

Найбільший відсоток у структурі спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 99,1 відсотка або 420,5 тис. гривень.

Касові видатки за січень 2016 року по загальному фонду бюджету міста склали 14213,1 тис.грн., по спеціальному фонду 316,9 тис.грн. До відповідного періоду минулого року видатки загального фонду зросли на 3112,2 тис. грн., по спеціальному фонду  зменшились на 166 тис.гривень.

На захищені статті бюджету міста спрямовано 13770,9 тис.грн., що становить 97 % касових видатків бюджету міста.

Значну питому вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 50 відсотків, видатки на поточні трансферти – 11 відсотків, видатки на соціальне забезпечення – 30 відсотків, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4 відсотка.

За  січень 2016 року із загального фонду місцевого бюджету на харчування спрямовано 257,7 тис.грн.

По державному управлінню  касові видатки за  січень поточного року склали 1197,4 тис. грн., в тому числі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 7,9 тис. грн., що на 3,6 тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року.

Касові видатки по галузі „Освіта” по загальному фонду бюджету за                               січень 2016 року здійснено в сумі 4814,2 тис. грн., що становить 34 % касових видатків бюджету міста. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду здійснено в сумі 309,4 тис.грн., видатки на харчування склали 245,3 тис.грн., у тому числі: в дитячих садочках – 140,6 тис.грн., у загальноосвітніх школах – 93,2 тис. грн., професійно –технічних закладах – 11,5 тис. гривень.

Касові видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення за відповідний період склали 4323,4 тис. грн., в тому числі видатки на соціальне забезпечення –            4100,8 тис. гривень.

Видатки по галузі „Охорона здоров’я” по загальному фонду за січень 2016 року склали 1486,3 тис. гривень.

Видатки по галузі „Культура і мистецтво” за  січень 2016 року склали 701,9 тис. гривень. Питома вага касових видатків по галузі в бюджеті міста становить 5 відсотків.

Видатки загального фонду на житлово – комунальне господарство за вказаний період склали 161,8 тис.грн. - видатки на благоустрій міста.

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету за січень 2016 року склали 316,9 тис. грн., зокрема по галузях : „Державне управління” – 0,2 тис.грн., „Освіта” – 207,1 тис.грн., „Охорона здоров’я” – 79,3 тис.грн., „Культура і мистецтво” – 30,3 тис. гривень.

Фінансове управління

виконавчого комітету міської ради