Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Інформуємо громадськість міста про виконання бюджету міста Нетішин у 2018 році

У 2018 році бюджетом міста отримано 384 101,06 тис.гривень доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів). 

Темп росту власних доходів міста до відповідного періоду минулого року склав 121,3%.

До загального фонду бюджету міста у 2018 році надійшло  366 441,2 тис.гривень. У структурі доходів загального фонду власні надходження складають 64,9 відсотка ( 237 777,4 тис.гривень).

Виконання доходів загального фонду до показників затверджених міською радою на 2018 рік, без врахування міжбюджетних трансфертів, становить 101,5 %.

Надходження у вигляді офіційних трансфертів становлять 128 663,8 тис.гривень, у тому числі: освітня субвенція – 38 781,5 тис.гривень, медична субвенція – 28 463,2 тис.гривень.

Основний приріст доходів загального фонду досягнуто завдяки росту надходжень по податку та збору на доходи фізичних осіб. Даний податок у структурі доходів загального фонду бюджету займає найбільшу питому вагу (73,9%). У
2018 році надійшло 175 657,5 тис.гривень податку та збору на доходи фізичних осіб. Темп приросту до відповідного періоду минулого року склав 24,1%. Основним платником податку на доходи фізичних осіб по м.Нетішин є ВП „ХАЕС” НАЕК „Енергоатом”, питома вага якого у сплаті даного податку становить 70,6 %.

Другим за обсягом джерелом доходів бюджету міста є надходження земельного податку та орендної плати за землю, надходження яких у 2018 році склали 30 109,6 тис.гривень. У структурі доходів загального фонду бюджету даний податок займає 12,7 %.

Решта надходжень загального фонду бюджету міста становлять 13,4 % (32 010,3 тис.гривень), з них:

            - акцизний податок – 8 827,0  тис.гривень;

- місцеві податки і збори (окрім плати за землю) – 17 917,8 тис.гривень;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 990,1 тис.гривень;

- решта – 4 275,40 тис.гривень.

У м.Нетішин в середньому на одного жителя припадає 6 443,83 гривень доходів загального фонду бюджету міста, що на 1 121,48 гривень більше відповідного періоду минулого року.

Доходів спеціального фонду, без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 12 129,0 тис.гривень.

Найбільший відсоток у структурі спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 85,7 % або  10 398,3 тис.гривень.

За січень – грудень 2018 року по загальному фонду бюджету міста касові видатки становлять 353697,3 тис.грн., в тому числі по галузях:

- «Державне управління» - 42359,2 тис.грн. в тому числі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 286,5 тис.грн., що на 59,5 тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року;

- «Освіта» – 129343,8 тис.грн., що становить 37 % касових видатків бюджету міста. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду здійснено у сумі 3803,1 тис.грн., видатки на харчування склали 5379,8 тис.грн.;

- «Охорона здоров’я» - 57051,2 тис.грн.;

- «Соціальний захист і соціальне забезпечення» - 62108,9 тис.грн., у тому числі видатки на соціальне забезпечення – 54492,4 тис.грн.;

- «Культура і мистецтво» - 10774,8 тис.грн., питома вага касових видатків по галузі в бюджеті міста  становить 3 %;

- «Фізична культура і спорт» - 748,4 тис.грн;

- «Житлово – комунальне господарство» - 18803,5 тис.грн., з них: утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово – комунального господарства – 423,2 тис.грн., організація благоустрою населених пунктів – 18230,3 тис.грн., регулювання цін/тарифів на житлово – комунальні послуги – 150 тис.грн.;

- «Економічна діяльність» - 5315,0 тис.грн.;

- «Інша діяльність» - 448,1 тис.грн.;

- «Реверсна дотація» - 26239,8 тис.грн.,

- «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» – 505,0 тис.грн

До відповідного періоду минулого року видатки загального фонду зросли на 47938,2 тис. грн.

Значну питому вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 46 відсотків, видатки на соціальне забезпечення – 16 відсотків, видатки на поточні трансферти – 15 відсотків, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 відсоток.

За січень - грудень 2018 року із загального фонду місцевого бюджету на харчування спрямовано 5913,6 тис.грн., з них: харчування дітей у дошкільних навчальних закладах спрямовано – 3073,9 тис.грн., у загальноосвітніх школах – 2305,9 тис.грн., оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 256,1 тис.грн., харчування дітей у Нетішинському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – 95,0 тис.грн., соціальні послуги з відпуску хлібобулочних виробів для соціально – незахищених жителів міста – 70,8 тис.грн., послуги з надання продуктових наборів для соціально – незахищених  верств населення міста – 111,9 тис.грн.

Касові видатки за вказаний період по спеціальному фонду здійснено у сумі 44802,9 тис.грн., зокрема по галузях: «Державне управління» – 547,7 тис.грн., «Освіта» – 16596,5 тис.грн., «Охорона здоров’я» – 10412,4 тис.грн., «Соціальний захист і соціальне забезпечення» – 1147,1 тис.грн., «Культура і мистецтво» – 1719,0 тис.грн., «Житлово – комунальне господарство» – 4288,9 тис.грн., «Економічна діяльність» – 9708,5 тис.грн., «Iнша діяльність» – 287,8 тис.грн., «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» – 95,0 тис.грн.