Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Інформуємо громадськість міста про виконання бюджету міста Нетішина у січні 2018 року

У січні 2018 року бюджетом міста отримано 26 430,5 тис.гривень доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів), що на 2,6 % або на 673,9 тис.гривень більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.

Темп росту загального та спеціального фондів бюджету міста (без урахування міжбюджетних трансфертів) до відповідного періоду минулого року склав 6,4 %.

До загального фонду бюджету міста у січні 2018 року надійшло 25 860,9 тис.гривень. У структурі доходів загального фонду власні надходження складають 63,5 відсотка (16 426,2 тис.гривень).

Виконання доходів загального фонду до показників затверджених міською радою на відповідний період, без врахування міжбюджетних трансфертів, становить 104,8 %.

Надходження у вигляді офіційних трансфертів у січні 2018 року – 9 434,7 тис.гривень, у тому числі: освітня субвенція – 2 943,0 тис.гривень, медична субвенція – 2 768,7 тис.гривень.

Основний приріст доходів загального фонду досягнуто завдяки росту надходжень по податку та збору на доходи фізичних осіб. Даний податок у структурі доходів загального фонду бюджету займає найбільшу питому вагу
(68,8 %). У січні 2018 року надійшло 11 306,6 тис.гривень податку та збору на доходи фізичних осіб. Темп приросту до відповідного періоду минулого року склав 7,5%. Основним платником податку на доходи фізичних осіб по м.Нетішин є ВП „ХАЕС” НАЕК „Енергоатом”, питома вага якого у сплаті даного податку становить 71,2 %.

Другим за обсягом джерелом доходів бюджету міста є надходження земельного податку та орендної плати за землю, надходження яких у січні 2018 року склали 2 502,5 тис.гривень. У структурі доходів загального фонду бюджету даний податок займає 15,2 %.

Решта надходжень загального фонду бюджету міста становлять 16,0 %
(2 617,1 тис.гривень), з них:

- акцизний податок  –  324,9  тис.гривень;

- місцеві податки і збори (окрім плати за землю) – 1 945,0 тис.гривень;

-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 68,5
тис.гривень;

- решта –  278,7 тис.гривень.

У м.Нетішин в середньому на одного жителя припадає 443,95 гривень доходів загального фонду бюджету міста, що на 27,33 гривень більше відповідного періоду минулого року.  

Доходів спеціального фонду надійшло 569,6  тис.гривень.  

Найбільший відсоток у структурі спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 99,6 % або 567,2 тис.гривень.

Касові видатки за січень 2018 року по загальному фонду бюджету міста склали 22781,2 тис.грн., по спеціальному фонду 354,9 тис.грн. До відповідного періоду минулого року видатки загального фонду зросли на 2168,5 тис. грн., по спеціальному фонду  збільшились на  81 тис.грн.

            Значну питому вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 50 відсотків, видатки на соціальне забезпечення – 17 відсотків, видатки на поточні трансферти – 12 відсотків, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 відсоток.

За  січень 2018 року із загального фонду місцевого бюджету на харчування спрямовано 312,4 тис.грн.

По галузі “Державному управління”  касові видатки за  січень поточного року становлять 4189,5 тис. грн., в тому числі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 33,9 тис. грн., що на 8 тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року.

Касові видатки по галузі „Освіта” по загальному фонду бюджету за
січень 2018 року здійснено в сумі 6883,6 тис. грн., що становить 30 % касових видатків бюджету міста. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду здійснено в сумі 196,5 тис.грн., видатки на харчування склали 303,0 тис.грн., у тому числі: в дитячих садочках – 168,5 тис.грн., у загальноосвітніх школах – 134,5 тис. грн.

Видатки по галузі “Охорона здоров’я” по загальному фонду за
січень 2018 року склали  4045,5 тис.грн.

Касові видатки по галузі “Соціальний захист і соціальне забезпечення за відповідний період становлять 4112,5 тис. грн., в тому числі видатки на соціальне забезпечення –  3751,2 тис.грн.

            Видатки по галузі «Культура і мистецтво» за  січень 2018 року склали
746,8 тис.грн.  Питома вага касових видатків по галузі в бюджеті міста
становить 3 %.

            Видатки загального фонду по галузі “Житлово – комунальне господарство” за вказаний період становлять 539,7 тис.грн -  організація благоустрою населених пунктів.

             Касові видатки  за січень 2018 року здійснено у сумі 354,9 тис.грн., зокрема по галузях: „Державне управління – 13,3 тис.грн., „Освіта – 144,6 тис.грн., „Охорона здоров’я – 193,5 тис.грн., ”Культура і мистецтво – 3,5 тис.грн.