Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Інформуємо громадськість містапро виконання бюджету міста Нетішина у І півріччі 2015 року

У І півріччі 2015 року до бюджету міста за рахунок усіх джерел доходів надійшло 100201,4 тис. гривень, з них до загального фонду надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів), без врахування офіційних трансфертів, 47732,0 тис. гривень.

Темп росту доходів загального фонду до аналогічного періоду 2014 року, у співставних умовах, без врахування офіційних трансфертів склав 114,7 відсотка.

Основний приріст доходів загального фонду досягнуто завдяки росту надходжень по податку та збору на доходи фізичних осіб. Даний податок у структурі доходів загального фонду бюджету займає найбільшу питому вагу (79,9 %). За 6 місяців 2015 року надійшло 38122,4 тис. гривень податку та збору на доходи фізичних осіб. Темп приросту, у співставних умовах, до відповідного періоду минулого року склав 8,4 відсотка. Основним платником податку на доходи фізичних осіб по м.Нетішин є ВП «ХАЕС» НАЕК «Енергоатом». Питома вага ВП «ХАЕС» у сплаті даного податку в січні-червні 2015 року становила 77,4 відсотка.

Значним джерелом доходів бюджету міста є надходження земельного податку та орендної плати за землю, надходження яких у січні-червні 2015 року склали 4665,6 тис. гривень. У структурі доходів загального фонду бюджету даний податок займає 9,8 відсотка.

Інші надходження загального фонду бюджету міста становлять 10,3 відсотка (4944,0 тис. гривень), з них:

- акцизний податок  – 1760,9 тис. гривень;

- місцеві податки і збори (окрім плати за землю) – 2646,9 тис. гривень;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності – 269,1 тис. гривень;

- решта – 267,1 тис. гривень.

У м.Нетішин в середньому на одного жителя припадає 1290,05 гривень доходів загального фонду бюджету міста, що на 159,41 гривень більше відповідного періоду минулого року (в співставних умовах)..

Доходів спеціального фонду (без врахування офіційних трансфертів) надійшло у сумі 2672,2  тис. гривень.

Найбільший відсоток у структурі спеціального фонду займають власні надходження бюджетних установ – 96,5 відсотка або 2577,8 тис. гривень.

Видаткова частина бюджету міста по загальному фонду на 2015 рік затверджена розписом з урахуванням змін в обсязі 170807,4 тис.грн. Касові видатки за січень –червень 2015 року по загальному фонду бюджету міста склали 86478,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 6619,8 тис.грн. До відповідного періоду минулого року видатки загального фонду зросли на 13952,7 тис. грн., по спеціальному фонду на 4245,2 тис.грн.

На захищені статті бюджету міста спрямовано 81699,4 тис.грн., що становить 94 % касових видатків бюджету міста.

Значну питому вагу у видатках загального фонду складають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 58 відсотків, видатки на поточні трансферти – 11 відсотків, видатки на соціальне забезпечення – 23 відсотки, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 відсотка.

За січень-червень 2015 року із загального фонду місцевого бюджету на харчування спрямовано 1654,4 тис.грн.

По державному управлінню  касові видатки за січень-червень поточного року склали 6131,4 тис. грн., в тому числі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 61,5 тис. грн., що на 2,7 тис.грн. менше до відповідного періоду минулого року.

Касові видатки по галузі «Освіта» по загальному фонду бюджету за січень-червень 2015 року здійснено в сумі 29480 тис. грн., що становить 34 % касових видатків бюджету міста. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальному фонду здійснено в сумі 1281,3 тис.грн., видатки на харчування склали 1303,8 тис.грн., у тому числі: в дитячих садочках – 853 тис.грн., у загальноосвітніх школах – 450,8 тис. грн.

Видатки по галузі «Охорона здоров’я» по загальному фонду за січень - червень  2015 року склали 14095,7тис.гривень.

Касові видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення за відповідний період склали 21262,8 тис. грн., в тому числі видатки по субвенціях з Державного та обласного бюджетів – 19228 тис.грн.

Видатки по галузі «Культура і мистецтво» за  січень – червень 2015 року склали 4579,5 тис. гривень. Питома вага касових видатків по галузі в бюджеті міста становить 5 відсотків.

Видатки загального фонду на житлово – комунальне господарство за вказаний період склали 1899,7 тис.грн., з них видатки на благоустрій міста – 1871,5 тис.грн., житлово – експлуатаційне господарство – 28,2 тис.грн.

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету за січень-червень 2015 року склали 6619,8 тис. грн., зокрема по галузях : «Державне управління» – 129,7 тис.грн., «Освіта» – 2528,6 тис.грн., «Охорона здоров’я» – 723,5 тис.грн., «Соціальний захист» – 270,5 тис.грн., «Житлово-комунальне господарство» – 1173,4 тис.грн., «Культура і мистецтво» – 476,3 тис.грн., «Будівництво» – 2 тис.грн., «Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок» - 342,1тис.грн., «Цільові фонди» – 14,1 тис.грн., «Видатки не віднесені до основних груп» – 959,6 тис. гривень.

Фінансове управління
виконавчого комітету міської ради