Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Торгівля

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

____________ Олександр Супрунюк

__.08.2019 року

 

 

 

 

 

 

 

інформаційнА карткА адміністративної послуги

Порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг

(назва адміністративної послуги)

Управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської  ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про центр надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження

30100, м. Нетішин, просп.Курчатова, 1/1

2.

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок, середа, четвер: 09.00 – 18.15 год.

Вівторок:09.00 - 20.00 год.

П'ятниця: 08.00 - 16.00 год.

Без обідньої перерви

Вихідний день: субота, неділя, святкові та неробочі дні

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

Тел. (03842) 9-09-93, 9-09-95, 9-08-80, 9-00-76, 9-08-22

E-mail: cnap_netishyn@ukr.net 

Сайт: https://www.netishynrada.gov.ua/cnap/

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

30100, м. Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб. 321

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер від 8.00 год. до 17.15 год. п’ятниця – від 8.00 год. до 16.00 год.

Перерва на обід від 12.00 год до 13.00 год.

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

(03842) 9-06-15, 9-08-22 

http://www.netishynrada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», «Про затвердження правил побутового обслуговування населення»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Накази Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами»

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 01 березня 2019 року № 52/3510 «Про порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг» ;

рішення шістдесятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 16 серпня 2019 року № 60/409 «Про внесення змін до рішення п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 01 березня 2019 року №52/3510 «Про порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення одержувача адміністративної послуги

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1.Для погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг:

- заява про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі, сфери послуг та розваг за формою згідно з додатком 1

2.Для погодження розміщення тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг:

- заява за формою згідно з додатком 2;

- копія схеми розташування (графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі з прив'язкою до місцевості) із відображенням зовнішнього вигляду обладнання/об’єкта, погодженої балансоутримувачем (власником) або орендарем території та відділом архітектури, містобудування та благоустрою виконавчого комітету міської ради

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Подання заяви про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі, сфери послуг та розваг здійснюється через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради.

2. Подання заяви для погодження режиму роботи об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг: суб’єкт господарювання подає у центр надання адміністративних послуг перелік документів вказаних у п.9.2. цієї інформаційної картки

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

безоплатно 

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

--

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-- 

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-- 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Надається протягом терміну, передбаченого чинним законодавством

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підстави для відмови у наданні адміністративної послуги є надання неповного пакету документів або неправильно оформлених документів, визначених у пункті 9.

14.

Результат надання адміністративної послуги

1.Для погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг:

- підписане та скріплене печаткою рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі, сфери послуг та розваг передається до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради не пізніше наступного робочого дня.

 

2.Для погодження розміщення тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг:

- підписане та скріплене печаткою рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради про встановлення режиму роботи об’єкта дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг передається до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради не пізніше наступного робочого дня.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

особисто у центрі надання адміністративних послуг

16.

Примітка

 

 

*також до інформаційної картки додаються форми заяв.

 

 

 

Додаток1

 

Міському голові

_______________________________

_______________________________

(повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника)

__________________________________________________________________

_________________________________

(адреса)

_________________________________

                           (телефон)

 

З А Я В А

про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі,

сфери послуг та розваг

 

Прошу встановити режим роботи ________________________________,

__________________________________________________________________

(вид та назва об’єкта)

за адресою:  _______________________________________________________

з метою здійснення  ________________________________________________

інформація щодо права користування об’єктом (приміщенням)_____________________________________________________

(право власності,оренди, іншого використання)

__________________________________________________________________

Площа приміщення та/або кількість посадочних місць___________________

__________________________________________________________________

(вид діяльності згідно КВЕД)

Пропонований режим роботи об’єкта (закладу) _________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 _____         ______________                   _____________________________

(дата)                            (підпис)                                          прізвище, ім’я та по батькові заявника або уповноваженої особи)

         Підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання) зазначених видів послуг, вимогам законодавства.

            Про відповідальність за надання в повідомленні недостовірних даних попереджений.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.

Прийняв адміністратор ЦНАП_________________________________

Реєстраційний номер___________

 

 

                                                                  Додаток 2

 

Міському голові

_______________________________

_________________________________

(повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника)

__________________________________________________________________

_________________________________

_________________________________

(адреса)

__________________________________________________________________

(телефон)

З А Я В А

про встановлення режиму роботи об’єкта дрібнороздрібної торгівлі,

надання послуг

 

Прошу встановити режим роботи _____________________________________

__________________________________________________________________,

(вид та назва об’єкта)

за адресою:  _______________________________________________________

з метою здійснення  ________________________________________________

__________________________________________________________________

(вид діяльності згідно КВЕД)

 

Пропонований режим роботи_________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________        _________                  ______________________________________

        (дата)                           (підпис)                                    (прізвище, ім’я та по батькові заявника або уповноваженої особи)

 Додатки:

         Підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання) зазначених видів послуг, вимогам законодавства.

            Про відповідальність за надання в повідомленні недостовірних даних попереджений.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Прийняв адміністратор ЦНАП_________________________________

Реєстраційний номер___________