Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Міський голова

                                                                                                                                                                                                            ___________О.О.Супрунюк

“ _____ ” ___________ 2019 року

 

інформаційна картка адміністративної послуги

Зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

(назва адміністративної послуги)

_____Управління економіки  виконавчого комітету Нетішинської міської ради_______

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)  

Інформація про суб’єкта  надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження    

Хмельницька область  м.Нетішин, просп. Курчатова, 1/1

2.

Інформація щодо режиму роботи  

робочого органу виконавчого комітету Нетішинської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги  та суб’єкта надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг: понеділок, середа, четвер – від 9.00 до 18.15 годин;  вівторок – від 09.00 до 20.00 години; п’ятниця – від 08.00 до 16.00 години, без перерви на обід

Сектор реєстрації місця проживання відділу реєстраційних процедур: понеділок - четвер від 09.00 до 18.15 годин;  п’ятниця –від 08.00 до 16.00 години; без перерви на обід

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт  

Центр надання адміністративних послуг: (03842) 90993; (03842) 90995

E-mail: cnap_netishyn@ukr.net;  http://www.netishynrada.gov.ua.

Сектор реєстрації місця проживання відділу реєстраційних процедур: (03842) 90026

E-mail: viddil.jitlo@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207  «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 11 лютого 2016 року

№ 77/2016 «Про затвердження Положення про порядок надання житлової площі у гуртожитках, що перебувають у комунальній власності міста Нетішина»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява оформлена в установленому законодавством порядку

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) Заява за встановленою формою;

2) Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання.  

3) Свідоцтво про народження, для дітей, які не досягли 16 років;

4) Квитанція про сплату адміністративного збору;

5)Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Зняття з реєстрації місця проживання/перебування здійснюється на підставі:

- рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

- свідоцтва про смерть;

- повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

- інших документів, які свідчать про припинення:

 підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

 підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

 підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особа або її представник подає пакет документів особисто або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) та у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування    

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 Адміністративна послуга платна

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закони України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За  зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

у разі звернення особи протягом встановленого законодавством строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

у разі звернення особи з порушенням встановленого законодавством  строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Отримувач: УК у м.Нетішині/м.Нетішин/22012500

ЄДРПОУ: 37858841

Банк отримувача: ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО: 815013

Розрахунковий рахунок: 33211879022004

Код класифікації доходів бюджету: 22012500

Призначення платежу: адміністративний збір за зняття з реєстрації місця проживання

12.

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення особи (її представника) або в день отримання документів від адміністратора відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг, представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку. 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала необхідних документів або інформації;

2. Подані документи є недійсними або з недостовірними відомостями;

3. Звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови з наступним поверненням заяви особі або її представнику

14.

Результат надання адміністративної послуги

Проставлення штампа у документі, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання/перебування або повернення заяви із зазначенням підстав  відмови у зняття з реєстрації  місця проживання/перебування

 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

 Особисто або поштою

16.

Примітка

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Міський голова

                                                                                                                                                                                                            ___________О.О.Супрунюк

“ _____ ” ___________ 2019 року

 

інформаційна картка адміністративної послуги

 Реєстрація місця проживання/перебування особи

(назва адміністративної послуги)

_____Управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради_______

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)  

Інформація про суб’єкта  надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження    

Хмельницька область  м.Нетішин, просп. Курчатова, 1/1

2.

Інформація щодо режиму роботи  

робочого органу виконавчого комітету Нетішинської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги  та суб’єкта надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг: понеділок, середа, четвер – від 9.00 до 18.15 годин;  вівторок – від 09.00 до 20.00 години; п’ятниця – від 08.00 до 16.00 години, без перерви на обід

Сектор реєстрації місця проживання відділу реєстраційних процедур: понеділок - четвер від 09.00 до 18.15 годин;  п’ятниця – з 08.00 до 16.00 години; без перерви на обід

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт  

Центр надання адміністративних послуг: (03842) 90993; (03842) 90995

E-mail: cnap_netishyn@ukr.net;  http://www.netishynrada.gov.ua.

Сектор реєстрації місця проживання відділу реєстраційних процедур: (03842) 90026

E-mail: viddil.jitlo@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207  «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 11 лютого 2016 року

№ 77/2016 «Про затвердження Положення про порядок надання житлової площі у гуртожитках, що перебувають у комунальній власності міста Нетішина»

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява оформлена в установленому законодавством порядку

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) Заява за встановленою формою;

2) Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування:

паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

3) Свідоцтво про народження, для дітей, які не досягли 16 років;

4) Квитанція про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця перебування  адміністративний збір не стягується);

5) Документи, що підтверджують:

5.1. право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи.

У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї.

 Під час реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників зазначені документи або згода не вимагаються.

5.2. право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за встановленою формою, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, яка перебуває на обліку у таких установах або закладах;

5.3. проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за встановленою формою (крім військовослужбовців строкової служби);

6) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

7) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за встановленою формою, у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання;

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються: документ, що посвідчує особу представника, документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

У випадку реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особа або її представник подає пакет документів особисто або поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) та у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування    

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 Адміністративна послуга платна

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання»

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

у разі звернення особи протягом встановленого законодавством строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

у разі звернення особи з порушенням встановленого законодавством  строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Отримувач: УК у м.Нетішині/м.Нетішин/22012500

ЄДРПОУ: 37858841

Банк отримувача: ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО: 815013

Розрахунковий рахунок: 33211879022004

Код класифікації доходів бюджету: 22012500

Призначення платежу: адміністративний збір за зняття з реєстрації місця проживання

12.

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення особи (її представника) або в день отримання документів від адміністратора відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг, представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку. 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. Особа не подала необхідних документів або інформації;

2. Подані документи є недійсними або з недостовірними відомостями;

3. Звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію місця проживання підстав відмови з наступним поверненням заяви особі або її представнику

14.

Результат надання адміністративної послуги

 Проставлення штампа у документі, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування або повернення заяви із зазначенням підстав  відмови в реєстрації  місця проживання/перебування

 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

 Особисто або поштою

16.

Примітка