Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Внесення змін до Детального плану частини території промислової зони міста

Додаток

Пояснювальна записка

 1. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов

Детальним планом території запроектовано будівництво житлового багатоквартирного кварталу з приміщеннями комерційного призначення на першому поверсі в м. Нетішин по вул. Енергетиків.

Район будівництва відноситься до ІІ кліматичної зони України згідно                   ДБН В 2.6-31:2006.

Ступінь вогнестійкості – ІІ - ІІІ (може уточнюватися містобудівним розрахунком)

Проектовані об’єкти розраховані на знаходження в зоні з такими параметрами:

- розрахункова температура зовнішнього повітря: літня +18,50С,                зимова – 5,5 0С;

- кількість опадів 650…700 мм (середньорічна)

- нормативна глибина промерзання ґрунту - 0,84м;

- характеристичне значення снігового навантаження - 1,33 кПа;

- характеристичне значення вітрового тиску - 0,52 кПа;

Сейсмічність району будівництва – не більше 6 балів

Розташування проектованої ділянки розроблене у відповідності з    ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.1.-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», з виконанням всіх будівельних норм і правил. Враховані санітарні норми та вимоги служб МНС, вимоги земельного законодавства.

 1. Оцінка існуючої ситуації

Місто Нетішин знаходиться на Північному Заході України в Хмельницькій області. На території міста протікає річка Горинь, права притока Прип’ять.  За лісо рослинним районуванням місто відноситься до Малого Полісся. Для території міста характерний слабо хвилястий тип рельєфу зі схилами від 0-1 до 3 градусів.

Територіально місто Нетішин розташоване на межі Хмельницької та Рівненської областей на відстані 500 км від Румунського, Польського та Білоруського кордонів. Відстань до найближчої залізничної станції Кривин становить 5,5км.

Щодо кліматичних особливостей території необхідно відмітити їх сприятливо-комфортне значення.

Земельна ділянка розміщена в східній частині міста.

Територія відноситься до земель житлової та громадської забудови.

Стан навколишнього середовища – нормальний, об’єкти культурної спадщини– відсутні. Землі історико-культурного призначення – відсутні. Існують відомості про можливість виявлення археологічних залишків, які можна віднести до культурної спадщини в подальшому, а саме курганна група другої половини ІІ тис. до н.е. Для подальшого вивчення археологічного питання проведення земляних робіт вести за участі археологів.

Рельєф ділянки – горбистий з перепадом в межах 2-4 м з абсолютними відмітками 202,00 – 206,50

Вздовж ділянки проходить інженерні мережі (тепломережа, водопровід  та каналізація, ЛЕП).

 1. Розподіл території за функціональним використанням

На території ділянки виділено зону автостоянок, зону для майданчиків (ігрових, відпочинку дорослого населення, господарський, тощо) та сміттєзбірників, а також для інженерної інфраструктури.

 1. Характеристика видів використання території

Ділянка виділена для будівництва та обслуговування житлових будинків, будівництво проектного об’єкту не матиме негативного впливу й стане логічним продовженням житлового кварталу, який запроектований попередніми проектними рішеннями. Будівництво комерційного об’єкту позитивно вплине на розвиток житлового кварталу, який примикає, оскільки стане частиною громадського центру для обслуговування жителів кварталу та, зокрема, жителів проектних будинків, оскільки на першому поверсі буде зосереджений комплекс медичної допомоги, громадського харчування, магазинів товарів першої необхідності та дозвілево-відпочинкові приміщення з виховним напрямком для дітей.

 1. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності.

Забудова ділянок продиктована планувальними обмеженнями від існуючих інженерних мереж, а саме виділено:

10 - метровий коридор водопроводу

3 та 5-метрова охоронна зона каналізації

5-метрова охоронна зона тепломережі

20-метровий охоронний коридор ЛЕП 10 кВ

Врахована червона лінія вулиці на заході згідно проектним рішеннями попередньо розробленої документації .

 1. Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження (уточнення)

Ділянку можна віднести до зони Ж-3 – змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови.

Переважний вид використання – багатоквартирний житловий будинок,  об’єкти комерційного призначення, інженерна інфраструктура для повноцінного функціонування багатоквартирного будинку.

Супутній вид використання – об’єкти громадського харчування (кафе, ресторани, бари, їдальні тощо).

 

Рекомендовані техніко-економічні показники:

1 пов. – об’єкти комерційного призначення

2,3,4,5 пов. – житло (16 квартири і підїзді)

З першого по третій поверхи передбачаються одно- та двокімнатні квартири. На четвертому та мансардному поверхах – влаштовуються дворівневі квартири та три та чотири кімнати.

Вхідні групи забезпечити пандусами для мало мобільних груп населення.

Житловий фонд – 15,900 тис. м2 загальної площі

Торгова площа – до 1500 м2

Ступінь вогнестійкості – ІІ-ІІІ

 

Містобудівні умови та обмеження (рекомендовані):

 

 1. Граничнодопустима висота будівель 18,00м;
 2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 30% (згідно ДПТ);
 3. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови)

200 люд./га;

 1. Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови: 14 м – до червоної лінії вул. Енергетиків, 10 метрів (мін) – до дорожнього полотна вулиці. До межі ділянки – 1 м
 2. Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші охоронювані зони) не розвідані, проте земляні роботи  вести під наглядом археологів, у зв’язку з можливістю виявлення курганної групи другої половини ІІ тис. до н.е.;
 3. Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд  згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» додаток 3.1., табл. 1 ;
 4. Охоронювані зони інженерних комунікацій  згідно ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» табл.. 8.5а* та додаток 8.1., табл.1: 5-метрова охоронна зона від водопроводу, 3 та 5-метрова охорона зона від каналізації, 5 – метрова охоронна зона теплопроводів, 1- метроа охоронна зона ЛЕП 10кВ
 5. Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва" виконати інженерно-геологічні вишукування на ділянці забудови згідно діючих норм;
 6. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою) передбачити  комплекс благоустрою земельної ділянки з урахуванням прилеглої території, влаштувати нормативні майданчики згідно ДБН 360-92 **;
 7. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку  заїзд на ділянку передбачити з вулиці Енергетиків (з існуючого з’їзду ), запроектувати виїзд до промислової зони на східній стороні ділянки
 8. Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту  відповідно до  ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» табл. 7.6.;
 9. Вимоги щодо охорони культурної спадщини  земляні роботи  вести із залученням археологів;
 10. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення згідно ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення» влаштувати пандус з нормативним ухилом.

 

 1. Основні принципи планувально-просторової організації території

Детальний план території розроблений на основі топогеодезичної зйомки у масштабі 1:500

Габаритні розміри багатоквартирного будинку – 89х17 м.

Запроектовано 6 багатоквартирних житлових будинків.

Архітектурно-планувальна організація ділянки здійснюється відповідно до її розміру та структури поселення.

Передбачається влаштування кругового об’їзду навколо кожного будинку шириною 3,5 м на відстані 5 метрів від будинку.

Рівновіддалено запроектовано майданчик для відпочинку дорослого населення, майданчик для занять фізкультурою, ігровий майданчик для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку (з розрахунку 0,7 м2 на 1 люд.)

Запроектовано в’їзди-виїзди на територію з вулиці Енергетиків. Всі внутрішні проїзди на території сплановані оптимального функціонування будинку та з врахуванням вимог ДБН 360-92**. Прибудинкова територія облаштовується елементами благоустрою (МАФ, лави тощо) та вело доріжками.

Запроектовано:

 • ігровий майданчик для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, площею 403 м2, з  відступом від існуючих житлових будинків та проектних – 12 метрів;
 •  майданчик для відпочинку дорослого населення, площею 57,6 м2, з відступом від будівель – 10 метрів4
 • майданчик для занять фізкультурою, площею 115,2 м2, з відступом від будівель – 10 метрів (мін);
 • майданчик для господарських цілей з сміттєзбірниками (найвіддаленіший під’їзд на відстані 99 м), площею 172,8 м2, з відступом від житлових будинків – 20 метрів.
 • майданчик для стоянки машин розрахований згідно табл. 7.4.б ДБН 360-92**

Поверховість – 5 поверхів.

Кількість під’їздів – 4 шт.

Кількість квартир - 64 квартир

Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування.

Проектовані об’єкти  знаходиться в межах пішохідної доступності жителів кварталу.

 

 

 

Вулично-дорожня мережа

Проектом передбачено впорядкування існуючої дорожньо-вуличної мережі та організовано 3 в’їзди-виїздів на існуючі проїзди та вулиці

Інженерне забезпечення

Водопостачання – централізоване.

Каналізація – централізована. Електрозабезпечення – централізоване від існуючих мереж міста (прокладання кабелем до проектної трансформаторної підстанції)

Опалення – автономне електричне.

Пожежогасіння здійснюється від пожгідрантів, на проектому господарчо питному водопроводі.

Прокладання та будівництво інженерних мереж та споруд здійснювати лише після отримання технічних умов відповідних служб.

 1. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

Спеціальних заходів щодо інженерного захисту території та об’єкта будівництва проектом не передбачається, оскільки територія відноситься до сприятливих для забудови. В центральній частині ділянки – рекомендована зрізка грунту, а на заході – підсипка території.

 1.  Благоустрій та озеленення території

Територія житлового будинку та прилеглих до неї територій, а особливо пішохідних підходів з вулиці Енергетиків -  підлягає благоустрою й озелененню. Благоустрій майданчиків організувати з використання малих архітектурних форм та декоративних зелених насаджень.

 1. Перелік вихідних даних.
 • Топогеодезичні вишукування
 • Завдання на проектування
 • Рішення міської ради
 • Попередньо розроблена містобудівна документація