Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Будинок дитячої творчості

Будинок дитячої творчості

Адреса: вул. Михайлова 4 та Курчатова 8
Телефони: 3-13-92, 3-24-98

Керівник (посада)

Прізвище, імя, по батькові

Телефон

Директор

Борковська Оксана Василівна

3-13-92

Будинок дитячої творчості - Нетішинський комунальний позашкільний навчальний заклад, центр позашкільної роботи з дітьми та молоддю, у якому вихованці набувають знання, уміння та навички за інтересами у вільний від навчання час.

Педагогічне кредо: «Кожна дитина - талант».

Місія закладу: створення умов для самореалізації духовного, інтелектуального та творчого потенціалу особистості вихованця

Принципи діяльності: доступність; гуманізм; наступність; диференційований підхід; рівність умов кожної дитини для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку; зв’язок з національною історією, культурою, традиціями.

Основні постулати: морально-етичне, духовне виховання особистості, забезпечення високої мотивації саморозвитку дитини; самостійна, дослідницька, творча діяльність в системі особистісно орієнтованого навчання; компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу, творча діяльність кожного педагога.

Головні завдання БДТ: формування і стимулювання розвитку духовних потреб особистості, моральне і громадське самоформування особистості, орієнтація на загальнолюдські цінності як основу виховного процесу, створення ситуації успіху, забезпечення взаємозв’язку в процесі виховання учня – людини, учня – громадянина, учня – патріота, розвиток та підтримка творчо обдарованої молоді, формування навичок подальшої професійної самореалізації учнів, формування морально – духовної, життєвої компетентності дітей та підлітків, формування морально – духовної, життєвої компетентності дітей та підлітків, розвиток організаторських здібностей учнів через діяльність органів учнівського самоврядування, забезпечення подальшої взаємодії з батьківською громадськістю, створення сприятливих умов для залучення до гурткової роботи учнів з девіантною поведінкою та учнів схильних до правопорушень, попередження шкідливих звичок та організація здорового способу життя вихованців.