Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Освіта

Серед пріоритетних напрямків роботи Нетішинського виконавчого комітету міської ради був і залишається розвиток закладів освіти, спрямований на створення системи якісного навчання і виховання дітей та підлітків, підготовки їх до життя.

У місті діють 8 дитячих дошкільних закладів, 4 середніх загальноосвітніх школи, ліцей, професійно-технічне училище.

В освітянських закладах активно проводиться пошук та апробація нових технологій у навчально-виховному процесі, впроваджуються в освітній процес сучасні системи навчання, які сприяють поліпшенню якості освіти, розвитку інтелекту, становленню особистості дітей, розкриттю їх талантів, духовно-розумових та фізичних здібностей.

Мережа середніх загальноосвітніх шкіл міста складається з 251 класу, в яких навчаються 6969 учнів. Середня наповнюваність класів у загальноосвітніх школах становить 27,76.

2000 рік відзначився рушійними процесами в оновленні матеріально-технічної бази міських шкіл. Вагомим здобутком стало оснащення середніх загальноосвітніх шкіл міста сучасним комп'ютерним та лінгафонним устаткуванням з утворенням відповідних класів для вивчення курсу іноземної мови та курсу інформатики.

Зокрема, для середніх загальноосвітніх шкіл міста придбано 128 комп'ютерів на загальну суму 327803 гривень, на придбання меблів і жалюзі для комп'ютерних класів затрачено коштів на загальну суму 257455,03 гривень. Комп'ютером марки ЛОДО STAR - 10 вартістю 4666,86 гривень оснащено бібліотеку ЗОШ № 3.

Учні старших класів, що вивчають курс інформатики, на шкільних заняттях мають можливість доступу до світової комп'ютерної мережі "Інтернет".
Педагогічні працівники використовують Інтернет-зв'язок для підвищення рівня викладацької роботи та кваліфікаційного рівня.

З метою підготовки старшокласників до вступу у вищі навчальні заклади в місті працює 5 шкіл довузівської підготовки та підготовчі курси Національного університету "Острозька Академія". На базі ПТУ № 23 від 2001 року функціонує технікум-філіал Міжрегіональної академії управління персоналом, який готуватиме фахівців з економіки та правознавства.

Формуючи в учнів самоосвітні навички, одночасно потрібно дбати про забезпечення шкільних бібліотек літературою, яка задовольняла б всесторонні інтереси учнів. Саме тому значні кошти виділяються з бюджету міста на придбання книг.

Так, у 2000 році книжкові фонди середніх загальноосвітніх шкіл міста поповнились 3727 екземплярами на суму 16065,01 гривень, з них: художньої літератури - 2441, методичної літератури - 1027 та 675 - довідкової літератури.

Новими меблями, загальною вартістю 49150,3 гривень, обладнано читальні зали ЗОШ № 3 та ЗОШ № 4.
До послуг учнів, що прагнуть, окрім досконалого знання рідної мови, оволодіти для вільного спілкування іноземними мовами, у школах міста обладнані лінгафонні кабінети (по 2 класи).

Обладнання цих кабінетів у ЗОШ № 1 коштувало 17825,29 грн., у ЗОШ № 2 - 17825,59 грн., у ЗОШ № 3 - 21390,72 грн., у ЗОШ № 4 - 16934,30 грн.
4869 учнів 5 - 11 класів (70,2% всіх учнів загальноосвітніх шкіл міста) вивчають іноземні мови у належних умовах.

У системі дошкільної освіти основна увага зосереджена на збереженні мережі дошкільних закладів.
У 2000 році відбулась передача відомчих дитячих дошкільних закладів ВП "ХАЕС" у комунальну власність територіальної громади міста з підпорядкуванням відділу освіти виконавчого комітету міської ради. Усі дитячі дошкільні заклади, що діють у місті, а саме: №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 перебувають у комунальній власності.

Для удосконалення дошкільної освіти та забезпечення належних умов для навчання і фізичного розвитку дітей передбачені заняття з вивчення іноземної мови та основ комп'ютерної грамоти.

У дитячих дошкільних закладах міста діє 4 кабінети (27 комп'ютерів типу "КІД-1"), що забезпечують навчання 627 дітей з основ комп'ютерної грамоти.
У двох дитячих дошкільних закладах функціонують лінгафонні кабінети.

Загальноосвітня школа № 1. вул. Незалежності, 7. т. 3-43-63
Загальноосвітня школа № 2. вул. Будівельників, 5. т. 3-36-61
Загальноосвітня школа № 3 та ліцей. вул. Миру, 3. т. 3-44-48
Загальноосвітня школа № 4. вул. Енергетиків, 3. т. 3-76-29
Інформація
про навчально-виховний комплекс
" Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей"


Навчально-виховний комплекс "Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей" розпочав свою діяльність 1 вересня 2001 року.

Навчально-виховна діяльність комплексу провадиться на підставі ліцензії, виданої управлінням освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації 31 липня 2001 року.

Стратегічна мета НВК: формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості, підготовленої до професійного самовизначення, з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, а також створення умов для розвитку творчих здібностей, готовності до подальшого здобуття освіти та самостійної трудової діяльності.

Основна увага у роботі НВК акцентується на особистісно-зорієнтованому навчанні, використанні нових комп'ютерних технологій.

На сьогоднішній день у 62 класах закладу навчається 1715 учнів школи
І-ІІ ступенів та 123 ліцеїсти.

Здобути середню загальнообов'язкову освіту їм допомагають 120 вчителів. Середній вік учительського складу 37 років.

До структури навчально-виховного комплексу входять:
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, яка складається з початкової школи - 1-4 класи та основної школи - 5-8 класи;
ліцей, навчання в якому здійснюється за фізико-математичним, філологічним, історико-філософським, науково-природничим профілями.

До послуг учасників навчально-виховного процесу 27 навчальних спеціалізованих кабінетів, укомплектовані та обладнані на належному рівні, бібліотека, читальний зал, 2 комп'ютерні класи з можливістю доступу до мережі "інтернет", 2 лінгафонні кабінети, 2 спортивні зали, психологічний кабінет, методичний кабінет, навчальні майстерні, стоматологічний кабінет та їдальня.

У НВК працюють гуртки, секції, факультативи, спецкурси та курси за вибором, клуби інтелектуалів, творчі і навчальні лабораторії, консультативні ради, наукове товариство.

У перспективі діяльність НВК спрямована на освоєння новітніх навчальних технологій:
у школі І ступеня - розвивального навчання;
у школі ІІ ступеня та ліцеї - модульно-концентрованого навчання. Окрім того, у плані розвитку діяльності навчально-виховного комплексу передбачено розробка і апробація у практиці навчально-виховного процесу нестандартних прийомів активізації творчої діяльності вчителів та учнів та розробка структури і форм творчої та науково-практичної роботи ліцеїстів.

НЕТІШИНСЬКИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ШКОЛА МИСТЕЦТВ"

(заснована 1 липня 1983 року)
Сприяє відродженню української національної культури та повноцінному вихованню майбутнього покоління школа мистецтв - міський осередок музично-естетичного виховання.

Сьогодні учнями школи є 320 дітей, котрих навчають 36 кваліфікованих викладачів.

Результатами роботи педагогічного колективу закладу є те, що їх вихованці неодноразово приймали участь в міжнародних, регіональних, всеукраїнських, обласних конкурсах та фестивалях дитячої творчості, посідаючи призові місця. Серед них: Смірнов Денис, Західов Анатолій, Пенчук Василь, Мардибан Ірина, Троценко Юлія, Горбова Владлена, Сергєєва Анастасія. Цей перелік юних талантів постійно поповнюється.