Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Умови праці керівників закладів культури

За виконання обов'язків Керівникові нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених:

Посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

Надбавок (за особливі умови у роботі, за почесне звання, за складність та напруженість у роботі, тощо).

Доплат (за вчене звання, за науковий ступінь, за вислугу років, тощо).

Керівникові виплачується:

Премія за високі показники в роботі, належне виконання обов’язків. Розмір премії встановлюється до Положення про преміювання, передбаченого колективним договором закладу культури за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.

Матеріальна допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань відповідно до законодавства у межах наявних коштів на оплату праці.

У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку із смертельним наслідком з вини закладу культури премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

Керівникові надається щорічна основна відпустка та додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день згідно з чинним законодавством, колективним договором закладу та графіком відпусток, затвердженим в установленому порядку. Керівник визначає час і порядок використання своєї відпустки за погодженням із органом управління закладу культури або уповноваженим ним органом.

Керівнику можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені чинним законодавством.