Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Стан ринку праці

Основні тенденції на ринку праці (за останніми опублікованими даними)

Негативні явища в економіці країни вплинули на основні тенденції на ринку праці.

 • Рівень економічної активності населення знизився, з 64,9% у 2013 році до 62,4 % у 2014 році. У тому числі серед осіб працездатного віку цей показник знизився з 72,9% у 2013 році до 71,4% у 2014 році. 
 • Чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з 2013 роком, зменшилася на 1,2 млн. осіб та у 2014 році становила 18,1 млн. осіб. Кількість зайнятих осіб працездатного віку становила 17 млн. 188 тис. осіб (у 2013 році - 17 млн. 889,4 тис. осіб).
 •  Рівень зайнятості населення знизився з 60,2% у 2013 році до 56,6% у 2014 році. Зниження рівня зайнятості відбулося в усіх регіонах. Рівень зайнятості серед працездатних осіб становив 64,5% (у 2013 році – 67,3%). 
 • У 2014 році серед міського населення чисельність зайнятих скоротилася майже на 500 тис. осіб та становила 12,8 млн. осіб. Серед осіб працездатного віку, які проживають у міських поселеннях цей показник зменшився на 286 тис. осіб і становив 12,3 млн. осіб. Рівень зайнятості у міських поселеннях скоротився з 58,8% до 56,9%. Серед осіб працездатного віку скоротився з 67,1% до 65,5%. 
 • У сільській місцевості чисельність зайнятих зменшилася на 741 тис. осіб та становила 5,3 млн. осіб. Серед осіб працездатного віку чисельність зайнятих зменшилася на 415 тис. осіб і становила 4,9 млн. осіб. Рівень зайнятості у сільській місцевості скоротився з 63,4% до 55,9%. Серед осіб працездатного віку цей показник зменшився з 67,6% у 2013 р. до 62,0% у 2014 р. 
 • Чисельність зайнятих жінок у 2014 році зменшилася на 611 тис. осіб і становила 8,7 млн. осіб. Серед жінок працездатного віку цей показник скоротився на 232 тис. осіб і становив 8,2 млн. осіб. Рівень зайнятості скоротився з 55,3% у 2013 р. до 51,9% у 2014 р. Серед жінок працездатного віку рівень зайнятості знизився з 63,7% до 61,1%.
 •  У 2014 році чисельність зайнятого населення серед чоловіків зменшилася на 630 тис. осіб і становила 9,4 млн. осіб. Серед осіб працездатного віку чисельність зайнятих чоловіків зменшилася на 470 тис. осіб і становила 9,0 млн. осіб. Рівень зайнятості серед чоловіків скоротився з 65,6% до 61,8%. Серед чоловіків працездатного віку рівень зайнятості скоротився з 70,8% до 67,8%. 
 • Кількість застрахованих осіб, за яких сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (за інформацією Пенсійного фонду України), у лютому 2015 року, у порівнянні з аналогічним місяцем 2014 року, зменшилася на 1,5 млн. осіб та становила 10,4 млн. осіб.
 •  Середньооблікова кількість штатних працівників у лютому 2015 року становила 8 млн. 123 тис. осіб та, у порівнянні з відповідним періодом 2014 року, скоротилася на 1,4 млн. осіб. Скорочення відбулося в усіх видах економічної діяльності, найбільш суттєво - у промисловості, торгівлі, фінансовій діяльності, в адміністративному обслуговуванні, інформації та телекомунікації, будівництві, у сфері тимчасового розміщення й організації харчування. 
 • Кількість працюючих, переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) у 2014 році, у порівнянні з 2013 роком, зросла на 129,3 тис. осіб і становила 888,1 тис. осіб, або 9,9% працівників. Зростання працюючих у скороченому режимі відбулося у більшості регіонів, зокрема, у Полтавській та Чернівецькій областях – майже на третину, у м. Києві, Донецькій, Сумській та Харківській областях, відповідно, у 1,7-2,0 рази. За видами економічної діяльності кожний п'ятий штатний працівник працював неповний робочий день (тиждень) у будівництві, стільки ж у промисловості, кожен третій - на транспорті, у складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності. 
 • Протягом січня-березня поточного року роботодавці проінформували державну службу зайнятості про заплановане масове вивільнення 81 тис. працівників, що на 35,5 тис. осіб більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Найбільше вивільнення працівників очікується в Одеській, Івано-Франківській, Донецькій областях (від 5 до 8 тис. осіб) та м. Києві (23тис. осіб). Серед осіб, попереджених про вивільнення, найбільшу частку становлять працівники сфери державного управління та обов’язкового соціального страхування (29%), фінансової та страхової діяльності (12%), переробної промисловості (9%). 
 • Чисельність безробітних у 2014 році, у порівнянні з 2013 роком, збільшилася на 337 тис. осіб і становила 1,8 млн. осіб. Кількість безробітних працездатного віку становила 1 млн. 847 тис. осіб (у 2013 році - 1 млн. 510 тис. осіб). 
 • Рівень безробіття населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), зріс з 7,3% до 9,3% економічно активного населення. Зростання рівня безробіття відбулося в усіх регіонах. Серед осіб працездатного віку рівень безробіття зріс з 7,8% до 9,7%. 
 • Чисельність безробітних серед міського населення збільшилася на 257,2 тис. осіб і становила 1,3 млн. осіб. Серед міського населення працездатного віку цей показник збільшився на 256,8 тис. осіб і становив 1 289 тис. осіб. Рівень безробіття (визначений за методологіє МОП) серед міського населення зріс з 7,2% до 9,2%. Серед осіб працездатного віку зріс з 7,6% до 9,5%. 
 • Серед мешканців сільської місцевості чисельність безробітних збільшилася на 80 тис. осіб і становила 558 тис. осіб. Рівень безробіття серед мешканців сільської місцевості зріс з 7,3% до 9,5% економічно активного населення. Серед осіб працездатного віку рівень безробіття зріс з 8,2% до 10,2%. 
 • Чисельність безробітних жінок у 2014 році зросла, порівняно з відповідним періодом минулого року, майже на 79 тис. осіб та становила 709,4 тис. осіб. Серед осіб працездатного віку чисельність безробітних жінок зросла на 78,6 тис. осіб і становила 709,0 тис. осіб. Рівень безробіття серед жінок (визначений за методологією МОП) зріс з 6,3% до 7,5%. Серед жінок працездатного віку цей показник зріс з 7,0% до 8,0%. 
 • Чисельність безробітних чоловіків у 2014 році зросла на 258 тис. осіб до 1,1 млн. осіб. Рівень безробіття серед чоловіків становив 10,8% економічно активного населення (у 2013 р. – 8,1%). Серед чоловіків працездатного віку рівень безробіття зріс з 8,5% у 2013 р. до 11,2% у 2014 р.
 •  Кількість безробітних, зареєстрованих в центрах зайнятості, станом на 1 квітня 2015 року становила 506,8 тис. осіб, що на 3% більше, ніж на відповідну дату минулого року. Зростання кількості зареєстрованих безробітних відбулося у переважній більшості регіонів. 
 • Кількість вакансій, про які роботодавці проінформували центри зайнятості, станом на 1 квітня 2015 року становила 56,2 тис. од. та, у порівнянні з даними на 1 квітня 2014 року, скоротилася на 10%. Зокрема, у Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській та Дніпропетровській областях на 20-28%, У структурі вакансій найбільшу частку складають робочі місця для кваліфікованих робітників, професіоналів та фахівців, кожна десята вакансія пропонувалася для низько кваліфікованих працівників, мінімальним є попит на технічних службовців та працівників сільського господарства.

 

Надання послуг центрами зайнятості – робочими органами виконавчої дирекції Фонду у І кварталі 2015 року

 • Послуги державної служби зайнятості отримали 734,9 тис. безробітних громадян, у тому числі з початку року звернулися за допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 222,7 тис. осіб. 
 • Сприяння працевлаштуванню громадян. За направленням державної служби зайнятості у І кварталі 2015 року працевлаштувалися майже 158 тис. осіб, у тому числі 103,8 тис. зареєстрованих безробітних. Зокрема, 4,1 тис. безробітних започаткували власну справу за рахунок отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово, на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працевлаштовано 3,5 тис. осіб. 
 • Підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. За направленням державної служби зайнятості професійне навчання проходили 78,3 тис. безробітних. Профорієнтаційні послуги отримали 1,1 млн. громадян, у тому числі 232 тис. осіб, які навчаються у навчальних закладах різних типів. Ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 585 осіб старше 45 років. 
 • Залучення до тимчасової зайнятості. У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 54,2 тис. осіб, зокрема, 53,5 тис. безробітних.
 • Матеріальне забезпечення. У І кварталі 2015 року право на отримання допомоги по безробіттю мали 587,8 тис. безробітних громадян або 80% загальної кількості зареєстрованих безробітних. Станом на 1 квітня 2015 року, кількість зареєстрованих безробітних становила 506,8 тис. осіб, з них отримували допомогу по безробіттю 402,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю у березні 2015 року становив 1 288 гривень.

 

Щодо надання послуг державної служби зайнятості вимушено переміщеним особам

З початку окупації АР Крим та проведення антитерористичної операції до державної служби зайнятості звернулися за допомогою у працевлаштуванні 47,4 тис. мешканців АР Крим, Донецької та Луганської областей, зокрема 34,7 тис. громадян, які отримали довідку про взяття на облік відповідно до Постанови КМУ від 1.10.2014 року №509.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) зверталися за послугами в центри зайнятості в усіх регіонах країни. Найбільша їх кількість зосереджена у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях та м. Києві.

Державна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 9,6 тис. таких громадян, зокрема, 6,2 тис. осіб, які мали відповідну довідку.

Профорієнтаційні послуги отримали 33,8 тис. осіб, які мали відповідну довідку.

За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 1,7 тис. безробітних з числа ВПО, у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь понад 2,5 тис. переселенців.

Станом на 10 квітня 2015 року продовжували отримувати послуги служби зайнятості 20,5 тис. осіб, що отримали довідку про взяття на облік як осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО, з них 16,1 тис. осіб мали статус безробітного.

 

Стан ринку праці м.Нетішина станом на 01.05.2015 року

З початку 2015 року до Нетішинського міського центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулись 470 безробітних громадян. Всього з початку року перебувало на обліку 1205 безробітних, що менше на 96 осіб, ніж у відповідному періоді 2014 року.

З числа зареєстрованих безробітних громадян перебувало на обліку 59% жінок, що є більше на 3,7% ніж у аналогічному періоді 2014 року, 52,5% молоді у віці до 35 років, що є менше на 2,2% ніж у 2014 році. Займали робітничі місця – 49,1% (протягом 2014 року – 52,4%), посади службовців – 39,1% (в 2014 році – 37,5%), особи без професії або такі, що займали місця, які не потребують спеціальної підготовки становили 11,7%, (в 2014 році – 10,1%). За причинами незайнятості особи, які були незайняті до 1 року становили 68,2% (в 2014 році – 81,2%), а особи, які не були зайняті з різних причин більше 1 року – 31,7% (в 2014 році – 18,8%).

На обліку з числа зареєстрованих безробітних перебувало 32 вивільнені особи, 343 особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі 57 осіб з інвалідністю.

Чисельність зареєстрованих безробітних станом на 1 травня 2015 року становила 724 особи, з них – 461 жінок, 345 осіб молоді до 35 років, 220 осіб, які підпадають під п’ятивідсоткову квоту, в тому числі 35 осіб з інвалідністю.

З початку 2015 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 154 незайнятих громадян, рівень працевлаштування становив 12,7%. За січень-квітень 2015 року 9 осіб за сприяння служби зайнятості отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності на суму 169934,74 грн.  Організовано професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації для 48 безробітних громадян. До виконання  робіт тимчасового характеру було залучено 19 осіб.

В цілому заходами активної політики зайнятості населення було охоплено 221 особу, а це складає 18,3% від зареєстрованих у службі зайнятості.

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць міським центром зайнятості забезпечено надання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування. Протягом січня – квітня 8 роботодавців отримали таку компенсацію за працевлаштування 11 безробітних громадян на нові робочі місця, в тому числі в пріоритетних видах економічної діяльності на загальну суму 60161,98 грн.

Основною проблемою сучасного ринку праці залишається нестача якісних робочих місць з гідними умовами та оплатою праці,  особливо для молоді.

В січні-квітні 2015 року 79 роботодавцями заявлено 155 вакансій, з них 93%  укомплектовано. За розмірами заробітної плати поданих вакансій 5,2% становили вакансії з мінімальною заробітною платою, 79,4% - від мінімальної до середньої заробітної плати, 15,4% більше середньої заробітної плати.

На ринок праці виходять громадяни з числа внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей. На обліку в Нетішинському міському центрі зайнятості  всього, з початку дії постанови КМУ від 01.10.2014 року № 509, перебувало 30 осіб, що отримали довідки про взяття на облік, як осіб, які перемістилися з тимчасово окупованої території, 26 із них мали статус безробітного та 24 особи мали право на отримання допомоги по безробіттю. Станом на 01.05.2015 року на обліку перебувають 15 осіб, 14 із них мають статус безробітного, 13 осіб отримують допомогу по безробіттю. За направленням служби зайнятості працевлаштовано 6  осіб з числа внутрішньо переміщених осіб.

У січні-квітні 2015 року право на отримання допомоги по безробіттю мали 736 безробітних громадян або 61% загальної кількості зареєстрованих безробітних. Станом на 1 травня 2015 року, кількість зареєстрованих безробітних становила 724 особи, з них отримували допомогу по безробіттю 532 особи. Середній розмір допомоги по безробіттю у квітні 2015 року становив 1 057 гривень.

Міський центр зайнятості