Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Фонд комунального майна

 

 

СТРУКТУРА І ШТАТ

ФОНДУ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА МІСТА НЕТІШИНА

Адрес: м.Нетішин, вул.Шевченка,1,

каб.306, 308 E-mail: fkmnetishin@ukr.net

 

Структура
(посади працівників)

Прізвище,
ім’я та по батькові

Телефон

Директор

Косік Олег Володимирович

9-07-52

fkmnetishin@ukr.net

Юрист

Гнатів

Інна Ігорівна

9-07-52

Провідний спеціаліст

Фелонюк

Юлія Борисівна

9-07-52

Провідний спеціаліст

 

Коваль Оксана Григорівна

9-11-26

Спеціаліст 1 категорії

 

Федюк Тетяна Володимирівна

9-07-52

Спеціаліст 1 категорії

 

Шевчук Людмила Леонідівна

9-11-26

Спеціаліст 1 категорії

 

Цисарук Антоніна Володимирівна

9-11-26

Квартирний облік

Оренда

Приватизація

Графік прийому громадян з особистих питань:

 

вівторок – від 9:00 до 12:00, середа – від 14:00 до 17:00, четвер – від 09:00 до 12:00

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

 

Фонд комунального майна міста Нетішина (далі - Фонд) є виконавчим органом Нетішинської міської ради, відповідно до чинного законодавства України здійснює реалізацію політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження комунального майна, управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Нетішина, а також інших об’єктів визначених міською радою її виконавчим комітетом, у межах своєї компетенції.

Фонд комунального майна здійснює управління майном комунальної власності територіальної громади міста Нетішина (далі - майно комунальної власності) в межах, визначених міською радою, та цим Положенням і є її уповноваженим органом з питань управління майном комунальної власності.

Відповідно до статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Фонд у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Нетішинській міській раді та підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові.

Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та документами, у тому числі обласного і міського рівнів, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державного казначейства України у Хмельницькій області м.Нетішина, печатку і штампи зі своїм найменуванням, бланки із зображенням Державного Герба України.

Фонд є неприбутковою установою.

Фінансування витрат на утримання Фонду комунального майна  здійснюється за рахунок бюджету міста.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників) членів організації, працівників (окрім нарахування єдиного соціального внеску).

Положення про Фонд, внесення змін та доповнень до нього затверджується Нетішинською міською радою.

Місцезнаходження: 30100, м.Нетішин Хмельницької області, вул.Шевченка, 1.

 

ЗАВДАННЯ ФОНДУ:

1.Основними завдання Фонду є:

-реалізація політики органів місцевого самоврядування міста Нетішина щодо ефективного управління об’єктами комунальної власності у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження комунального майна;

-організація та проведення приватизації у встановленому законом та міською радою порядком;

-здійснення повноважень власника майна, що приватизується та щодо якого міняється форма управління;

-здійснення повноважень орендодавця нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності;

-забезпечення і ведення єдиного реєстру об’єктів комунальної власності ;

-забезпечення стабільного надходження до бюджету міста коштів за рахунок продажу майна комунальної власності та здачі його в оренду.

 

ФУНКЦІЇ ФОНДУ:

1.У сфері права власності:

1.1. Виконує усі майнові операції: приймає в господарське відання або оперативне управління об’єкти, у тому числі об’єкти соціально-побутового призначення, зовнішні інфраструктурні мережі, а також будівлі (споруди, приміщення), призначені для їх обслуговування.

1.2. Здійснює оперативний облік майна комунальної власності на основі матеріалів інвентаризації майна, забезпечує контроль за його використанням, збереженням; відслідковує його рух, проводить або надає дозвіл на списання майна комунальної власності територіальної громади міста Нетішина, облік та передачу з балансу на баланс майна комунальної власності територіальної громади міста Нетішина комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, яке знаходиться у них на правах господарського відання або оперативного управління, в установленому міською радою порядку.

1.3. Укладає договори з підприємствами, установами, організаціями про закріплення майна комунальної власності на правах господарського відання або оперативного управління на підставі рішення міської ради.

1.4. Готує документи, необхідні для здійснення реєстрації права власності територіальної громади міста на комунальне майно, та надає їх до відповідних реєстраційних органів, формує та веде єдиний реєстр об’єктів нерухомості комунальної власності.

1.5. Готує та вносить на розгляд міської ради питання про прийняття у комунальну власність безхазяйного майна та майна переданого (подарованого) від юридичних та фізичних осіб, а також про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном комунальної власності з визначенням їх меж та умов реалізації.

Здійснює прийняття об’єктів у комунальну власність згідно з рішеннями міської ради.

1.6. Розробляє та подає на затвердження міській раді проекти рішень з питань управління, користування та відчуження майна комунальної власності.

1.7. Відстоює в судових органах майнові права комунальної власності територіальної громади міста Нетішина, веде претензійно-позовну роботу. За рахунок коштів місцевого бюджету оплачує судові витрати.

1.8. Здійснює інші повноваження у сфері права власності, передбачені чинним законодавством.

 

2.У сфері оренди:

2.1. Виступає відповідно до закону орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого та іншого комунального майна.

2.2. За рішенням міської ради у встановленому порядку передає у оренду цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць).

2.3. Проводить інвентаризацію, виступає замовником оцінки, укладає договори на проведення оцінки та затверджує акти оцінки (висновки про вартість майна) цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом комунального майна, у тому числі нерухомого та іншого комунального майна.

2.4. Здійснює контроль за надходженням плати за оренду комунального майна, вживає заходи щодо ліквідації заборгованості.

2.5. Здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди комунального майна.

2.6.Надає дозволи комунальним підприємствам, установам та організаціям на передачу ними в оренду майна. Погоджує укладені ними договори оренди, додаткові угоди до них, розрахунки орендної плати.

2.7.Забезпечує матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсів на право укладання договорів оренди комунального майна.

2.8.Веде реєстр договорів оренди комунального майна.

2.9.Є орендодавцем нерухомого майна комунальної власності, комунальних підприємств, установ та організацій загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

2.10. За згодою міської ради є орендодавцем нерухомого майна комунальної власності, загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів.

2.11.Здійснює інші повноваження з питань оренди, визначені чинним законодавством.

 

3.У сфері відчуження (приватизації):

3.1. Проводить роботи з підготовки об’єктів комунальної власності до приватизації.

3.2. Здійснює повноваження власника комунального майна у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

3.3. Створює конкурсні комісії з продажу об’єктів комунальної власності.

3.4. Організовує і контролює виконання робіт з інвентаризації та оцінки комунального майна, що приватизується та майна, яке повертається у комунальну власність.

3.5. Створює комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності, формує та затверджує їх персональний склад.

3.6. Проводить конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності у випадках, встановлених законодавством України.

3.7. Виступає замовником оцінки комунального майна, яке підлягає відчуженню: укладає договори на проведення оцінки майна; здійснює рецензування звітів про оцінку майна, де є замовником оцінки, а також, де замовником оцінки виступають комунальні підприємства, установи та організації, затверджує акти оцінки майна (висновки про вартість майна) у випадках, встановлених законодавством України.

3.8. Здійснює відчуження (приватизацію) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина, у процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих комунальних підприємств, об’єктів незавершеного будівництва, а також акцій, паї і частки територіальної громади міста згідно з рішеннями міської ради.

3.9. Укладає в процесі відчуження (приватизації) договори купівлі-продажу комунального майна (акцій, паїв, часток) та оформляє акти приймання-передачі цього майна.

3.10. Контролює виконання умов вищевказаних договорів купівлі-продажу.

3.11. Здійснює контроль за додержанням законодавства з питань приватизації, виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна та вживає відповідних заходів у разі їх порушення.

3.12. Забезпечує повернення у комунальну власність майна, що приватизоване, відчужене з порушеннями закону.

3.13. Контролює та вживає заходів щодо своєчасного та повного надходження коштів від продажу об’єктів приватизації.

3.14. Виконує інші завдання, передбачені чинним законодавством України.

 

4.У сфері відчуження (приватизації) житлового фонду комунальної форми власності територіальної громади міста Фонд, відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Здійснює відповідно до законодавства облік житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста та контроль за його використанням.

4.2. Готує проекти рішень виконавчого комітету міської ради з питань:

- розподілу та надання житла, що належить до комунальної власності територіальної громади міста та житлового фонду соціального призначення;

- обміну та бронювання житлових приміщень, що належать до державного та комунального житлового фонду.

4.3. Готує проекти розпорядчих документів з питань передачі у власність громадян житлових приміщень, що належить до комунальної власності територіальної громади міста.

4.4. На підставі рішення про надання житлової площі оформляє та видає ордери для вселення у житлові приміщення.

4.5. Здійснює облік виданих громадянам ордерів для вселення на житлову площу, у тому числі, у гуртожитках для проживання сімей, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

4.6. Забезпечує облік і зберігання приватизаційних справ з передачі у приватну власність громадян державного житлового фонду.

4.7. Веде облік службових житлових приміщень. Реєструє договори найму службових приміщень.

4.8. Готує проекти листів за результатами розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції Фонду.

4.9. Здійснює підготовку та оформлення документів про передачу у власність громадян квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

           4.10.Директор Фонду є заступником голови постійної комісії із забезпечення реалізації житлових прав громадян, спеціаліст 1 категорії Фонду - секретарем такої комісії. Директор своїм наказом покладає обов’язки секретаря постійної комісії на спеціаліста 1 категорії.

4.11.Представляє в установленому порядку інтереси виконавчого комітету міської ради у загальних судах під час розгляду справ з питань приватизації державного житлового фонду.

4.12.Виконує інші завдання та функції, визначені Нетішинською міською радою, виконавчим комітетом міської ради та не заборонені чинним законодавством України.

 

5. У сфері інших житлових питань:

5.1. Здійснює реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, що надходить на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради (далі – громадська комісія).

5.2. Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні громадської комісії;

5.3. Веде протоколи засідань та іншу документацію, пов’язану із діяльністю громадської комісії, забезпечує збереження документів громадської комісії.

5.4. Готує та надсилає відповіді за результатами розгляду звернень юридичних та фізичних осіб.

5.5. Інформує членів комісії, та, у разі необхідності, інших громадян про час та місце проведення засідання громадської комісії в телефонному режимі.

5.6. Відповідно до вимог чинного законодавства надає витяги з протоколів засідань громадської комісії.

5.7. Директор Фонду є заступником голови громадської комісії, спеціаліст 1 категорії Фонду - секретарем такої комісії. Директор своїм наказом покладає обов’язки секретаря громадської комісії на спеціаліста 1 категорії.

5.8. З метою належної підготовки матеріалів на розгляд громадської комісії, Фонд має право в терміновому порядку одержувати  від відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, документи, інші матеріали та статистичні дані, необхідні для виконання завдань громадської комісії.

5.9. Розробляє та виносить на розгляд виконавчого комітету проекти рішень щодо складу громадської комісії, зміни до Положення про громадську комісію.

5.10.Виконує доручення голови громадської комісії, пов’язані із реалізацією завдань та функцій громадської комісії.

 

6.У сфері зовнішньої реклами:

6.1. Регулює діяльність з розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішині.

6.2. Розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії.

6.3.Надає у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдання на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів.

6.4.Готує проект рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами чи про відмову у його наданні.

6.5.Видає дозволи на розміщення зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

6.6.Веде інформаційний банк даних місць розташування рекламних засобів, план їх розміщення та надає в установленому порядку інформацію для оновлення даних містобудівного кадастру міста.

6.7.Подає обласному управлінню у сфері захисту прав споживачів матеріали про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами у місті.

6.8.Надає виконавчому комітету Нетішинської міської ради пропозиції щодо розмірів плати за розміщення зовнішньої реклами на об’єктах комунальної власності.

6.9.Надає консультації щодо розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішині на об’єктах комунальної власності, щодо укладення договорів на тимчасове розміщення зовнішньої реклами тощо.

6.10.Вживає заходів реагування, у разі виявлення факту або підозри протизаконного розміщення рекламних засобів.

6.11. Видає приписи про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами.

6.12.  Надає пропозиції виконавчому комітету Нетішинської міської ради щодо факту виявлених порушень рекламного законодавства та надає проект відповідного рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, у якому зазначається перелік рекламних засобів, що підлягають демонтажу із зазначенням місця їх розташування, терміну проведення демонтажу та виконавця демонтажу.

6.13.Укладає договори на користування місцями розташування спеціальних конструкцій під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, соціального та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами з використанням міського середовища.

6.14.Здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства.

 

7.У сфері списання майна територіальної громади міста Нетішина:

7.1.Розглядає звернення та документи щодо списання майна комунальної власності територіальної громади міста Нетішина, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управляння Нетішинської міської ради.

7.2.Забезпечує підготовку пропозицій щодо списання майна.

7.3.Утворює та затверджує розпорядчим актом комісію з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина.

7.4.З метою належної підготовки матеріалів на розгляд комісії з питань списання майна, Фонд має право в терміновому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали необхідні для виконання завдань комісії.

7.5.Проводить у встановленому Порядку додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

7.6. Веде протоколи засідань та іншу документацію щодо списання майна територіальної громади міста.

7.7.Готує проект рішення міської ради про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна.

7.8.Готує та надсилає відповіді про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна.

7.9.Здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства.

 

8.У сфері надання безвідсоткових цільових позик:

8.1.Формування реєстрів громадян, які мають право на муніципальне житло.

8.2.Збір та обробка заяв і доданих до них матеріалів для розгляду їх на Спостережній раді.

8.3. Спеціаліст Фонду є секретарем спостережної ради. Директор Фонду своїм наказом покладає обов’язки секретаря громадської комісії на спеціаліста 1 категорії.

8.4. З метою належної підготовки матеріалів на розгляд спостережної ради, Фонд має право в терміновому порядку одержувати від відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, документи, інші матеріали та статистичні дані, необхідні для виконання завдань спостережної ради.

8.5.На основі рекомендацій спостережної ради подає на затвердження виконавчого комітету Нетішинської міської ради Реєстр учасників Програми та зміни до нього.

8.6. Здійснює прийом та розгляд документів кандидатів на отримання позики.

8.7. Веде протоколи засідань та іншу документацію, пов’язану із діяльністю спостережної ради, забезпечує збереження документів поданих на розгляд спостережної ради. Скликає засідання спостережної ради.

8.8. Укладає з позичальником договір купівлі-продажу квартири та/ або договір безвідсоткової цільової позики, договір іпотеки на житло фізичної особи, що придбається.

8.9. Веде облік надання та погашення позики. Щоквартально надає спостережній раді інформацію про стан погашення позик.

8.10. Щомісячно перераховує кошти до бюджету міста, з подальшим спрямуванням на надання позик.

8.11.Забезпечення житлом працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств територіальної громади, що потребують поліпшення житлових умов, шляхом надання безвідсоткової цільової позики на придбання житла учасниками програми «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки», затвердженої міською радою; здійснення контролю за поверненням позики;  здійснення інших операцій, необхідних для реалізації такої програми.

 

9.У сфері ОСББ, інших форм управління:

9.1.Виступає представником власника комунальних квартир територіальної громади міста Нетішина.

 

9.2. Реєструє договори про сплату внесків та платежів, де однією із сторін є Фонд, та/або комунальне підприємство, установа, організація. Укладає такі договори із наймачами/орендарями комунальних квартир.

9.3. Готує матеріали для розгляду на засідання комісій пов’язаних з реалізацією прав співвласників багатоквартирних будинків, у разі якщо працівник Фонду є секретарем комісії;

9.4. Веде протоколи засідань та іншу документацію, пов’язану із діяльністю у сфері ОСББ.

9.5. Готує та надсилає відповіді за результатами розгляду звернень юридичних та фізичних осіб.

9.6. Веде облік квартир комунальної власності міста Нетішина.

9.7. Здійснює інші повноваження, не заборонені чинним законодавством України.

 

10.У сфері пайової участі:

10.1.Здійснює реєстрацію заяв від замовників на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

10.2. Укладає договори про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин.

10.3.Здійснює контроль за виконанням замовниками умов договору про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин.

Нормативно правові акти, якими керується у роботі

Фонд комунального майна:

 1. рішення двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання «Про Положення про Фонд комунального майна міста Нетішина» від 23 грудня   2016 року № 22/1130, зі змінами;
 2. рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових приміщень у гуртожитках, що належать до комунальної власності м.Нетішина у власність громадян» від 29 грудня 2011 року № 19/368;
 3. рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання житлової площі у гуртожитках, що перебувають у комунальній власності міста Нетішина» від 11 лютого 2016 року № 77/2016;
 4. рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Положення про постійну комісію із забезпечення реалізації житлових прав громадян» від        25 липня 2013 року № 241/2013;
 5. рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про затвердження Положення про громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Нетішинської міської ради» від 28 січня 2016 року           № 39/2016;
 6. рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про врегулювання питань, пов’язаних з оформленням документів щодо передачі у власність громадян житлових приміщень та реєстрацію права на житло» від 25 липня 2013 року №240/2013;
 7. рішення двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина» від 20 червня 2012 року № 29/580;
 8. рішення тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VI скликання «Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Нетішина» від 26 вересня 2012 року № 32/652;
 9. рішення п’ятдесят сьомої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради V скликання «Про Тимчасовий порядок виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна у місті Нетішин» від 15 жовтня 2010 року № 7;
 10. рішення сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VI скликання «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина» від 30 липня 2015 року № 76/1880;
 11. рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання «Про Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Нетішина та пропорції її розподілу» від                27 січня 2015 року № 68/1625;
 12. рішення сімдесят другої сесії Нетішинської міської ради VI скликання «Про типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина» від 30 квітня 2015 року № 72/1764;
 13. рішення двадцятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання «Про Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків» від 25 листопада  2016 року № 20/1045;
 14. рішення сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 07 вересня 2018 року № 44/2930 «Про внесення змін до рішення сорок другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 12  червня 2018 року         № 42/2700 «Про затвердження типового договору про сплату внесків і платежів»;
 15. рішення сорок першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 04 травня 2018 року № 41/2606 «Про передачу функцій представника співвласника багатоквартирного будинку»;
 16. рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання «Про програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Нетішина на 2017-2021 роки» від 14 лютого 2017 року № 23/1187;
 17. рішення четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання «Про Положення про здійснення будівництва/придбання муніципального житла за рахунок коштів бюджету міста, коштів громадян, що потребують поліпшення житлових умов та інших незаборонених законодавством джерел фінансування» від 21 березня 2017 року № 24/1335;
 18. рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання «Про програму «Муніципальне житло м.Нетішин на 2017-2027 роки» від          14 лютого 2017 року № 23/1202;
 19. рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання «Про правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин» від 27 січня 2015 року № 68/1626;
 20. рішення дев’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від  31 жовтня 2006 року № 10 "Про передачу виконавчому комітету міської ради окремих повноважень, щодо управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста", з наступними змінами, 
 21. рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин» від 04 серпня 2010 року № 282;
 22. рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів у м.Нетішин» від          22 вересня 2016 року № 410/2016;
 23. рішення двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради VI скликання «Про програму приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Нетішина на 2017-2018 роки» від 21 березня 2017 року № 24/1292.