• Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Фонд комунального майна

ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА МІСТА НЕТІШИНА

Адреса: 30100,м. Нетішин Хмельницької області,
вул.Шевченка, 1. Тел. (0382) 9-11-26
Електронна адреса:
fkmnetishin@ukr.net

 

Структура
(посади працівників)

Прізвище,
ім’я та по батькові

Телефон

Директор

Охримчук Оксана Михайлівна

9-11-26

Спеціаліст 1 категорії

Гнатів Інна Ігорівна

9-11-26

Спеціаліст 1 категорії

Фелонюк Юлія Борисівна

9-11-26

 

Графік прийому громадян з особистих питань:

вівторок – від 9:00 до 12:00, середа – від 14:00 до 17:00, четвер – від 09:00 до 12:00

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Фонд комунального майна міста Нетішина (далі – Фонд) є виконавчим органом Нетішинської міської ради, що здійснює управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Нетішина, крім об'єктів житлового фонду, а також інших об'єктів, визначених міською радою, у межах компетенції, що визначається міською радою, її виконавчим комітетом та цим Положенням.

1.2.Відповідно до статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Фонд у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді та підпорядкований виконавчому комітету міської ради і міському голові.

1.3.У своїй діяльності Фонд керується Конституцією і законами України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету та в межах своїх повноважень забезпечує виконання нормативно-правових актів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, прийнятих ними у межах своєї компетенції.

 

2.ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ФОНДУ

2.1.Основними завданнями Фонду є:

- реалізація у межах своєї компетенції прав територіальної громади міста як власника об’єктів комунальної власності територіальної громади міста щодо управління цими об'єктами з метою зміцнення економічних засад місцевого самоврядування міста, поліпшення умов надання суспільних послуг населенню;

- здійснення організаційно-технічного забезпечення реалізації виконавчим комітетом міської ради повноважень щодо управління майном комунальної власності територіальної громади міста;

- здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста.

2.2. Фонд відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі повноваження:

2.2.1.Повноваження у сфері загального управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста:

1) веде облік об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, здійснює контроль за їх використанням і збереженням;

2) спільно з управліннями та відділами виконавчого комітету міської ради здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням об'єктів комунальної власності територіальної громади міста. Здійснюючи такі повноваження, Фонд не має права безпосередньо втручатися у господарську діяльність підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено установчими документами або угодами про використання майна;

3) забезпечує проведення оцінки вартості об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації або передаються в користування;

4) в межах своєї компетенції та за сприянням юридичного відділу виконавчого комітету міської ради здійснює захист майнових прав територіальної громади міста;

5) проводить консультаційну та роз'яснювальну роботу з питання приватизації та наданням в користування об’єктів комунальної власності територіальної громади міста;

6) забезпечує надходження до бюджету міста коштів від приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади міста;

2.2.2. Повноваження у сфері відчуження (приватизації) майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста

1) у процесі приватизації змінює організаційну форму підприємств, що є комунальною власністю територіальної громади міста;

2) здійснює повноваження власника комунального майна територіальної громади міста у процесі приватизації;

3) здійснює відчуження (приватизацію) майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста, в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об'єктів незавершеного будівництва, а також акції, паї і частки, що належать територіальній громаді міста у майні господарських товариств;

4) створює комісії з питань приватизації;

5) затверджує програми приватизації майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста;

6) готує та вносить на розгляд міської ради, у встановленому порядку, пропозиції щодо передачі або придбання у комунальну власність територіальної громади міста підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності в порядку, встановленому чинним законодавством.;

 7) приймає та розглядає заяви на приватизацію майна  комунальної власності територіальної громади міста і приймає по даних заявах рішення відповідно до чинного законодавства та у межах повноважень, делегованих Фонду міською радою та її виконавчим комітетом;

 8) укладає угоди щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації та їх продажу;

 9) укладає договори купівлі-продажу об'єктів комунальної власності, здійснює передачу покупцям придбаних об'єктів приватизації та оформляє акти приймання-передачі цього майна;

10) контролює виконання умов вищевказаних договорів купівлі-продажу;

11) здійснює інші повноваження органу приватизації, визначені чинним законодавством, крім тих, що віднесені до компетенції виконавчого комітету міської ради і останнім не делеговані Фонду.

2.3. Фонд при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.

 

3.ПРАВА ФОНДУ

3.1.Фонд має право:

1) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчого комітету міської ради, його відділів та управлінь, комунальних підприємств, установ і організацій, а у передбачених законами України випадках - інших форм власності - документи, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати, за згодою керівника структурного підрозділу виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та іншім документів, а також для розробки заходів, які проводяться Фондом відповідно до покладених на нього обов'язків;

3) брати участь у засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, засіданнях інших дорадчих та колегіальних органів, які проводяться у виконкомі, у разі розгляду на них питань, віднесених до компетенції Фонду;

4) видавати накази з питань, віднесених до його компетенції.