Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Програма підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки


 

                                                                                                                                                       УКРАЇНА

 

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

07.09.2018                                       Нетішин                                      № 44/2915

 

Про продовження терміну дії Програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2020 роки та внесення змін до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384 «Про Програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2020 роки»

 

 

         Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини                     4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня      2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада     в и р і ш и л а:

 

1. Продовжити термін дії Програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384.

 

2. Унести до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради                       VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384 «Про Програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2020 роки» такі зміни:

2.1. у назві рішення та пункті 1 рішення слова та цифри «на 2018-2020 роки» замінити словами та цифрами «на 2018-2023 роки»;

2.2. додаток до рішення викласти у новій редакції згідно з додатком;

2.3. додаток до програми викласти у новій редакції згідно з додатком.

 

 

 

 

2

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради                    (Кравчук В.Ф.) щорічно передбачати в бюджеті міста кошти на фінансування заходів програми.

4. Виконавчому комітету міської ради щорічно інформувати міську раду про хід виконання програми.

5. Контроль за виконанням програми покласти на постійні комісії міської ради, управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста.

 

 

Міський голова                                                                    О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

30.03.2018 № 40/2384 (у редакції рішення сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

07.09.2018 № 44/2915 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підвищення енергоефективності м.Нетішина

на 2018-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Паспорт програми

підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки

 

Ініціатор розроблення програми

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правові акти у сфері енергозбереження

Правове забезпечення до розробки програми:
Закон України «Про місцеве самоврядування в України»
Розробник програми

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

Співрозробники програми

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства

Відповідальний виконавець програми

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства

Учасники програми

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства

Термін реалізації програми

2018-2023 роки

Етапи реалізації програми

2018-2020-перший етап

2021-2023 другий етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Обсяги та джерела фінансування програми

 

Обсяги та джерела фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста, інші джерела не заборонені чинним законодавством

у тому числі за роками, тис. грн.

джерела фінансування

обсяги фінансування, тис. грн.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

державний бюджет, обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет міста

15769,36 в т.ч.:

1795,03

2819,32

3490,25

3397,43

3305,41

961,92

інші джерела*

12100,00*

 

0

0

0

0

0

ВСЬОГО

15769,36

1795,03

2819,32

3490,25

3397,43

3305,41

961,92

* Кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Проблема високого рівня енергоспоживання та необхідність підвищення енергоефективності у муніципальній сфері є актуальною для всіх міст України. Питання раціонального та ефективного використання енергоресурсів набуває все більшої актуальності, оскільки розглядається як один із основних елементів загальної енергетичної політики держави.

Фактор енергозбереження у сучасних умовах стає одним із визначальних для енергетичної стратегії України. Від його рівня залежить ефективне функціонування національної економіки та соціально-економічний розвиток територій.

Актуальність проблеми енергозбереження для будівель бюджетних закладів обумовлена соціальною значущістю цих об'єктів для мешканців міста та відсутністю системного та масштабного підходу до реалізації енергозберігаючих заходів у них.

Станом на 01 січня 2018 року усі заклади освіти оснащені приладами обліку води та тепла, у тому числі 8 дошкільних навчальних закладів та             4 загальноосвітні школи. Загалом 28 будівель бюджетних установ оснащені приладами обліку теплової енергії.

 

Споживання енергоресурсів закладами освіти

Вид енергоресурсу

Одиниці вимірювання

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Водопостачання

тис. куб.м.

97,29

95,9

77,99

82,6

Теплопостачання

тис. Гкал.

9,2

7,8

8,5

9,1

Електроенергія

тис. кВт/год.

629,12

633,17

672,88

661,3

 

 

 

 

 

4

 

Споживання енергоресурсів закладами культури

 

Вид енергоресурсу

Одиниці вимірювання

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Водопостачання

тис. куб.м.

5,44

4,4

5,1

5,8

Теплопостачання

тис. Гкал.

1,6

1,6

1,6

1,4

Електроенергія

тис. кВт/год.

90,6

78,2

75,69

68,6

 

Споживання енергоресурсів виконавчим комітетом міської ради

 

Вид енергоресурсу

Одиниці вимірювання

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Водопостачання

тис. куб.м.

1,40

1,45

0,938

1,3

Теплопостачання

тис. Гкал.

0,395

0,315

0,216

0,288

Електроенергія

тис. кВт/год.

64,3

57,32

61,113

68,9

 

Споживання енергоресурсів КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин»

 

Вид енергоресурсу

Одиниці вимірювання

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Водопостачання

тис. куб.м.

78,50

99,38

87,1

Теплопостачання

тис. Гкал.

9,01

7,37

6,8

Електроенергія

тис. кВт/год.

554,6

625,21

638,8

 

 

На сьогодні невирішеним питанням залишається проведення енергоаудитів у бюджетних установах, закладах тощо.

Також необхідно звернути увагу на підвищення рівня культури споживання ПЕР серед жителів Нетішина.

На початок 2018 року у 104 житлових будинках міста встановлено засоби обліку теплової енергії.

У багатоповерхових житлових будинках створено 24 ОСББ, що повинно стимулювати зменшення споживання всіх енергоресурсів, активізувати роботу із впровадження енергоефективних заходів тощо.

Разом з тим, значно підвищилась відповідальність мешканців багатоповерхових житлових будинків щодо споживання енергоресурсів. Так, встановлено 17229 поквартирних засобів обліку води.

Зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів як установами та організаціями міста, так і власниками житлових приміщень. Комплексна термомодернізація житлових будинків, на виконання якої необхідно залучити значні кошти, потребує спільних зусиль та зацікавленості як влади, так і безпосередньо населення, яке проживає у цих будинках.

 

5

 

2. Визначення мети програми

Метою програми є:

- раціональне користування енергоносіями у бюджетній сфері за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх розумної економії.

Для досягнення мети програми необхідне вирішення таких завдань:

- проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;

- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- заміна застарілого неефективного обладнання та матеріалів;

- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження;

- капітальний ремонт водо- та тепломереж;

- виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

- організація висвітлення у засобах масової інформації нагальних питань щодо економного та раціонального споживання енергоресурсів;

- стимулювання до культурного споживання енергоносіїв.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми:

- обґрунтування реалізації енергоефективних проектів шляхом проведення енергетичних обстежень будівель бюджетних та комунальних установ;

- підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста;

- зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства;

- забезпечення повного обліку та щоденного моніторингу енергоносіїв, холодної і гарячої води, теплової енергії;

- заміна або утеплення вхідних дверей та вікон;

- зовнішнє та внутрішнє утеплення стін;

- модернізація систем опалення та водопостачання;

         Обсяги фінансування підтверджуються проектною документацією щорічно. Джерелами фінансування програми є кошти бюджету міста та кошти інших джерел. Ці кошти відповідними рішеннями міської ради спрямовуються

6

 

на виконання заходів програми. Обсяги фінансування програми уточнюються під  час складання проекту бюджету міста на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів.

Виконання програми розраховано на шість років.

 

4.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

- скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження заходів і технологій ефективного використання енергоресурсів;

- реалізація організаційних і технічних заходів щодо підвищення ефективності, надійності та сталого функціонування систем споживання теплової та електричної енергії, послуг з водопостачання та водовідведення;

- забезпечення умов щодо виявлення, перш за все, внутрішніх джерел фінансування енергозберігаючих заходів та залучення благодійних, спонсорських, інших, не заборонених законодавством, коштів в тому числі, за рахунок впровадження механізму енергосервісу;

- утеплення фасадів, зовнішніх огороджувальних конструкцій приміщень і споруд, заміну вхідних дверей та вікон на енергоефективні;

- забезпечення моніторингу та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетних закладах міста;

- популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження;

- проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери.

Комплекс заходів з підвищення теплової ефективності житлових будинків дозволить знизити на 40% тепловитрати. Забезпеченість житлових будинків системами автоматизованого регулювання і приладами комерційного обліку тепла суттєво позначиться на економії теплових ресурсів міста.

Оцінка досягнення мети програми здійснюватиметься за такими показниками:

зменшення рівня втрат та споживання паливно-енергетичних ресурсів;

відносне скорочення обсягу бюджетних видатків за спожиті енергоресурси.

На завершення реалізації програми повинно бути досягнуто зниження рівня показників, що діяли на момент її прийняття:

- обсяг видатків з бюджету міста (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів.

 

5. Напрями діяльності та заходи програми

Напрямки діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

7

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань учасниками, зазначеними у цій програмі.

За цільовим та ефективним використанням коштів – розпорядники коштів.

Управління економіки виконавчого комітету міської ради готує звіт про результати виконання програми та подає його на розгляд  міської ради.

Контроль за виконанням цієї програми здійснює перший заступник міського голови.

 

 

 

8

Додаток до програми

(у редакції рішення

сорок четвертої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

07.09.2018 № 44/2915)

 

 

Напрями діяльності, завдання та заходи

Програми підвищення енергоефективності міста Нетішина на 2018 – 2023 роки

 

з/п

 

Назва напряму (пріоритетні завдання)

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання заходу,

роки

Джерела фінансування

 

Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн.,

у тому числі по роках

Очікуваний результат

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Сприяння підвищенню рівня енергетичної ефективності будівель

Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель (у разі необхідності)

Виконавчий комітет міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодавством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Сертифікація будівель відповідно до ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель»

2.

Реалізація комплексу заходів для зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням та бюджетними закладами мі ста  

Проведення капітальних ремонтів будівель, фасадів, інженерних мереж у бюджетних закладах

Бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодавством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Зменшення витрат за оплату енергоресурсів

2.1

 

Встановлення вузлів обліку та засобів обліку енергоносіїв відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»

Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства міста, ВП «ХАЕС»

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодавством

У межах бюджетних призначень, коштів ВП «ХАЕС»

У межах бюджетних призначень, коштів ВП «ХАЕС»

У межах бюджетних призначень, коштів ВП «ХАЕС»

У межах бюджетних призначень, коштів ВП «ХАЕС»

У межах бюджетних призначень, коштів ВП «ХАЕС»

У межах бюджетних призначень, коштів ВП «ХАЕС»

Забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг

2.2.

 

Придбання, встановлення, заміна енергозберігаючих ламп, світильників (у т.ч. вуличних)

Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства міста

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодавством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Зменшення витрат за оплату енергоресурсів

2.3

 

Впровадження системи енергоменеджменту в бюджетних установах, закладах

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодавством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізація обсягів енерго-витрат

2.4

 

Реалізація проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодавством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Зменшення витрат за оплату енергоресурсів

2.5

 

Реконструкція системи вуличного освітлення

КП НМР «Благоустрій», виконавчий комітет міської ради

2018-2023

Бюджет міста, залучені кошти міжнародних організацій

1541,62

у т.ч. 62,62-   обслуговування боргу; 79,0- вартість проектно-вишукувальних робіт

2619,32

у т.ч. 350,57 – обслуговування боргу

3290,25

у т.ч. 265,25 – обслуговування боргу

3197,43

у т.ч.172,43  -обслуговування боргу

3105,41

у т.ч. 80,41 -  обслуговування боргу

761,92

у т.ч. 5,67 -  обслуговування боргу

Модернізація системи зовнішнього освітлення міста, зменшення енерговитрат

2.6

 

Проведення комплексного енергоаудиту на об’єктах бюджетної сфери

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодавством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Зменшення витрат за оплату енергоресурсів

2.7

 

Забезпечення здійснення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів у бюджетних установах, закладах

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізація обсягів енерго-витрат

2.8

 

Заміна застарілого обладнання у бюджетних установах,  закладах

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодавством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Зменшення витрат на оплату енергоресурсів

3

Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у сфері енергозбереження

Проведення інформаційної  роботи з населенням щодо впровадження енергоефек-тивних заходів

Виконавчий комітет міської ради

2018-2023

-

-

-

-

-

-

-

Стимулювання мешканців міста до активного впровадження енергозберігаючих заходів

3.1

Стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам в енерго- і ресурсозбереженні

Відшкодування частини відсотків за кредита-ми,отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів тощо)

 

 

 

Виконавчий комітет міської ради

2018-2023

Бюджет міста

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Додаткове сти-мулювання мешканців міста до активного впровадження енерго-зберігаючих заходів

4

Реалізація проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів

Реконструкція електромереж виробничої бази КП НМР «ЖКО» по вул.Ринковій, 4/1

КП НМР «ЖКО», управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодав-ством

12,31

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Виготовлення проекту та здійснення реконструкції з метою зменшення витрат за оплату енергоресурсів

4.1

 

Приєднання до електромережАТ «Хмельницькобленерго»

 виробничої бази КП НМР «ЖКО»

КП НМР «ЖКО»

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодав-ством

41,1

-

-

-

-

-

Забезпечення функціонування виробничої бази КП НМР «ЖКО»

 

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

23.11.2018                                      Нетішин                                № 47/3264

 

Про внесення змін до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради                   VII скликання від 30 березня 2018 року       № 40/2384 «Про програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на        2018-2023 роки»

 

 

         Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини                     4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня      2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада     в и р і ш и л а:

 

1.Унести до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради               VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384 «Про програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на  2018-2023 роки» такі зміни:

     1. Розділ «Обсяги та джерела фінансування програми» викласти у новій редакції згідно з додатком 1;
    1. підпункт 2.2 таблиці «Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності міста Нетішина на 2018-2023 роки» викласти у новій редакції згідно з додатком 2.
    2. за виконанням програми на постійні комісії міської ради, управління, відділі, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста.

 

 

Міський голова                                                                    О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

30.03.2018 № 40/2384 (у редакції рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

23.11.2018 року № 47/3264 )

 

 

 

 

 

Обсяги та джерела фінансування програми

 

Обсяги та джерела фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста, інші джерела не заборонені чинним законодавством

у тому числі за роками, тис. грн.

джерела фінансування

обсяги фінансування, тис. грн.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

державний бюджет, обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

бюджет міста

15777,36

1803,03

2819,32

3490,25

3397,43

3305,41

961,92

інші джерела*

12100,00*

 

0

0

0

0

0

ВСЬОГО

15777,36

1803,03

2819,32

3490,25

3397,43

3305,41

961,92

* Кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

 

 

 

Додаток 2 до програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням рішенням сорок сьомої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

23.11.2018 року № 47/3264

 

Нова редакція підпункту 2.2. таблиці  «Напрями діяльності та заходів

Програми підвищення енергоефективності міста Нетішина на 2018 – 2023 роки»

 

з/п

 

Назва напряму (пріоритетні завдання)

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання заходу,

роки

Джерела фінансування

 

Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн.,

у тому числі по роках

Очікуваний результат

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

2.2.

 

Придбання, встановлення, заміна енергозберігаючих ламп, світильників (у т.ч. вуличних)

Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства міста

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодавством

8,0

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Зменшення витрат за оплату енергоресурсів

                                   

 

 

 

 

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

21.12.2018                                      Нетішин                                № 48/3380

 

Про внесення змін до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради                   VII скликання від 30 березня 2018 року          № 40/2384 «Про програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на        2018-2023 роки»

 

         Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року               № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада     в и р і ш и л а:

 

1. Унести до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради                 VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384 «Про програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на  2018-2023 роки» такі зміни:

    • підпункт 2.5 таблиці «Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності міста Нетішина на 2018-2023 роки» викласти у новій редакції згідно з додатком 1.
    1. за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради та першого заступника міського голови Романюка І.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                               О.О.Супрунюк

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання

21.12.2018 № 48/3380

 

 

Нова редакція підпункту 2.5. таблиці  «Напрями діяльності та заходів

Програми підвищення енергоефективності міста Нетішина на 2018 – 2023 роки»

 

з/п

 

Назва напряму (пріоритетні завдання)

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання заходу,

роки

Джерела фінансування

 

Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн.,

у тому числі по роках

Очікуваний результат

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

2.5.

 

Реконструкція системи вуличного освітлення

КП НМР «Благоустрій», виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва, фінансове управління виконавчого комітету міської ради

2018-2023

Бюджет міста, залучені кошти міжнародних організацій

1541,62

у т.ч. 62,62-   обслуговування боргу; 79,0- вартість проектно-вишукувальних робіт

2619,32

у т.ч. 350,57 – обслуговування боргу

3290,25

у т.ч. 265,25 – обслуговування боргу

3197,43

у т.ч.172,43  -обслуговування боргу

3105,41

у т.ч. 80,41 -  обслуговування боргу

761,92

у т.ч. 5,67 -  обслуговування боргу

Модернізація системи зовнішнього освітлення міста, зменшення енерговитрат

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення «Про внесення змін до рішення

сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання

від 30 березня 2018 року № 40/2384 «Про програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки»

 

Пункт 2.5 у таблиці «Напрями діяльності та заходів Програми підвищення енергоефективності міста Нетішина на 2018 – 2023 роки» доповнюється такими виконавцями: управління капітального будівництва, фінансове управління виконавчого комітету міської ради.

 

 

Начальник

управління економіки                                                          Н.Заріцька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення «Про внесення змін до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384 «Про програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки»

 

Проект рішення розроблено на підставі листа КП НМР «ЖКО» від                           09 листопада 2018 року № 01-09/1471 щодо внесення змін до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384 «Про програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки» у частині збільшення фінансування на придбання енергозберігаючих ламп та світильників на суму 8 тис. гривень. (лист додається).

 

 

Спеціаліст 1 категорії відділу з питань

соціально-економічного розвитку

управління економіки виконавчого комітету

Нетішинської міської ради                                                                     О.А.Хотюк