Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Програма підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2023 роки


                                                           УКРАЇНА

 

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

 

23.04.2021                                       Нетішин                                № 8/439

 

Про внесення змін до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384 «Про Програму підвищення енергоефективності Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2023 роки»

 

         Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

в и р і ш и л а:

 

1. Унести до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384 «Про Програму підвищення енергоефективності Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2023 роки», з внесеними змінами, такі зміни:

1.1. у назві рішення та тексті рішення слова «Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади» замінити словами «Нетішинської міської  територіальної громади»;

1.2. додаток до рішення викласти у новій редакції згідно з додатком.

3. Виконавчому комітету Нетішинської міської ради розробити та затвердити порядок відшкодування з бюджету Нетішинської міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими ОСББ, що є учасниками «Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» ДУ «Фонд енергоефективності» на 2020-2023 роки».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Нетішинської міської ради VІІІ скликання та першого заступника міського голови Олену Хоменко.

 

 

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання

30.03.2018 № 40/2384

(у редакції рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

23.04.2021 № 8/439)

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підвищення енергоефективності

Нетішинської міської територіальної громади  

на 2018-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Паспорт програми

підвищення енергоефективності Нетішинської міської  територіальної громади на 2018-2023 роки

 

Ініціатор розроблення програми

Відділ економіки виконавчого комітету міської ради

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правові акти у сфері енергозбереження

Правове забезпечення до розробки програми:
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Розробник програми

Відділ економіки виконавчого комітету міської ради

Співрозробники програми

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства

Відповідальний виконавець програми

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства

Учасники програми

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства, ОСББ, ЖК, фізичні особи (громадяни), банки-партнери

Термін реалізації програми

2018-2023 роки

Етапи реалізації програми

2018-2020-перший етап

2021-2023 другий етап

 

 

3

 

Обсяги та джерела фінансування програми

 

Обсяги та джерела фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста, Нетішинської міської ОТГ, Нетішинської міської ТГ, інші джерела не заборонені чинним законодавством

у тому числі за роками, тис. грн.

джерела фінансува-ння

обсяги фінансува-

ння, тис. грн.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

державний бюджет, обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет міста Нетішин

4622,35

в.т.ч. 2268,75*

1803,03

2819,32

-

-

-

-

бюджет Нетішинської міської ОТГ /Нетішинської міської ТГ

15321,41

в т.ч. 9831,25*

-

-

4351,23

4019,50

3922,49

3028,19

3398,2  **

3419,5 **

3322,49 **

2428,19**

Всього інші джерела*

12100,00*

 

0

0

0

0

0

ВСЬОГО

19943,76

1803,03

2819,32

4351,23

4019,50

3922,49

3028,19

 

* Кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

**відсотки за кредитом, погашення позики

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Проблема високого рівня енергоспоживання та необхідність підвищення енергоефективності у муніципальній сфері є актуальною для всіх населених пунктів України. Питання раціонального та ефективного використання енергоресурсів набуває все більшої актуальності, оскільки розглядається як один із основних елементів загальної енергетичної політики держави.

Фактор енергозбереження у сучасних умовах стає одним із визначальних для енергетичної стратегії України. Від його рівня залежить ефективне функціонування національної економіки та соціально-економічний розвиток територій.

Актуальність проблеми енергозбереження для будівель бюджетних закладів обумовлена соціальною значущістю цих об'єктів для місцевого

 

 

4

 

населення та відсутністю системного та масштабного підходу до реалізації енергозберігаючих заходів у них.

Станом на 01 січня 2018 року усі заклади освіти оснащені приладами обліку води та тепла, у тому числі 8 дошкільних навчальних закладів та 4 загальноосвітні школи. Загалом 28 будівель бюджетних установ оснащені приладами обліку теплової енергії. У закладах, які розташовані на території сіл Старий та Новий Кривин встановлено засоби обліку електроенергії.

 

Споживання енергоресурсів закладами освіти*

 

Вид енергоресурсу

Одиниці вимірювання

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Водопостачання

тис. куб.м.

97,29

95,9

77,99

82,6

Теплопостачання

тис. Гкал.

9,2

7,8

8,5

9,1

Електроенергія

тис. кВт/год.

629,12

633,17

672,88

661,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживання енергоресурсів закладами культури*

 

Вид енергоресурсу

Одиниці вимірювання

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Водопостачання

тис. куб.м.

5,44

4,4

5,1

5,8

Теплопостачання

тис. Гкал.

1,6

1,6

1,6

1,4

Електроенергія

тис. кВт/год.

90,6

78,2

75,69

68,6

 

Споживання енергоресурсів виконавчим комітетом міської ради

 

Вид енергоресурсу

Одиниці вимірювання

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Водопостачання

тис. куб.м.

1,40

1,45

0,938

1,3

Теплопостачання

тис. Гкал.

0,395

0,315

0,216

0,288

Електроенергія

тис. кВт/год.

64,3

57,32

61,113

68,9

 

Споживання енергоресурсів КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин»

 

Вид енергоресурсу

Одиниці вимірювання

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Водопостачання

тис. куб.м.

78,50

99,38

87,1

Теплопостачання

тис. Гкал.

9,01

7,37

6,8

Електроенергія

тис. кВт/год.

554,6

625,21

638,8

 

На сьогодні невирішеним питанням залишається проведення енергоаудитів у бюджетних установах, закладах тощо.

Також необхідно звернути увагу на підвищення рівня культури споживання ПЕР серед жителів міста та Нетішинської міської територіальної громади (далі – ТГ).

5

 

На початок 2018 року у 104 житлових будинках міста встановлено засоби обліку теплової енергії (без врахування будівель, які розміщені на території сіл Старий та Новий Кривин).

У багатоповерхових житлових будинках створено 24 ОСББ, що повинно стимулювати зменшення споживання всіх енергоресурсів, активізувати роботу із впровадження енергоефективних заходів тощо.

Разом з тим, значно підвищилась відповідальність мешканців багатоповерхових житлових будинків щодо споживання енергоресурсів. Так, встановлено 17229 поквартирних засобів обліку води.

Зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів як установами та організаціями, так і власниками житлових приміщень. Комплексна термомодернізація житлових будинків, на виконання якої необхідно залучити значні кошти, потребує спільних зусиль та зацікавленості як влади, так і безпосередньо населення, яке проживає у цих будинках.

 

2. Визначення мети програми

Метою програми є:

- раціональне користування енергоносіями у бюджетній сфері за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу ТГ;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- мотивування мешканців територіальної громади до впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках;

- підвищення культури енергоспоживання.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх розумної економії.

Для досягнення мети програми необхідне вирішення таких завдань:

- проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;

- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- заміна застарілого неефективного обладнання та матеріалів;

- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження;

- капітальний ремонт водо- та тепломереж;

- виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

- організація висвітлення у засобах масової інформації нагальних питань щодо економного та раціонального споживання енергоресурсів;

- стимулювання до культурного споживання енергоносіїв.

6

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми:

- обґрунтування реалізації енергоефективних проєктів шляхом проведення енергетичних обстежень будівель бюджетних та комунальних установ;

- підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві громади;

- зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства;

- забезпечення повного обліку та щоденного моніторингу енергоносіїв, холодної і гарячої води, теплової енергії;

- заміна або утеплення вхідних дверей та вікон;

- зовнішнє та внутрішнє утеплення стін;

- модернізація систем опалення та водопостачання;

         Обсяги фінансування підтверджуються проектною документацією щорічно. Джерелами фінансування програми є кошти бюджету міста, Нетішинської міської ОТГ, Нетішинської міської ТГ та кошти інших джерел. Ці кошти відповідними рішеннями міської ради спрямовуються на виконання заходів програми. Обсяги фінансування програми уточнюються під час складання проєкту бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів.

Виконання програми розраховано на шість років.

 

4.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

- скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження заходів і технологій ефективного використання енергоресурсів;

- реалізація організаційних і технічних заходів щодо підвищення ефективності, надійності та сталого функціонування систем споживання теплової та електричної енергії, послуг з водопостачання та водовідведення;

- забезпечення умов щодо виявлення, перш за все, внутрішніх джерел фінансування енергозберігаючих заходів та залучення благодійних, спонсорських, інших, не заборонених законодавством, коштів в тому числі, за рахунок впровадження механізму енергосервісу;

- утеплення фасадів, зовнішніх огороджувальних конструкцій приміщень і споруд, заміну вхідних дверей та вікон на енергоефективні;

- забезпечення моніторингу та контролю за споживанням енергоресурсів в бюджетних закладах;

- популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження;

- проведення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери;

 

 

7

 

- компенсація частини відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів тощо);

- компенсація частини коштів за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів у рамках програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності».

Реалізація даних заходів дозволить запровадити прозорий механізм

Комплекс заходів з підвищення теплової ефективності житлових будинків дозволить знизити на 40% тепловитрати. Забезпеченість житлових будинків

системами автоматизованого регулювання і приладами комерційного обліку тепла суттєво позначиться на економії теплових ресурсів.

Оцінка досягнення мети програми здійснюватиметься за такими показниками:

зменшення рівня втрат та споживання паливно-енергетичних ресурсів;

відносне скорочення обсягу бюджетних видатків за спожиті енергоресурси.

На завершення реалізації програми повинно бути досягнуто зниження рівня показників, що діяли на момент її прийняття:

- обсяг видатків з бюджету міста, Нетішинскьої міської ОТГ та Нетішинської міської ТГ (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв за рахунок запровадження відповідних заходів та проєктів.

 

5. Напрями діяльності та заходи програми

Напрямки діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань учасниками, зазначеними у цій програмі.

За цільовим та ефективним використанням коштів – розпорядники коштів.

Відділ економіки виконавчого комітету міської ради готує звіт про результати виконання програми та подає його на розгляд  міської ради.

Контроль за виконанням цієї програми здійснює перший заступник міського голови.

 

 

 

Додаток до програми

 

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018 – 2023 роки

 

з/п

 

Назва напряму (пріоритетні завдання)

Назва заходу

Виконавець

Термін вико-нання заходу,

роки

Джерела фінансування

 

Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн., у тому числі по роках

Очікуваний результат

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Сприяння підвищенню рівня енергетичної ефективності будівель

Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель (у разі необхідності)

Виконавчий комітет міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодав-ством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Сертифікація будівель відповідно до ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель»

2.

Реалізація комплексу заходів для зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням та бюджетними закладами

Проведення капітальних ремонтів будівель, фасадів, інженерних мереж у бюджетних закладах

Бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодав-ством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Зменшення витрат за оплату енергоресур-сів

2.1

 

Встановлення вузлів обліку та засобів обліку енергоносіїв відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водо поста-чання»

Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства, ВП «ХАЕС»

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодавством

У межах бюджетних призначень, коштів ВП «ХАЕС»

У межах бюджет-них призна-чень, коштів ВП «ХАЕС»

У межах бюджет-них призна-чень, коштів ВП «ХАЕС»

У межах бюджетних призначень, коштів ВП «ХАЕС»

У межах бюджетних призначень, коштів ВП «ХАЕС»

У межах бюджетних призначень, коштів ВП «ХАЕС»

Забезпечення комерційного, у тому числі розподіль-ного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізо-ваного водо- постачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг

2.2.

 

Придбання, встановлення, заміна енергозберігаючих ламп, світильників (у т.ч. вуличних)

Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодав-ством

8,0

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Зменшення витрат за оплату енергоресур-сів

2.3

 

Впроваджен-ня системи енергомене-джменту в бюджетних установах, закладах

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодав-ством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізація обсягів енерговитрат

2.4

 

Реалізація проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів (капітальні ремонти, заміна інже-нерних елект-ричних, вен-тиляційних систем та їх елементів; заміна вікон, дверей; утеп-лення фаса-дів, підвалів, горищ тощо)

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодав-ством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Зменшення витрат за оплату енергоресур-сів

2.5

 

Реконструк-ція системи вуличного освітлення

КП НМР «Благоуст-рій», виконавчий комітет міської ради

2018-2023

Бюджет міста, залучені кошти міжнародних організацій

 

 

1541,62

у т.ч. 62,62-   обслуговування боргу; 79,0- вартість проектно-вишуку-вальних робіт

2619,32

у т.ч. 350,57 – обслугову-вання боргу

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація системи зовнішнього освітлення території, зменшення енерговитрат

Бюджет Нетішинської міської ОТГ/ Нетішинськоїміської ТГ

-

-

4151,23

 

3419,50

 

3322,49

 

2428,19

 

У тому числі погашення позики, відсотки за кредитом

-

-

3398,2

3419,50

3322,49

2428,19

2.6

 

Проведення комплексного енергоаудиту на об’єктах бюджетної сфери

Управління, відділи, інші струк-турні підро-зділи вико-навчого ко-мітету місь-кої ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодав-ством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Зменшення витрат за оплату енергоресур-сів

2.7

 

Забезпечення здійснення щоденного моніторингу споживання енергоресур-

сів у бюджетних установах, закладах

Управління, відділи, інші струк-турні підро-зділи вико-навчого ко-мітету місь-кої ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, оптимізація обсягів енерговитрат.

2.8

 

Заміна застарілого обладнання у бюджетних установах,  закладах

Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодав-ством

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Зменшення витрат на оплату енергоресур-сів

3

Популяриза-ція економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбере-ження, підвищення громадського освітнього рівня у сфері енергозбере-ження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення інформаційної роботи з населенням щодо впровадження енергоефек-тивних заходів

Виконавчий комітет міської ради

2018-2023

-

-

-

-

-

-

-

Стимулю-вання мешканців до активного впровадження енергозберігаючих заходів

3.1

Стимулюван-ня, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам в енерго- і ресурсозбереженні

Відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів тощо)

Виконавчий комітет міської ради

2018-2023

Бюджет міста

 

200,0

200,0

-

-

-

-

Додаткове сти-мулювання мешканців до активного впровадження енерго-зберігаючих заходів

Бюджет Нетішинської міської ОТГ/Нетішинської міської ТГ

-

-

200,0

200,0

200,0

200,0

3.2

 

Відшкоду-вання частини відсотків за кредитами наданих для  ОСББ на участь у програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд енергоефек-тивності»

Виконавчий комітет міської ради

2021-2023

Бюджет Нетішинської міської ТГ

-

-

-

400,0

400,0

400,0

Додаткове стимулю-вання мешканців громади до впровадження енергомо-дернізації житлових будинків, скорочення споживання енергоресур-сів

4

Реалізація проєктів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів

Реконструк-ція електромереж виробничої бази КП НМР «ЖКО» по вул.Ринковій, 4/1

КП НМР «ЖКО», управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодав-ством

12,31

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

У межах бюджетних призначень

Виготовлення проєкту та здійснення реконструкції з метою зменшення витрат за оплату енергоресур-сів

4.1

 

Приєднання до електромережАТ «Хмельницькобленерго»

 виробничої бази КП НМР «ЖКО»

КП НМР «ЖКО»

2018-2023

Всі джерела, не заборонені чинним законодав-ством

41,1

-

-

-

-

-

Забезпечення функціону-вання виробничої бази КП НМР «ЖКО»

 

Всього:

Бюджет міста, залучені кошти міжнародних організацій

1803,03

2819,32

0

0

0

0

 

Бюджет Нетішинської міської ОТГ

0

0

4351,23

0

0

0

Бюджет Нетішинської міської ТГ

0

0

0

4019,5

3922,49

  3028,19

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення сорок четвертої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 07 вересня 2018 року № 44/2915 «Про продовження терміну дії Програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2020 роки та внесення змін до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання від  30 березня 2018 року № 40/2384 «Про Програму підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2018-2020 роки»

 

Зміни до рішення вносяться у зв’язку із метою реалізації права жителів багатоквартирних будинків, в яких створено ОСББ на участь у програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд енергоефективності» на 2020-2023 роки». У зв’язку із цим, збільшується фінансування програми на 1200,0 тис. грн. (по 400,0 тис. грн. на 2021-2023 роки)

 

Діюча редакція

Обсяги та джерела фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста, Нетішинської міської ОТГ, Нетішинської міської ТГ, інші джерела не заборонені чинним законодавством

у тому числі за роками, тис. грн.

джерела фінансува-ння

обсяги фінансува-

ння, тис. грн.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

державний бюджет, обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет міста Нетішин

4622,35

в.т.ч. 2268,75*

1803,03

2819,32

-

-

-

-

бюджет Нетішинської міської ОТГ /Нетішинської міської ТГ

14121,41

в т.ч. 9831,25*

-

-

4351,23

3619,50

3522,49

2628,19

3398,2**

3419,5**

3322,49**

2428,19**

Всього інші джерела*

12100,00*

 

0

0

0

0

0

ВСЬОГО

18743,76

1803,03

2819,32

4351,23

3619,50

3522,49

2628,19

* Кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

**відсотки за кредитом, погашення позики

 

 

 

2

 

Редакція у проєкті рішення

 

Обсяги та джерела фінансування

Державний бюджет, обласний бюджет, бюджет міста, Нетішинської міської ОТГ, Нетішинської міської ТГ, інші джерела не заборонені чинним законодавством

у тому числі за роками, тис. грн.

джерела фінансува-ння

обсяги фінансува-

ння, тис. грн.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

державний бюджет, обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

 

Бюджет міста Нетішин

4622,35

в.т.ч. 2268,75*

1803,03

2819,32

-

-

-

-

 

бюджет Нетішинської міської ОТГ /Нетішинської міської ТГ

14121,41

в т.ч. 9831,25*

-

-

4351,23

4019,5

3922,49

3028,19

 

3398,2**

3419,5**

3322,49**

2428,19**

 

Всього інші джерела*

12100,00*

 

0

0

0

0

0

 

ВСЬОГО

19943,76

1803,03

2819,32

4351,23

4019,50

3922,49

3028,19

 

* Кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

**відсотки за кредитом, погашення позики

        

 

Начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради                                       Наталія ЗАРІЦЬКА